Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Från och med i höst går 10 000 barn två år i förskola: "Vi testar alla på något som inte funnits tidigare"

Barn på Barnabo i Jakobstad.
Bildtext Försöket med en två år lång förskola testas från och med i höst fram tills våren 2024 i 105 kommuner.

Snart börjar försöket med att ha barn i förskola i två år istället för ett. Undervisnings- och kulturministeriet står bakom initiativet och målet är bland annat att öka jämlikheten i barnens utbildning. Daghemspersonal och forskare tar emot försöket med delade åsikter.

Åbo är en av städerna som i höst tar emot dagisbarn som ska gå två år i förskola.

Ungefär trettio procent av de föräldrar i Åbo som fick möjligheten att anmäla sitt barn till en tvåårig förskola gjorde det.

Hanna Karlsson, som är Åbo stads servicechef för fostran och undervisning, säger att många som har barn under förskoleålder eller i grupper som inte omfattas av försöket har hört av sig om möjligheten att ta del av testet. 

hanna karlsson ler för kameran iklädd svart klädsel på sitt kontor i åbo
Bildtext Hanna Karlsson är positivt inställd till försöket med en längre förskola.

– Intresset är stort, och det förstår man. Det fina med en tvåårig förskola är att barnet har två år på sig att få färdigheterna som man behöver enligt den nya läroplanen för att ha en bra skolstart, säger Karlsson.

Det nya försöket lovordas inte enhälligt. Mia Heikkilä, som är biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi är skeptisk till en två år lång förskola. 

– Om man bara vill öka på deltagandet och likvärdigheten är jag något tveksam till att man behöver ett så här omfattande försök – om det här är det som barnpedagogiken i Finland verkligen behöver? sa Heikkilä i en intervju för Svenska Yle i januari.

Matematik och hållbar utveckling på agendan

Det nya försöket med en två år lång förskola innebär också förändringar i läroplanen för de daghem som deltar i försöket.

Karlsson beskriver den nya läroplanen som en blandning mellan det som finns i planen för småbarnspedagogiken och förskolans läroplan.

Det är svårt att ge tips, idéer och riktlinjer som fungerar på samma sätt på alla ställen.

― Hanna Karlsson, servicechef för fostran och undervisning i Åbo

– Matematiska färdigheter tar man fasta på mycket mera än tidigare och hållbar utveckling är något som kommer starkt fram i den nya planen, säger Karlsson.

Precis som i den nya gymnasieläroplanen spelar alltså matematiken en större roll i läroplanen för de barn som kommer att gå två år i förskola.

"Vi testar alla på något som inte funnits"

I våras sa Karlsson att det fanns många praktiska utmaningar kvar gällande den tvååriga förskolans tidtabell.

Trots att kommunikationen med Undervisnings- och kulturministeriet har fungerat bra passar inte en universalmodell alla daghem.

–  Ministeriet har hållit en massa informationstillfällen och erbjudit olika nätverk. Material och goda råd finns det nog mycket av, säger Karlsson.

Barnhänder som leker med leksaker.
Bildtext Matematik och hållbar utveckling blir viktigare i den tvååriga förskolan.

Karlsson säger att alla daghem fungerar olika och att det inte finns en modell som passar alla.

Det finns utmaningar i det nya försöket som man endast kan lösa i de olika daghemmen runt omkring i landet.

– Det är svårt att ge tips, idéer och riktlinjer som fungerar på samma sätt på alla ställen. Nu när det är ny verksamhet så måste alla uppfinna hjulet på nytt själva. Vi är alla och testar på något som inte har funnits tidigare.

Försöket med en två år lång förskola testas från och med i höst till våren 2024 i 105 kommuner. Efter det kommer försöket att utvärderas och jämföras med referensdaghem som inte deltar i försöket.