Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Får arbetsgivaren fråga om den anställda är coronavaccinerad? Ja, säger EK – FFC påminner om integritetsskyddet

Från 2021
Työterveyshuolto-teksti lasiovessa.
Bildtext Enligt FFC är det bra om också företagshälsovården deltar i diskussioner om vaccin på arbetsplatsen.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enligt Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC behöver en anställd inte uppge ifall hen har vaccinerats mot coronaviruset eller inte eftersom lagen om smittsamma sjukdomar inte kräver det. Finlands Näringsliv EK menar ändå att arbetsgivaren har rätt att justera om jobbet om hälsosäkerheten kräver det. Man kan ändå inte säga upp någon på grund av att hen inte tagit vaccinet.

EK och FFC uppger att det har blivit aktuellt att fundera på hurudana rättigheter arbetsgivare och arbetstagare har när det gäller integritetsskyddet och coronavaccineringen, skriver Yle Uutiset. EK:s expert Suvi Lahti-Leeve menar att arbetsgivare har rätt att fråga sina anställda om huruvida de har vaccinerats.

– Det är möjligt att arbetsgivaren definierar uppdrag på olika sätt beroende på om en person är vaccinerad eller inte. Det allmänna coronaläget påverkar också arbetsgivarens åtgärder. Arbetsgivaren kan fråga om vaccinet, rekommendera att anställda vaccinerar sig och sprida information om vaccinets fördelar, säger hon.

Lahti-Leeve säger också att arbetsgivaren ska utreda och eventuellt också erbjuda andra uppdrag för en anställd om arbetstagarens arbetsbild måste förändras på grund av att personen är ovaccinerad.

– Sådana situationer kunde ske till exempel inom vårdbranschen, men inga sådana konkreta exempel har ännu kommit upp.

"Ingen grund för att säga upp någon"

Karoliina Huovila, FFC:s expert inom anställningsvillkor, är på samma linje som Lahti-Leeve men hon betonar att situationen beror på hälsosäkerheten.

– Om det inte spelar någon direkt roll att man inte tagit coronavaccinet på grund av hälsoskäl eller på grund av andra orsaker, får man inte automatiskt ändra ett jobbuppdrag så att det inte motsvarar det som man kommit överens om i arbetsavtalet. Man måste agera enligt vad som är nödvändigt. Då en person jobbar med sådana uppdrag att hälsosäkerheten hotas om en ovaccinerad person utför arbetet, kan det bli aktuellt att ordna andra uppdrag i vissa fall. Det är ändå ingen grund för att säga upp någon, säger Huovila.

Närbild av en sjukskötare som ger vaccin åt en kvinna.
Bildtext En arbetstagare behöver inte svara på arbetsgivarens frågor om huruvida man tagit vaccinet eller inte. Arbetsgivaren får ändå rekommendera vaccinet.
Bild: Lehtikuva

Hon lyfter ändå fram den anställdas rätt att låta bli att svara på frågor om vaccineringen. Enligt lagen om smittsamma sjukdomar finns ingen specifik lagstiftning som kräver att anställda tar ett vaccin och därför behöver man som arbetstagare inte berätta om man vaccinerat sig eller inte.

Coronavaccinet är frivilligt för alla, oberoende yrke eller arbetsuppdrag och arbetsgivaren kan inte tvinga någon att ta vaccinet. Paragraf 48 i lagen om smittsamma sjukdomar gäller inte coronavaccineringen.

Integritetsskyddet kan hotas om arbetsbilden plötsligt justeras

Om arbetstagare får strukturera om jobbet utifrån den anställdas vaccineringsstatus, i enlighet med EK:s tolkning, kan anställda räkna ut vem som har tagit vaccinet och vem som inte har gjort det. Det här kan vara problematiskt med tanke på integritetsskyddet, menar Huovila.

– Här närmar man sig snabbt integritetsskyddets gränser. Det kan lätt bli problematiskt.

EK:s Lahti-Leeve menar att information om den anställdas vaccinstatus inte är en sådan uppgift som rör personens hälsa som omfattas av lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

– Även om information om vaccineringen inte är en sådan hälsouppgift, är det ändå en personuppgift som rör den anställda och därmed gäller allmänna regler och principer om personuppgifter, säger Lahti-Leeve.

Kan ge upphov till svåra juridiska situationer

Läget kräver enligt Huovila att man förbereder sig på komplicerade juridiska situationer, i synnerhet i fall där en anställd inte vill ta coronavaccinet och då det inte finns hälsomässiga skäl till att undvika sprutan.

– Om man har hälsoskäl till att inte ta vaccinet, så får man såklart inte bryta mot en persons arbetsrättsliga rättigheter, eller mot det som står i arbetsavtalet. Det är sedan en annan fråga om man inte vill vaccinera sig och på så sätt orsakar en hälsorisk för sina kolleger eller kunder, och om arbetsgivaren då måste reagera med att ordna om jobbet. Då står vi inför svåra juridiska frågor.

I slutändan är FFC:s budskap att det är viktigt att ta vaccinet och att man inte ska dra personlig nytta av situationen på fel grunder.

– Man ska alltid fundera på ifall det faktiskt handlar om hälsosäkerheten eller om det bara handlar om orättvisa och godtyckliga lösningar som inte gynnar coronasäkerheten, säger Huovila.

Det bästa sättet att ta upp vaccineringen på arbetsplatsen är att involvera företagshälsovården, förtroendepersonen och arbetarskyddet i diskussionen.

– Vi hoppas att ingen pressas att göra något och att det går att föra en dialog om sådana här frågor på arbetsplatsen, säger Huovila.

Ännu osannolikt att coronapass tas i bruk på arbetsplatsen

Enligt Institutet för hälsa och välfärd har 65,8 procent av finländarna som fyll 12 år nu fått en första dos av coronavaccinet. 33,7 procent av befolkningen har fått två doser [procenten kollades på lördagsmorgonen 31.7]. Coronafallen har ändå ökat i Finland under sommarens lopp.

Nya restaurangrestriktioner har trätt i kraft på olika håll i landet i veckan och Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt kan övergå tillspridningsfasen nästa vecka. Enligt torsdagens pressmeddelande från Institutet för hälsa och välfärd har smittkedjorna utvidgats under sommaren och det har blivit svårare att spåra alla smittor.

I vissa länder har man tacklat coronaläget med att ta i bruk ett coronapass. Till exempel i Frankrike måste man visa upp ett pass för att gå på restaurang. Ett coronapass diskuteras också i Finland.

En kvinna tar en bild på ett papper med en QR-kod för att ladda upp sitt coronaintyg till coronapassappen.
Bildtext Ett coronapass skulle kunna användas för stora evenemang eller för att gå på restaurang också i Finland.
Bild: STELLA Pictures / ddp

Näringsminister Mika Lintilä (C) sa i veckan till Yle Uutiset att det på lång sikt är ohållbart att gå från begränsning till begränsning och nedstängning till nedstängning. Han ser ett coronapass som ett potentiellt alternativ för att kunna öppna upp evenemang och tjänster. Coronapasset blir ändå sannolikt inte genast aktuellt på arbetsplatsen.

– Vi får se om coronapasset tas i bruk på arbetsplatser. Jag tror att det går att sprida information på jobbet på andra sätt också, säger Lahti-Leeve.

Artikeln är en något bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel "Saako työnantaja kysyä, onko työntekijällä koronarokote? EK:n mukaan kyllä – SAK muistuttaa yksityisyydensuojasta, jos työtehtäviä muutetaan" skriven av Viivi Koivistoinen. Saga Mannila skrev den svenska översättningen.