Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Rädslan bland kvinnor i Afghanistan växer när talibanerna tar över allt fler områden

Från 2021
Två kvinnor går på en gata i Kabul bredvid en väggmålning med två kvinnor.
Bildtext Städer som Kabul, där bilden är tagen, kontrolleras i nuläget av den afghanska regeringens styrkor, men talibanerna har tagit över väldigt stora delar av Afghanistan i sommar.
Bild: AFP / Lehtikuva

I Afghanistan växer rädslan när talibanerna under de senaste veckorna tagit över en allt större del av Afghanistan. I maj och juni dödades 783 civila i landet, enligt en färsk FN-rapport. Nu kommer också rapporter om att kvinnor flyr undan talibanerna i rädslan för att tvingas leva som talibankrigares fruar.

– Hur ska vi lyckas rädda de flickor och kvinnor som finns i byarna så att de inte möter detta hemska öde att bli bortförda och bortgifta av talibanerna?

Mikael Tunér, tv-regissör och producent och insatt i Afghanistan sedan barnsben, refererar samtal med skärrade vänner och bekanta i Afghanistan som vill hjälpa afghanska kvinnor undan talibangerillan.
Mikael Tunér växte upp i Afghanistan på 1970- och 80-talet för att hans föräldrar jobbade i landet som biståndsarbetare. Nu jobbar Tunér för en persisk satellit-TV-kanal.

TV-producenten och regissören Mikael Tunér sitter framför TV-skärmar i en TV-studio.
Bildtext TV-regissören och producenten Mikael Tunér är uppväxt i Afghanistan och arbetar nu med TV-produktioner på persiska för en satellit-TV-kanal som sänder program i Afghanistan, Tadzjikistan och Iran.
Bild: Foto: Mikael Tunér / privat

Via många av varandra oberoende kontakter har Tunér fått se ett brev som sägs vara skrivet av talibanerna. I brevet, som Svenska Yle fått ta del av i engelsk översättning, uppmanas byäldsten, mullor och klanledare att leverera listor på ogifta kvinnor i åldern 15 - 45.
Enligt brevet ska talibanerna senare samla upp kvinnorna, undervisa dem i wahhabistisk islam och sedan ska kvinnorna leva som talibankrigarnas fruar.

– Jag och mina kontakter runtom i Afghanistan får nu rapporter om att flickor och kvinnor nu flyr från landsbygden för att komma till regeringskontrollerade städer, säger Mikael Tunér.
Städer som Kabul, Herat och Mazar-e Sharif kontrolleras i nuläget av den afghanska regeringens styrkor.

Också den amerikanska tidskriften Foreign Policy skriver i en färsk artikel (bakom betalmur) om talibankrigare som stormat in i byar i Saighan distriktet i provinsen Bamiyan för att fråga om alla kvinnors namn, åldrar och civilstånd.

"Skräckslagna kvinnor packade vad de hann få med, hyrde bilar eller bara gick iväg för att fly undan det som vissa beskrev som sin värsta mardröm, att kidnappas och tvingas till sexslaveri under talibanrörelsen", skriver journalisten Lynne O’Donnell i Foreign Policy.

En afghansk flicka som förts till ett temporärt härbärge i närheten av Herat i Afghanistan.
Bildtext Civila flyr undan strider och våldsamheter i flera provinser i Afghanistan. Bilden är tagen i Herat.
Bild: EPA/JALIL REZAYEE


"Kan vara propaganda mot talibanerna"

Är det så kallade talibanbrevet om att samla namnlistor på ogifta kvinnor autentiskt?

– Det går inte för oss att ta ställning till om brevet är autentiskt eller inte, säger Niclas Ericsson, kommunikationschef på Svenska Afghanistankommittén.

– Vi har sett att brevet diskuterats väldigt aktivt och delats på sociala medier, men det går inte att bekräfta att det kommer från talibanerna.

– Det pågår nu ett propagandakrig och det gäller att vinna befolkningens stöd för sin sak. Värt att påpeka är att omkring 85 procent av den afghanska befolkningen svarar i enkätundersökningar att de är kritiska mot talibanerna, säger Niclas Ericsson.
Om brevet inte är autentiskt så är syftet med brevet att måla upp en hotbild. Så att Afghanistans befolkning i ännu högre grad än förr ska ta ställning mot talibanerna, säger Ericsson.

Niclas Ericsson är kommunikationschef på Svenska Afghanistankommittén
Bildtext Niclas Ericsson får via sina över 6000 kollegor i Afghanistan besked om att oron är stor för vad som ska hända om talibangerillan får ännu mer inflytande.
Bild: Foto: Svenska Afghanistankommittén

– Om vanliga människor tror att talibanerna kommer att arrangera tvångsgiften med unga flickor och änkor - ja det skulle skapa enormt starka motreaktioner hos befolkningen, säger Niclas Ericsson.

