Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborgs socialdemokrater vill fördela makten jämnare – kommunalvalets röstmagnet Johan Kvarnström ger plats åt andra

Uppdaterad 03.08.2021 12:11.
En sommarbild på raseborgs slott i en grön miljö.
Bildtext Raseborg består av många byar och det är viktigt att bibehålla deras livskraft, tycker socialdemokraterna.

Platserna slogs i söndags (1.8) fast under partiets representantskap, som är det högsta beslutande organet.

Raseborgs socialdemokrater har nu sina namn klara för de olika förtroendeposterna i fullmäktige, styrelse, nämnder och sektioner.

SDP:s ballong.
Bildtext Socialdemokraterna i Raseborg säger att förhandlingarna förts i god anda (arkivbild, ej från Raseborg).

Partiet har haft som mål att fördela makten på fler personer, och säger i ett pressmeddelande att man kommit närmare målet.

Bredd och balans

Överlag har partiet iakttagit en tämligen jämn balans i sina nomineringar.

Mats Lagerstam blir vice ordförande för fullmäktige, medan Camilla Grundström har den posten i stadsstyrelsen.

Camilla Grundström sitter i en soffa.
Bildtext Camilla Grundström tar plats i stadsstyrelsen som vice ordförande.

I och med att Svenska Folkpartiet fick enkel majoritet i årets kommunalval svingar de ordförandeklubban i de tunga organen.

Övriga medlemmar i stadssyrelsen för SDP blir Frank Holmlund och Ulf Heimberg.

Ordförandeskapet i tre nämnder

Dessutom kommer socialdemokraterna att föra ordet i tre nämnder under den här mandatperioden.

En medelålders man, tittar in i kameran med nöjd min.
Bildtext Petri Kajander leder en av de tunga nämnderna, social-och hälsovård.

Social- och hälsovårdsnämnden leds av Petri Kajander, personalsektionens samarbetskommitté av Petri Palin och revisionsnämnden leds av Reija Mettovaara.

Fler vice ordförandeposter

Därtill axlar SDP vice ordföranderollen i en handfull andra nämnder och sektioner.

I tekniska nämnden blir Yngve Romberg vice ordförande, i miljö- och byggnadsnämnden Kukka-Maaria Luukkonen och i planläggningsnämnden Ilta Hämäläinen.

Ulf Heimberg gav sig själv smeknamnet Flu, inspirerad av Fantomens hemliga språk.
Bildtext Ulf Heimberg är en aktiv politiker med lång erfarenhet.

Ulf Heimberg blir vid sidan av sina andra uppdrag vice ordförande i stadsutvecklingssektionen.

Centralvalnämndens andre man blir Lars-Erik Häggman.

Till klientsektionens vice ordförande utsågs Sirkka-Leena Holmberg.

Direktionen för Raseborgs vattens vice ordförande heter Kimmo Koivunen.

På bildningssidan valde partiet Simon Andersson till vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Skolgården vid Katarinaskolan i Karis, Raseborg.
Bildtext Bildningssektionerna finns på finska och svenska.

Vice ordförande i bildningsnämnden blir Riitta Vallin.

Hon blir också finska sektionens ordförande medan svenska sektionens vice ordförande blir Seppo Lintuluoto.

Personerna väljs slutgiltigt på fullmäktiges möte 9.8.2021.

Kvarnström prioriterar

Iögonfallande är, att partiets röstmagnet och riksdagsledamot Johan Kvarnström inte hittas på några ledande poster.

På sin Facebooksida skriver han att han fått många frågor om varför det är så.

Han säger att han vill sköta de uppdrag han har ordentligt och även prioritera familjen och sin egen ork.

Förutom att han är riksdagsledamot och fullmäktigeledamot sitter han med partistyrelsen och Nordiska rådet, två platser han ser som viktiga för att förverkliga partiets linje.

man i röd tröja
Bildtext Kvalitet framom kvantitet, tycker Johan Kvarnström.

"Vi hade bra namn till posterna så jag såg inget skäl att avsäga mig partistyrelsen eller Nordiska rådet för att ta en av de poster vi nu fick", motiverar han.

Han tillägger att det här inte är något strikt kategoriskt, men att pusselbitarna nu föll väl på plats.

Demokrati och jämlikhet

Lokalt har Raseborgs socialdemokrater som mål att partiet skall ha en bred och demokratisk närvaro inom olika samhällsfunktioner.

Invånarna ska ha möjlighet att påverka sin vardag.

I sitt program lyfter de också upp att staden ska vara en trygg arbetsgivare och att den inte ska utlokalisera viktig service utan sträva efter att producera själv.

Byarna ska inte glömmas bort utan utvecklas.

Dessutom vill partiet snabba på köerna inom social- och hälsovården, samt utveckla företagandet i staden för att höja profilen.