Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

THL rekommenderar: Förkorta karantänstiden till 10 dagar

En sjukskötare klädd i blå skyddsutrustning håller upp en pipett framför en bilförare som ska testas för covid-19.
Bildtext En exponerad person kan i vissa fall förkorta sin karantän tidigast sex dygn med ett negativt coronatest efter att hen exponerats för coronaviruset.

Institutet för hälsa och välfärd har ändrat sin karantänsrekommendation. De rekommenderar nu att karantänen som en läkare kan besluta om ska vara i 10 dygn i stället för 14 som tidigare.

Rekommendationen träder i kraft i dag på måndag och gäller inte karantäner som redan inletts om inte den läkare som beslutat om karantänen bestämmer annorlunda.

Institutet för hälsa och välfärd motiverar förändringen med att ny information om viruset visar att en kortare karantänstid är tillräcklig och att det i alla fall inte är ändamålsenligt att en person är i karantän längre än 10 dagar.

I vissa specialfall kan en längre karantän ändå bli aktuell, uppger Institutet för hälsa och välfärd.

Med karantän avses begränsandet av en frisk persons rörelsefrihet. De grundläggande rättigheterna får endast begränsas av nödvändiga skäl och beslut om karantän fattas med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Karantänstiden kan förkortas med test sex dygn efter exponering

Enligt Institutet för hälsa och välfärds nya anvisning kan man förkorta karantänen med ett coronatest tidigast sex dygn efter att man exponerats för viruset och om testet är negativt.

Det är den ansvariga läkaren i kommunen som kan fatta beslut om att avsluta karantänen. Sjukvårdsdistrikt och kommuner kan själva överväga i hur stor grad de gör det möjligt för personer i karantän att testa sig för att förkorta karantänen.

Trots att karantänstiden förkortas till 10 dagar ska en exponerad person följa med ifall hen får symptom i 14 dagar efter exponeringen. Om man får symptom ska man omedelbart testa sig.

Förändringarna i karantänsrekommendationen gäller också exponerade personer som arbetar inom social- och hälsovården. Rekommendationerna gäller ändå inte sjukhuspatienter eller personer som bor på vårdhem.

Karantän rekommenderas inte för exponerade personer som är fullt vaccinerade eller som haft covid-19 och tillfrisknat. Samma gäller personer som fått en dos vaccin och som redan haft covid-19.