Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Talkoarbete ska ge mera rum för växter på Uddskatan i Hangö

Från 2021
människor rensar upp på en strand
Bildtext WWF och Forststyrelsens Naturtjänster har ordnat talkoläger i många år.
Bild: WWF/Petteri Tolvanen

På landets sydligaste spets, Uddskatan i Hangö, ska sly röjas och värdefulla växter få mer rum att växa med hjälp av frivilligarbete.

Världsnaturfonden WWF och Forststyrelsens Naturtjänster ordnar ett talkoläger från den 31 juli till 7 augusti.

Målet är att vårda hotade arters livsmiljöer genom att sätta i stånd öppna havsstrandängar och betad hagmark.

På det sättet bevarar man det traditionella beteslandskapet och vyerna från naturstigen mot havet.

Frivilligarbetarna ska röja unga träd och sly, bygga stängsel och ta bort vresros. De ska också samla ihop skräp.

Den hotade växten strandtrift ska frivilligarbetarna försöka ge mer livsrum genom att kratta bort mossa kring dem.

De kommer också att slåtta vass från strandängen, så att den blir kort och lämplig för flyttande fåglar att vila och äta mat på.

Uddskatan är ett naturskyddsområde. De öppna och halvöppna naturtyperna är mycket viktiga för områdets fågelbestånd och hotade arter.

Uddskatan är en nationellt viktig flyttled för fåglar och ett viktigt häckningsområde för många fågelarter.

Lägret är en del av projektet Kust-Life som leds av Forststyrelsen.

Diskussion om artikeln