Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Från 430 till 800 miljoner euro – rapport visar att det har varit omöjligt för Helsingfors beslutsfattare att uppskatta kostnaderna för projektet Kronbroarna

Från 2021
så ska bron över kronbergsfjärden se ut (vy över broarna till Högholmen och vidare till Degerö)
Bildtext Kronbroarna ska länka samman Degerö, Högholmen och Sumparn med centrum av Helsingfors
Bild: Helsingfors stad

Det har varit nästintill omöjligt för Helsingfors beslutsfattare att förstå hur mycket projektet Kronbroarna skulle kosta. Det visar en utomstående rapport som Helsingfors borgmästre Jan Vapaavuori har beställt.

Rapporten visar att det har varit brister i planeringen och förberedelserna innan beslutet har fattats.

Vapaavuori beställde undersökningen eftersom kostnaderna för projektet nästan har fördubblats sedan kostnadsuppskattningen presenterades för kommunfullmäktige 2016 – från 430 miljoner till cirka 800 miljoner.

Då projektet först presenterades låg kostnadsuppskattningen på 50 miljoner euro.

"I framtiden måste staden se till att förberedelserna har kommit långt och att kostnadsuppskattningen är mer exakt innan beslutet faktiskt fattas", skriver Vapaavuori i ett pressmeddelande (på finska).

Du kan läsa hela rapporten här (på finska).

Kronbroprojektet ska resultera i en tio kilometer lång spårvägsförbindelse från Degerö, Högholmen och Sumparn till centrum.

Målsättningen är att förbindelsen ska vara klar i slutet av 2026 och att spårvägen är redo för passagerartrafik år 2027.

Källor: STT, Helsingfors stad, Kronbroarna