Hoppa till huvudinnehåll

Natur

Jordens förnybara resurser för i år är slut – dagen inträffar nästan en månad tidigare än i fjol

Från 2021
Amazonas regnskog fotograferad ovanifrån i Brasilien.
Bildtext Tropiska skogar, såsom Amazonas regnskog, lider av finländares överkonsumtion.
Bild: Alamy / All Over Press

Världens befolkning lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. Det gör att vi nu förbrukat alla de förnybara naturresurser som jordklotet kan producera.

I fjol inträffade den här dagen, som också kallas Overshoot Day, den 22 augusti. Då bidrog coronapandemin till att koldioxidutsläppen minskade, men i år är man tillbaka till ungefär det normala.

Coronapandemins positiva effekt på klimatet blev alltså kortvarig.

Enligt Global Footprint Networks beräkningar hade vi behövt 1,7 jordklot för att naturresurserna skulle räcka till i år.

Det är inte acceptabelt att inte på allvar försöka göra något

Jussi Nikula, rådgivare vid WWF Finland

Speciellt växthusgasutsläppen och avskogningen har ökat i år.

– Coronapandemin fick överkonsumtionen att gå neråt något, men nu ser situationen ut att bli värre igen. Om vi vill hitta en lösning på klimatkrisen måste vi stoppa överkonsumtionen av naturresurser. Vi äter upp grunden för vår eget välmående och vår framtid, säger rådgivare Jussi Nikula vid Världsnaturfonden WWF Finland i ett pressmeddelande.

Programchef Jussi Nikula på Världsnaturfonden WWF ansvarar för programmet för ekologiskt fotavtryck.
Bildtext Jussi Nikula vid WWF Finland.
Bild: Världsnaturfonden WWF

Överkonsumtionen i Finland påverkar tropiska skogar utomlands

Överkonsumtionen leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar. Resursanvändningen har ökat gradvis med åren. Ännu i början på 1970-talet tog jordens naturresurser slut först i december.

Den ökade avskogningen i Amazonas har lett till minskad biokapacitet i skogarna ur ett globalt perspektiv – det här påverkar skogarnas förmåga att binda koldioxid.

– Coronapandemin gav oss möjligheten att förflytta oss i en ny, mer hållbar riktning. En övergång till ett mer hållbart samhälle är möjlig om vi litar på människors uppfinningsrikedom och samhällets förmåga att förnya sig, säger Nikula.

– Det är däremot inte acceptabelt att inte på allvar försöka göra något.

Nikula säger att beslutsfattare i Finland måste främja klimatambitiös lagstiftning både hemma och i EU och inte urholka ärendet genom förhastad politik.

– Effekterna av finsk överkonsumtion syns utanför Finlands gränser, exempelvis i avskogning och skogsförstörelse i tropiska skogar. Finland kan inte undvika att ta ansvar för överkonsumtionen.