Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Demokratin stryps också på lokal nivå i Hongkong – många demokrater ger upp

Personer samlas på ett torg till ett valtillfälle.
Bildtext Det förra lokalvalet väckte betydligt mer intresse än vanligt. Nu omkullkastas valresultatet när största delen av de demokratiska ledamöterna avgår.

Den demokratiska oppositionens framtid i Hongkong anses vara hotad. Nästan alla demokrater har redan uteslutits ur parlamentet, och största delen av de demokratiska ledamöterna har nu också lämnat organ som motsvarar kommunfullmäktige i Finland.

Något av en frontalattack har inletts mot de mest demokratiska folkvalda organisationerna i Hongkong. Attacken har resulterat i att mer än 200 ledamöter i de här distriktsstyrelserna har avgått, medan tiotals andra har diskvalificerats.

– Det är frågan om en skrämseltaktik. Hongkongs ledare har medvetet spridit rykten utan att fastslå vad deras egentliga avsikt är, säger Paul Zimmerman som har varit ledamot i en av distriktsstyrelserna i mer än tio år.

Samtliga berörda ledamöter representerar olika demokratiska partier som bildar oppositionen i det formellt autonoma Hongkong. I distriktsstyrelserna har demokraterna ändå varit i majoritet ända sedan de vann en klar seger i lokala val för två år sedan.

I parlamentet sitter för närvarande bara en demokratisk ledamot. De övriga har antingen diskvalificerats eller åtalats för brott bland annat mot de drakoniska säkerhetslagarna som Kina införde i Hongkong i fjol.

Ledningen anklagas för utpressning

Också i Zimmermans distriktsstyrelse har mer än hälften av ledamöterna nu avgått. Han förklarar att det beror på att Hongkongs ledning i övriga fall snart hade diskvalificerat dem med motiveringen att de inte är sanna patrioter.

Ledningen har också låtit förstå att de som diskvalificeras måste betala tillbaka både sina löner och alla de anslag som de har beviljats efter att de blev ledamöter för två år sedan. Den summan kan nå upp till nästan 200 000 euro.

– En stor del av ledamöterna är unga, och de har begränsade tillgångar. De ville därför inte ta risken att bli tvungna att betala tillbaka alla pengar, för det hade de helt enkelt inte kunnat göra, säger Zimmerman.

Genom att frivilligt avgå innan de blev diskvalificerade undvek ledamöterna att utsätta sig för risken att bli försatta i personlig konkurs. Zimmerman och de övriga demokraterna anser att det är frågan om utpressning.

– De demokratiska ledamöterna har varit en nagel i ögat på Hongkongs ledning ända sedan det förra lokalvalet. Ledningen har inte kunnat handskas med det faktum att demokraterna nu kontrollerar nästan alla distriktsstyrelser, konstaterar den politiskt obundna Zimmerman, som är allierad med de demokratiska partierna.

En person talar i en mikrofon framför ett valplakat.
Bildtext Det förra lokalvalet var det första som demokraterna satsade på att vinna. I tidigare val var deras resurser för obetydliga för att de hade kunnat föra effektiva kampanjer.

Fosterlandskärlek spelar ny nyckelroll

Efter valet har ledningen ställt sig öppet fientligt till distriktsstyrelserna. Zimmerman berättar att ledarna verkar ha gått upp i rök, för ingen av dem eller deras representanter närvarar längre vid styrelsemötena.

Förklaringen anses vara att så gott som alla demokratiska ledamöter deltog i de ofta våldsamma demonstrationerna som för två år sedan lamslog Hongkong i sex månader. Demonstrationerna riktades mot Hongkongs ledning och Kinas styrande kommunistparti.

Partiet reagerade genom att införa de omstridda säkerhetslagarna. Samtidigt fastslog det också att endast patrioter i fortsättningen får vara medlemmar av de folkvalda organisationerna i Hongkong.

Partiet har inte klarlagt vad det menar med termen patriot. Det förmodas ändå betyda att ledamöterna måste vara lojala mot partiet, så de demokratiska politikerna antar att de är uteslutna.

– Kommunistpartiet betraktar oss som fiender. Det accepterar inte att majoriteten av Hongkongborna stöder oss, kommenterar det demokratiska partiets ordförande Lo Kin-hei.

Hongkongin aluehallintojohtaja Carrie Lam kommentoi viimeaikaisia tapahtumia medialle 22. kesäkuuta 2021.
Bildtext Hongkongs ledare Carrie Lam har antytt att hon inte anser att distriktsstyrelserna längre är viktiga. Det befaras att hon ämnar slopa dem.

