Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

STT: THL och Social- och hälsovårdsministeriet har inte rättat fel trots biträdande justitieombudsmannens påpekanden

Från 2021
Maija Sakslin iklädd kavaj står i en park, halvkroppsbild.
Bildtext Maija Sakslin säger sig ha varit extra oroad över hur myndigheterna tvingade åldersgruppen 65-69 ta Astra Zeneca-vaccinet, trots att det fanns ovanliga men farliga biverkningar.
Bild: Lehtikuva

Oklara instruktioner till kommunerna och juridiskt otydliga beslut har varit återkommande inslag då hälsomyndigheterna har försökt bekämpa coronapandemin. Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin säger i en intervju med STT att samma problem har upprepats flera gånger under pandemin.

I fredags sade riksdagens biträdande justitieombudsman Maija Sakslin att Institutet för hälsa och Välfärd, THL, och Social- och hälsovårdsministeriet agerade lagvidrigt då de i våras var tvungna 65–69 åringar att ta Astra Zenecas vaccin, trots att det fanns eventuella risker med vaccinet.

I dag säger Sakslin till nyhetsbyrån STT att ministeriet och institutet upprepade gånger under pandemin begått liknande misstag, trots att hon uppmanat till korrigeringar i kommunikationen.

Det är speciellt två saker som den biträdande justitieombudsmannen noterat återkomma i verksamheten. Dels har det varit oklart om instruktioner till kommuner och andra myndigheter har varit order som måste följas eller rekommendationer, och dels har vissa besluts lagenlighet gått att ifrågasätta.

Enligt Sakslin är det ministeriet som borde se till att de myndigheter som hör till dess ämnesområde följer lagen i allt de gör. Skillnaden mellan rekommendationer och påbud är att om en instruktion måste följas ska det gå att förankra den i lagen.

Långvarigt inslag

Sakslin hävdar alltså att det inte bara är en engångsföreteelse, utan att kommunikationen ofta varit otydlig och därmed juridiskt otillfredsställande.

Det har pågått redan länge – Sakslin smällde förra sommaren Social- och hälsovårdsministeriet på fingrarna för att de totalförbjöd besök till äldreboenden.

Hon påpekar att alla myndigheter i regel har skött pandemin fantastiskt – men att det i en rättsstat är viktigt att trygga verksamhetens lagenlighet. 

– Det kan inte vara så att man får agera utan sakliga befogenheter bara för att vi har en kris, säger Sakslin.

Redan tidigare har Institutet för hälsa och välfärds hälsosäkerhetschef Mika Salminen och generaldirektör Markku Tervahauta sagt att institutet ska se över sin kommunikation. Ministeriets vikarierande kanslichef säger att utvecklingsarbete mellan ministeriet och institutet inleds direkt efter semestrarna.