Talibanerna har varken bekräftat eller dementerat att de skickat ut brevet.

Stor oro för landets framtida utveckling

Mikael Tunér som arbetar med persiska tv-produktioner i Afghanistan är väldigt oroad över vad som ska hända med hans forna hemland om talibanrörelsen får mer inflytande.

– Jag får ständigt rapporter via vänner bosatta i Afghanistan, av kolleger som jobbar i landet: I områdena som tagits över av talibanerna så förbjuds flickor att gå i skola. Kvinnor måste vara fullt beslöjade när de går ut och de får gå ut endast tillsammans med en manlig släkting.
– Mycket av den infrastruktur som byggts upp under de gångna 20 åren håller i snabbt takt på att demoleras av talibanerna. Talibankrigarna förstör basstationer för mobilnätet för att göra det svårt för lokalbefolkningen att nå ut till omvärlden.

Kommunalarbetare städar upp efter att en bilbomb dödat sex personer i maj 2019 i medborgarorganisationen Counterpart Internationals kontor.
Bildtext Talibangerillan har i flera år riktat attacker också mot infrastruktur och mot biståndsorganisationers byggander. På bilden städar kommunalarbetare upp efter att en bilbomb dödat sex personer i maj 2019 i medborgarorganisationen Counterpart Internationals kontor.

– Talibanerna är inte intresserade av att bygga upp ett välfungerande samhälle på demokratiska grunder. De är inte intresserade av att det finns infrastruktur som betjänar folket, säger Mikael Tunér.

Ingen samlad strategi – situationen ser olika ut på olika håll i Afghanistan

Också på Svenska Afghanistankommittén är oron stor. Redan nu syns början på en ny flyktingkris, sedan början av året har 330 000 personer flytt inom landet. Vad kommer att hända med kvinnors rättigheter i Afghanistan om talibanerna flyttar fram sina positioner?
Svenska Afghanistankommittén (SAK) har i över 40 år arbetat med bland annat hälsovård och utbildning för kvinnor och barn. I dag arbetar SAK i hälften av Afghanistans provinser.

Niclas Ericsson får via sina över 6 000 afghanska kolleger höra berättelser om vad talibanerna har för planer för kvinnor i Afghanistan.

– Men det finns ingen enhetlig bild – det framstår inte som talibanerna har en samlad strategi i de här frågorna. Det ser olika ut på olika håll i landet, säger Niclas Ericsson.

– Det har tidigare hänt att lokala talibanledare godkänt att vi fortsätter driva skolor där hälften av eleverna är flickor. Och i andra regioner så har talibanerna motsatt sig att vi arrangerat undervisning för flickor, säger Ericsson.

Ericsson understryker att Svenska Afghanistankommittén är en oberoende aktör och att de sedan många decennier är vana att arbeta i områden där det pågår en maktkamp om kontrollen. Oavsett om regeringsstyrkorna eller talibanerna styr över ett distrikt planerar Afghanistankommittén att stanna kvar.

– Vi har inga planer på att avbryta vårt arbete för den afghanska befolkningen. Afghanistans befolkning befinner sig nu i ett mycket mer utsatt läge än för ett par år sedan och därför är också behoven bland civila större än förr, säger Niclas Ericsson.

Flyktingar, kvinnor i Burka och deras barn, sitter på sanden i staden Herat.
Bildtext Barn och kvinnor har tvingats fly undan talibanerna i Herat-provinsen. Bilden är tagen 8. juli i byn Qaderabad.
Bild: EPA-EFE/JALIL REZAYEE

Talibanerna har ryckt fram under sommaren

I en färsk FN-rapport framkommer att maj och juni i år högst sannolikt varit den våldsammaste perioden i Afghanistan sedan talibanerna år 2001, tillfälligt, miste makten över Afghanistan när USA och NATO inlett sin offensiv.
Enligt FN dödades 783 civila afghaner i maj och juni, skriver The Guardian.
Exakt hur stor del av landet som kontrolleras av talibanerna i dag och hur stor del som kontrolleras av regeringens styrkor är svårt bedöma. Vissa bedömare säger att talibanerna kontrollerar hälften av Afghanistans distrikt. Talibangerillan uppgav för några veckor sedan att de regerar över 85 procent av landet, men den siffran är svår att bekräfta. En del experter avfärdar siffran som krigspropaganda.
Det oberoende forskningsnätverket Afghanistan Analyst Network gör bedömningen att talibanerna tagit över väldigt stora delar av Afghanistan särskilt sedan maj i år.

Grafiken nedan är baserad på AAN:s data 25. juli 2021.

Grafik: Clas Christiansen / Yle. Källa: Afghanistan Analyst Network, 25.7.2021.
De vita områdena i grafiken visar regioner som antingen kontrolleras av regeringsstyrkorna eller där strider om konrollen pågår.