Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Yrkeschaufförer vittnar om problem inom transportbranschen: ”Det är en sjuk bransch”

Från 2021
Uppdaterad 04.08.2021 12:44.
Man i blå ärmlös t-skjorta står på en bakgård.
Bildtext Långtradarchauffören Jonny Roos från Jakobstad hoppas på mer stöd från både åkare och myndigheter.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Orättvis konkurrens och skärpta krav är två saker som oroar finländska yrkeschaufförer. Långtradarchauffören Jonny Roos i Jakobstad hoppas på bättre uppbackning från åkare och myndigheter.

Vi träffar långtradarchauffören Jonny Roos hemma i Baggholmen i Jakobstad. Roos har varit i branschen i snart 40 år och har sett hur den har förändrats över tid.

– Det är en sjuk bransch. Jag har sagt på skoj att jag hör till den sista generationen nordiska lastbilschaufförer. Så ser jag nog på det, tyvärr.

Allt har blivit hårdare: klimatet, konkurrensen, prissättningen, lönerna.

― Jonny Roos

En stor förändring för transportbranschen inträffade enligt Roos när Finland gick med i EU. Den fria rörligheten innebar att de finländska transportföretagen småningom fick konkurrens från andra länder, inte minst i Östeuropa.

– Öppnandet av gränserna har gjort det svårare för både åkare och chaufförer. Allt har blivit hårdare: klimatet, konkurrensen, prissättningen, lönerna. Allt följs åt, säger Roos.

Enligt Roos behövs det åtgärder på myndighetsnivå för att komma åt problemen.

Skärpta krav

Roos är inte ensam om att tycka att det finns problem inom transportbranschen. En artikel som Yle Österbotten publicerade förra veckan fick många kommentarer från chaufförer som upplever samma sak. Flera hörde också av sig per mejl.

En sak som många tar upp är systemet med fortbildningsdagar som infördes 2009. Var femte år ska chaufförer genomgå en fortbildning på sammanlagt 35 timmar för att upprätthålla sin yrkeskompetens.

Det här har gjort att många äldre chaufförer har slutat köra.

– Jag förstår dem väldigt bra, säger Jonny Roos.

Man i blå ärmlös t-skjorta sitter på en terass.
Bildtext Jonny Roos har varit i branschen i snart 40 år.
Bild: Jakob Lillas / Yle

Roos berättar att en kurs på sju timmar kan kosta mellan 150 och 200 euro. För en pensionerad chaufför som hoppar in och kör några veckor då och då kan det kännas som en stor summa.

– Många sådana chaufförer har nog försvunnit, säger Roos.

Trafikräkning i höst

Direktör Petri Murto från transport- och logistikbranschens förbund SKAL säger att de största problemen inom branschen just nu är stigande kostnader, orättvis konkurrens och grå ekonomi.

– Det finns företag som söker konkurrensfördelar genom att bryta mot regler, och det här upplevs förstås som orättvist av de som följer reglerna, berättar Murto.

Johtaja Petri Murto, SKAL
Bildtext SKAL:s direktör Petri Murto säger att transportbranschen står inför flera utmaningar.

Liksom Jonny Roos tror Murto att problemen måste lösas på myndighetsnivå. Som ett konkret exempel tar han överlastning, det vill säga att man lastar mer än vad lagen tillåter.

– Det behövs tillräckligt med övervakning längs vägarna så att det finns en verklig risk att åka fast för att råda bot på problemet, säger Murto.

Det behövs tillräckligt med övervakning längs vägarna så att det finns en verklig risk att åka fast för att råda bot på problemet.

― Petri Murto, direktör på SKAL

Den orättvisa konkurrensen inom branschen har enligt Murto till viss del ett samband med utländska företag som transporterar gods i Finland.

SKAL:s senaste trafikräkning från 2017 visade att nästan var tionde lastbil och långtradare var utländsk (länk till SKAL:s webbsida). En ny trafikräkning kommer enligt Petri Murto att genomföras i höst.

Övervakning vid vägkanten viktig

Polisinspektör Heikki Kallio på Polisstyrelsen håller med om att övervakning är nödvändigt för att öka risken att åka fast för dem som fuskar med reglerna.

– Personer eller företag som bryter mot reglerna kommer man inte åt annat än med myndighetsövervakning eller genom tips, säger Kallio.

Kallio berättar att de traditionella övervakningsmetoderna fortfarande är de viktigaste, det vill säga att polisen stannar fordon vid vägkanten och granskar att allt är i ordning.

Personbilar och långtradare på landsväg.
Bildtext Vid den senaste trafikräkningen 2017 var nästan var tionde lastbil och långtradare utländsk.
Bild: Antro Valo / Yle

I slutet av juli intensivövervakade polisen i hela landet den tunga trafiken (länk till Polisens webbsida) under en veckas tid. Särskilt fokuserade man på övervakning av chaufförens kör- och vilotider, säkrandet av lasten och fordonets skick.

Under veckan granskade polisen knappt 2 000 fordon. Sammanlagt avslöjades närmare 400 förseelser.

Verkligheten motsvarar inte förväntningarna

Trots allt ser Jonny Roos positivt på att man utbildar nya chaufförer i Finland. Han tror dock att många har en väl glamourös bild av arbetet.

– I de flesta fall motsvarar inte verkligheten förväntningarna. Åker du ut så vet du i princip inte när du åker hem. Så fungerar systemet.

I och med den ökade konkurrensen hoppas Roos att beställare och mottagare ska ta mera ansvar och kräva mer av de som fraktar godset. Han önskar också mer uppbackning från både åkare och myndigheter.

– Då skulle vi åtminstone kunna vara starka i ett visst läge.
Artikeln är uppdaterad den 4 augusti 2021 klockan 12.45. Den föråldrade uppgiften om att reglerna för utrikestransporter är strängare i Finland har tagits bort.