Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Strängare restriktioner för restauranger i flera områden

Människor sitter på en uteservering i Helsingfors.
Bildtext Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Statsrådet har i dag slagit fast nya restriktioner för restauranger i Kajanaland, Egentliga Tavastland, Mellersta Finland, Norra Karelen, Norra Savolax och Satakunta.

Restaurangernas öppettider och serveringstider begränsas i enlighet med accelerationsfasen.

Restaurangerna får servera alkohol mellan klockan 7 och 24 och hålla öppet mellan klockan 5 och 1. 

Restriktionerna betyder också att kundantalet inomhus begränsas i barer till hälften, och i matrestauranger till 75 procent av det normala. 

De begränsningar som tidigare infördes i accelerationsfasen i landskapen Kymmenedalen, Birkaland, Päijänne-Tavastland, Nyland och Egentliga Finland fortsätter gälla.

Alla kunder ska fortsättningsvis ha en egen sittplats vid ett bord eller någon annan bordsyta. Antalet kundplatser är inte begränsat på uteserveringar. 

Begränsningarna gäller inte personalrestauranger eller försäljning av hämtmat.

I Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Savolax, Österbotten, Södra Karelen, Lappland och på Åland gäller inga särskilda begränsningar i antal kunder eller i serverings- och öppettider.

De tre epidemiologiska faserna

Basnivån. Antalet nya coronafall är litet och spridningen har avstannat.

Accelerationsfasen. Spridningen av coronaviruset ökar och 10–25 per 100 000 invånare har smittats. Både regionala och lokala smittkedjor förekommer, men smittokällan kan spåras. Behovet av sjukhusvård kan bemötas utan specialåtgärder.

Samhällsspridningfasen. Smittan har på allvar fått fotfäste i samhället. De nya coronafallen är så många till antalet att det blir svårare att avgöra hur människor smittats. 18–50 per 100 000 invånare testar positivt. Behovet av sjuk- och intensivvård ökar kraftigt.