Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Hur farliga är vibriobakterier? Expert: "Är du i grunden frisk finns det inte skäl till oro"

Hopptornet vid Märsan
Bildtext Många simmare har avstått från att ta ett dopp i det blå då man varit osäker om riskerna efter rapporter om vibriobakterier.

Vibriobakterierna har orsakat huvudbry för simmare under den heta sommaren och flera har avstått från att ta ett dopp i det blå då man varit osäker om riskerna. Yle Åboland talade med Kaisu Rantakokko-Jalava, chef för ansvarsområdet klinisk mikrobiologi vid ÅUCS för att få svar på hur farlig bakterien egentligen är.

Tidigare i sommar gick Institutet för hälsa och välfärd ut med en varning för vibriobakterier i vattnet i Östersjön. Personer i riskgruppen avråds från att simma speciellt om man har öppna sår.

Kaisu Rantakokko-Jalava, chef för ansvarsområdet klinisk mikrobiologi vid Åbo universitetscentralsjukhus, specificerar att riskgruppen består av personer med nedsatt immunförsvar till följd av långvariga sjukdomar som leversjukdomar, cancer eller till följd av medicinering. Även om man har diabetes ska man tänka till, men om man är gravid kan man lugnt ta ett dopp.

- Generellt förorsakar graviditet ett litet nedsatt immunförsvar, men i detta fall är det inte i sig en riskfaktor, berättar Rantakokko-Jalava.

Läkare Kaiusu Rantakokko-Jalava presenterar molekylärlaboratoriet.
Bildtext Kaisu Rantakokko-Jalava påminner om att bakterien finns i vattnet varje sommar.

Lindrigare symtom förorsakade av bakterien är infektion i örongångarna eller i tarmarna. I vissa fall kan antibiotika behövas.

- Vi får varje sommar prover på infektion i örongångarna som förorsakas av vibriobakterier, berättar Rantakokko-Jalava.

Fem inlagda med allvarliga infektioner och ett dödsfall

I dagsläget är fem personer inlagda på ÅUCS med allvarliga infektioner förorsakade av vibriobakterier. Patienterna är oftast över 80 år och tillhör en riskgrupp.

Under sommaren har en äldre patient vid ÅUCS avlidit till följd av infektioner orsakade av vibriobakterier.

Kaksi henkilöä ui tyynessä vedessä
Bildtext Det svalare vattnet minskar på smittorisken.

Risken att bli smittad minskar då vattnet blir svalare

Vibriobakterier finns i våra vatten varje sommar, men det är mängden som avgör. Det som gör situationen avvikande är att personer blivit allvarligt sjuka. Bakterien gynnas av vatten med hög salthalt och ifall temperaturen stiger över 20 grader.

- Nu då det blir svalare minskar även risken för att bli smittad av vibriobakterier, påminner Rantakokko-Jalava.

Mängden bakterier varierar från dag till dag i vattenområden, vilket gör det omöjligt att säkert veta om bakterierna har hittat till badstranden eller vattnet vid stugan.

Enligt Rantakokko-Jalava är det inte någon stor risk att bli smittad om man till grunden är frisk och inte har några sår.

 - Om man inte tillhör riskgruppen ska man inte sluta simma och njuta av havet, försäkrar Rantakokko-Jalava.