Ivriga väljare marginaliseras

Lo hänvisar till att de demokratiska partierna sammanlagt fick nästan 60 procent av rösterna i det senaste lokalvalet. Valdeltagandet var också rekordartat högt.

– I praktiken omkullkastas valresultatet nu när största delen av dem som vann upplever att de måste avgå. Det innebär också att alla de som röstade på oss marginaliseras politiskt, konstaterar han.

Lo är en av de ledamöter som har avgått. I och med att också han deltog i demonstrationerna år 2019 hade han med stor sannolikhet i övriga fall snart blivit diskvalificerad.

Den 37-åriga Lo blev utnämnd till ordförande för det demokratiska partiet i december i fjol.  Hans företrädare Wu Chi-wai sitter just nu i häkte i väntan på att bli ställd inför rätta efter att ha blivit åtalad för brott mot säkerhetslagarna.

Porträtt på Joshua Wong.
Bildtext Demokratiaktivisten Joshua Wong var den internationellt mest kända personen som ville ställa upp i det förra lokalvalet. Hans kandidatur godkändes inte, och nu sitter han i fängelse dömd för att ha organiserat en olaglig sammankomst.

Parlamentsvalen är inte demokratiska

Lo är nu orolig för distriktsstyrelsernas framtid. Hongkongs ledning har redan meddelat att inga fyllnadsval ordnas även om långt fler än hälften av alla platser har blivit lediga.

– Det värsta som kan hända i det avseendet är att ledningen helt och hållet avvecklar distriktsstyrelserna. Enligt Hongkongs grundlag är det möjligt under vissa omständigheter, säger han.

Lo betonar att det skulle vara en svår motgång. Distriktsstyrelserna är de klart mest demokratiska av de folkvalda organisationerna, för så gott som alla platser avgörs i direkta val.

I parlamentet har däremot bara hälften av platserna avgjorts i direkta val. Det har inneburit att de demokratiska partierna inte har kunnat komma i majoritet även om de har fått mer än hälften av rösterna i varenda val.

Ett hundratal demokrater håller ut

Kina har nu dessutom låtit införa nya vallagar som gör systemet ännu mindre demokratiskt än förr. I följande val avgörs bara 20 av parlamentets 90 platser i direkta val.

– Läget är obehagligt och också olyckligt. Det är ändå bara att fortsätta att fungera, kommenterar Paul Zimmerman.

Zimmerman ämnar inte avgå från sin distriktsstyrelse. Han hoppas att han som obunden ledamot kan undvika att bli diskvalificerad även om han är allierad med demokraterna.

Ungefär 100 demokratiska ledamöter har fattat samma beslut som Zimmerman. De förlänger således oppositionens närvaro i Hongkongs folkvalda organisationer, men andrummet befaras bli kort.

Lokala val fick ödesdigra följder

Det förra lokalvalet ordnades under enastående omständigheter för knappt två år sedan. Stora, ofta våldsamma demonstrationer hade lamslagit Hongkong i flera månader, och bland folket hade känslorna satts i svall på ett aldrig förr skådat sätt.

Hongkongs ledning och Kina förmodas ha räknat med att invånarna i valet skulle visa att de inte accepterade demonstranternas våldsamma metoder. Det kunde väljarna göra genom att inte rösta på demokratiska kandidater som stödde demonstrationerna.

I stället vann det demokratiska lägret en överraskande klar seger. Valdeltagandet överskred dessutom 70 procent, vilket var ungefär dubbelt så högt som vanligt i lokala val.

Valresultatet förmodas ha övertygat Kina om att det var nödvändigt att införa säkerhetslagar i Hongkong. Majoriteten av väljarna hade indirekt gett sitt stöd åt demonstranterna även om en del av dem ville att Hongkong skulle förklaras självständigt.

Partier som stöder Hongkongs ledning och Kina hade vunnit alla tidigare lokalval. De här partierna har betydligt större resurser än de demokratiska konkurrenterna, och på gräsrotsnivån har de lyckats attrahera en ansenlig grupp av lojala anhängare.

De Kinavänliga partierna fick mycket riktigt ungefär lika många röster som vanligt. En massa Hongkongbor som vanligen inte deltar i lokalvalen ville den gången ge uttryck för sitt stöd för demokraterna, och de avgjorde valet på ett spektakulärt sätt.

Det demokratiska lägret fick kontroll över hela 17 av de 18 distriktsstyrelserna. Långt fler än hundra unga kandidater som aldrig förr hade ställt upp i ett val blev invalda.