Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Goda resultat för bankerna i EU:s stresstest – Nordea och OP får bra betyg

Från 2021
Kauppakeskus Forum Helsinki
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Europeiska banker har visat upp goda resultat i den Europeiska bankmyndigheten EBA:s stresstest. Finländska OP och Nordea uppvisar goda resultat.

EBA:s stresstest mäter bankers motståndskraft vid möjliga omvärldsförändringar. Testet simulerade scenarier där coronapandemin skulle fortsätta tynga ned ekonomin de kommande tre åren.

Finländska OP-gruppen och Nordea deltog i testet och har klarat sig med goda betyg.

Enligt resultaten skulle bankerna klara av kapitalkraven trots en kraftig ekonomisk nedgång i omvärlden. Med kapitalkrav avses bankernas förmåga att hantera förluster, så att effekterna av finansiella kriser i samhället minskar.

I testet ingick de 50 största kreditgivarna i Europa. Enligt resultatet skulle de ha förlorat kring 265 miljarder euro, men skulle ändå ha kvar två tredjedelar av sina buffertar.

Med anledning av coronapandemin förbjöd Europeiska centralbanken förra årets vinstutdelning. Därför är stresstesterna centrala för att visa att bankerna är tillräckligt stadda vid kassa för att åter kunna betala utdelning.

Finansinspektionen i Finland har utfört ett liknande stresstest på andra banker som var för små för att delta i EBA:s test.

Resultaten visar att de mindre finländska bankernas genomsnittliga kapitaltäckning ligger kvar på en god nivå vid ekonomiska nedgångar.

Testresultatet varierar betydligt mellan bankerna, men alla banker uppfyller ändå kapitaltäckningskraven.