Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skärpta direktiv för offentliga tillställningar införs i Västnyland i augusti

Från 2021
Uppdaterad 29.07.2021 12:16.
Två skyltar om att man ska hålla god handhygien.
Bildtext Från 5 augusti ska de som besöker exempelvis en festival utomhus kunna hålla avstånd till varandra, men Regionförvaltningsverket ger inget specifikt avstånd i sina direktiv för accelerationsfasen. Bilden från Augustinatten i Ekenäs sommaren 2020.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Epidemiläget blir allt sämre och nu har Regionförvaltningsverket i Södra Finland beslutat att begränsningarna för offentliga sammankomster gäller hela Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, HUS. Begränsningarna träder i kraft den 5 augusti och pågår till den 26 augusti.

I mitten av juni övergick Västnyland till basnivå, vilket bland annat innebar att begränsningar för hur många som får träffas slopades. Vissa delar av sjukvårdsdistriktet fortsatte med de begränsningar som accelerationsfasen för med sig.

Sedan den 22 juli befinner sig Västnyland i accelerationsfasen igen tillsammans med hela sjukvårdsdistriktet eftersom antalet coronasmittade ökat markant. 

Beslutet gäller offentliga tillställningar och allmänna möten

Det här beslutet gäller för offentliga evenemang och allmänna möten.

Med offentliga evenemang menas till exempel underhållning, tävlingar, utställningar och motsvarande evenemang. Allmänna möten innebär demonstrationer eller andra möten som vem som helst kan delta i. 

Regionförvaltningens beslut berör inte privata tillställningar så som familjefester eller att träffa vänner. 

Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gett rekommendationer för privata tillställningar, som lyder så här: Det rekommenderas dock att man även vid sådana tillställningar iakttar allmänna anvisningar om hygien, säkerhetsavstånd och andra arrangemang för att förhindra coronavirusmitta.

Du hittar rekommendationerna för privata fester under rubriken Övrigt ansvarstagande.

Man måste kunna hålla avstånd

De direktiv som gäller för offentliga tillställningar och allmänna möten från och med 5 augusti är följande:

  • Man kan ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar inomhus och i avgränsade områden utomhus.

  • Vid sammankomster inomhus med över tio personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika närkontakter, det vill säga möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.

  • På tillställningar utomhus med över 50 personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.

  • Om en tillställning inomhus har mer än tio deltagare och en tillställning utomhus mer än 50 deltagare måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa de anvisningar som publicerades i maj.

  • Dessutom måste lagens allmänna hygienkrav uppfyllas; kunderna ska bland annat erbjudas möjlighet att rengöra händerna och deras vistelse ordnas så glest som möjligt.

Artikeln uppdaterades den 29 juli med information om att direktiven gäller offentliga tillställningar och allmänna möten. De gäller inte för privata fester, men THL har gett rekommendationer även för dem. 

Rubriken ändrades också. Den första rubriken löd: Du får ordna fest, men se till att gästerna inte är för nära - accelerationsfasens regler införs i Västnyland i augusti

Diskussion om artikeln