Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Håll Skärgården Ren hjälper oss att hålla vår unika skärgård ren och trivsam – stöd verksamheten via Tongåvan

Från 2021
Rödmålat utedass i skärgården
Bildtext En av de 200 Sälle-stationerna som Håll Skärgården ren rf upprätthåller.
Bild: Håll skärgården ren

Tongåvan är i år igen med och och samlar in pengar för att vår vackra skärgård ska hållas ren och trivsam. Det gör vi tillsammans med föreningen Håll Skärgården Ren rf.

HSR bygger och underhåller avfallsstationer, torrtoaletter och sugtömningsanläggningar. De ordnar separatinsamlingar av skrot och farligt avfall.

Föreningen sköter dessutom om natur- och utfärdshamnar i Insjöfinland.

Föreningen har arbetat för en renare skärgårds- och insjönatur ända sedan 1969. 

Stöd verksamheten

Betala med Mobile Pay
Använd då numret 33168.

Donera via sms:
Du kan donera 5, 10, 20, 30 eller 40 euro. Skriv till exempel ”20E PSSRY” och skicka till numret 16588.

Betala in på konto FI42 6601 0010 5173 99
Om du vill styra din donation till ett specifikt vattenområde kan du använda nedanstående referensnummer för respektive område. Om du inte vill styra donationen till något specifikt område, skriv då donation i meddelandefältet.

1009 - Skärgårdshavet
2008 - Bottniska viken
3007 - Östra Finska viken
4006 - Birkaland
5005 - Päijänne
6004 - Saimen
123 - Fartygsanskaffning

Delta i Snygg beach med dina vänner

En del av föreningens verksamhet är att lära unga miljötänk längs havs- och insjöstränderna. Det gör föreningen via fadderskolprogrammet Snygg beach.

ungdomar plockar skräp på en strand
Bildtext Till exempel skolklasser kan anmäla sig och vara med i Snygg beach.
Bild: Håll skärgården ren rf

Programmet ger till exempel grundskolegrupper runtom i Finland en möjlighet att värna om sin närmiljö och att bygga upp en beteendekultur som följer principerna för en hållbar livsstil. Det här sker genom både teori och praktik.

Programmets syfte är att städa stränder, väcka intresse för strändernas nedskräpningssituation, samla information om strändernas nedskräpning och ge möjligheten att kombinera konkret miljöarbete med en rolig friluftsdag.

I programmet kan vem som helst delta: föreningar, samfund, klubbar, hobbygrupper, skolor, städer, kommuner, företag och privatpersoner.

Digital servicekarta

Föreningen bygger ständigt ut sitt nätverk av tömningsstationer för att båtägarna inte ska tömma sina septiktankar i havet.

Föreningen har också en digital servicekarta. Via kartan kan du se var den närmaste sugtömnings- eller sopstationen finns. Här kan du bekanta dig med kartan.

Den nya Sälle-kartan har planerats för att användas på mobilen, men kan också öppnas i en webbläsare.

Avfallsstation för sptiktank-tömning
Bildtext En av sugtömningsanläggningarna för båtar.
Bild: Håll skärgården ren

Tre utmaningar: skräp, näringsämnen och kemikalier

Olika miljöprojekt är en viktig del av HSR:s verksamhet, och föreningen söker lösningar bland annat på hur man kan förhindra nedskräpningen och övergödningen av vattendragen och på hur båtfararna kan minska användningen av skadliga kemikalier. 

Båtlivets miljöeffekter är marginella när man jämför med till exempel industrin, lantbruket eller samhällen.

Tidsmässigt är båtlivet ändå koncentrerat till bara några veckor och det koncentreras lokalt till färdigt utmärkta farleder och hamnar, och därför kan punktbelastningarna vara avsevärda.

De negativa miljöeffekterna av båtlivet hänger oftast ihop med avloppsvatten som ger upphov till övergödning och de skadliga ämnena i de antifoulingpreparat som används på båtarna.

Nytt servicefartyg till Saimen för 1,2 miljoner euro

Föreningens splitternya servicefartyg i Saimen togs i bruk i slutet av juli. Fartyget heter Roope-Saimaa.

En dopceremoni för fartyget arrangeras i augusti, men redan nu i sommar används fartyget för underhåll i utfärdshamnarna i södra Saimen.

Vid planeringen av skrovet har man särskilt beaktat att fartyget ska vara bränsleekonomiskt och att det ska dra upp så lite svall som möjligt, vilket är väldigt viktigt på Saimen. 

ett blått servicefartyg
Bildtext Det splitternya Roope-Saimaa.
Bild: Håll Skärgården Ren rf

Man har satsat mycket på att fartyget ska vara säkert och bekvämt att använda, tekniken och materialen som använts motsvarar dem som används inom fartygsbyggnadsindustrin i dag. 

Föreningen har fått 500 000 euro i statligt stöd för fartyget. Det här stödet har varit helt oumbärligt: En anskaffning till ett värde 1 248 000 euro hade inte varit möjlig med egen finansiering.  

12 500 betalande medlemmar

I dagens läge upprätthåller föreningen nästan 200 Sälle-stationer runtom i landet.

Föreningen har cirka 12 500 medlemmar, och medlemsavgifterna utgör en stor del av föreningens finansiering.

Föreningen får också pengar för sin verksamhet från Miljöministeriet och olika samarbetspartner.

Insamlingen startar i Tongåvan i Yle Vega fredagen den 6.8.2021 kl 19:22.

Diskussion om artikeln