Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Medborgarinitiativ kräver att alla katter id-märks, alltså skulle de flesta katthushåll stå inför veterinärbesök – allt det här skulle förändras

Från 2021
Uppdaterad 04.08.2021 04:52.
Rauhoitettu, mikrosirun saanut kissa eläinlääkärin pöydällä.
Bildtext Hittekatten Alfons har hämtats till S:t Michels djurskyddsförening. Katten är ännu snurrig av det lugnande medlet som getts innan kastreringen.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Medborgarinitiativet som kräver att alla landets katter id-märks med mikrochip samt registreras går vidare till riksdagens behandling. För hundarnas del har beskedet om obligatorisk id-märkning redan kommit.

Bara en bråkdel av de finska katterna har för tillfället id-märkts. I huvudsak är det raskatter som fått ett litet mikrochip i nacken. I nuläget handlar det årligen om kring 5 000 katter. Den sammanlagda mängden katter i vårt land är ändå ungefär 700 000.

Nu kräver ett medborgarinitiativ att alla katter ska registreras och id-märkas. Initiativet har undertecknats av 56 862 personer och just nu granskas underskrifterna för att sedan överlämnas till riksdagens behandling.

Ärendet är emellertid inte helt nytt. Katters id-märkning har redan diskuterats i Jord- och skogsbruksministeriet i samband med beslutet om att alla hundar måste id-märkas från och med år 2023.

Om de obligatoriska mikrochipen blir verklighet också för katternas del kommer åtminstone följande saker att förändras.

1. Hudratusentals kattägare måste ta sin katt till veterinären för id-märkning

Om medborgarinitiativet godkänns av riksdagen kommer alla nyfödda kattungar att id-märkas per automatik. Sannolikt skulle även vuxna katter få mikrochip.

För hundarnas del är det redan bestämt att hundägare inom ett år från att den nya lagen träder i kraft måste se till att hunden får ett mikrochip.

För id-märkning måste katten föras till veterinären, eftersom endast en person med speciallov för id-märkning får sköta processen.

Kissoille asennettava mikrosiru anonyymin henkilön kämmenellä.
Bildtext Kattens mikrochip är en liten silikonbit. Chipet har inte någon enegikälla i sig, utan aktiveras av signalen från läsaren.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Priset för id-märkning varierar. Hos veterinären ligger priserna på några tiotals euro. Flera djurskyddsföreningar ordnar emellertid redan nu kampanjer där kattägaren kan få sin katt id-märkt och registrerad gratis. Själva chipet kostar 5-15 euro.

Mikrochipet har en unik nummerserie som efter id-märkning registreras i en databas. Via informationen i registren går det sedan lättare att hitta kattens ägare.

2. Mer ansvarsfull försäljning av kattungar

Riikka Turpeinen, vide ordförande vid Suomen Kissaliitto tror att obligatorisk id-märkning på lång sikt skulle påverka handeln av kattungar i Finland positivt.

– Inte hämtar man ju heller hundvalpar gratis från kullar som föds. Men med katter lever en sådan kultur fortfarande.

Enligt Turpeinen skulle de som köper en kattunge i framtiden troligtvis bättre utreda om katten de köper har mikrochip. Önskan är att kravet på id-märkning skulle vara lika rutinmässigt som att kattungen är avmaskad.

Även försäljarens ansvar skulle växa då det skulle vara möjligt att spåra dem via mikrocihpsregistren.

– Mikrochipen är ett ypperligt sätt att bekämpa valpfabriker, säger Turpeinen.

Eläinlääkäri skannaa sirua rauhoitetulta kissalta.
Bildtext Mikrochipet placeras oftast i nacken mellan djurets skulderblad. Där går det lätt att avläsa med en chipläsare.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Raskatterna har id-märkts rutinmässigt redan i flera år. Kissaliitto har krävt det från uppfödarna sedan 2016.

Turpeinen påminner emellertid om att id-märkningen ändå inte automatiskt betyder att det är frågan om en raskatt. Det får man reda på via stamtavlan.

Om id-märkningen blir ett krav för katterna och en uppfödare påstår att de säljer ungen billigare utan mikrochip, gäller det att ställa sig kritiskt till förslaget.

– Priset på id-märkningen är helt obetydlig i relation till alla de övriga kostnaderna som uppkommer då man föder upp ungar.

3. En lättare vardag för hittedjurshusen

Om alla, eller åtminstone de flesta av katterna skulle ha mikrochip, kunde det betyda, att hittedjurshusen inte skulle vara så fulla som de är i dag.

Att spåra de bortsprungna katternas ägare skulle nämligen bli betydligt lättare. Personalen på hittedjurshusen skulle med hjälp av chipläsare skanna kattens mikrochip och kolla upp det i registren. Hittedjurshusen får inte tillgång till ägarens uppgifter, men ett meddelande med information om var katten befinner sig sänds direkt från registret till ägaren.

En veterinär scannar efter id efter att katten ( en gul-orange katt)  fått lugnande.
Bildtext Livsmedelsverket är oroliga för att ägare inte kommer att uppdatera sina uppgifter i mikrochipsregistren.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Till hiddedjurshuset i S:t Michel kommer en del katter som nog har ett fungerande mikrochip men som inte är registrerade i något av registren.

– Ett oregistrerat chip är inte till någon nytta. Folk verkar tro att ägarens uppgifter på något sätt automatiskt är kopplade till chipet, men så är det inte, berättar S:t Michels djurskyddsförenings volontär Marja Mäenpää.

Livsmedelsverket har kritiserat lagen om hundars obligatoriska id-märkning och registrering med motiveringen att det är svårt att granska att ägare faktiskt uppdaterar sina uppgifter i mikrochipsregistren.

Samma oro gäller katterna, men i en större utsträckning då mängden oregistrerade katter är så stor.

Mäenpää tror att de eventuella problemen ändå skulle vara små jämfört med nyttan som en lag om katters id-märkning kunde medföra. Hon tror att lagen skulle vara ett steg i rätt riktning för katternas roll i samhället.

– Obligatorisk id-märkning betyder inte att exempelvis stallkatter inte längre skulle kunna existera, utan bara att de i fortsättningen skulle ha mikrochip och att de lättare skulle hitta hem om de hamnat på villovägar, säger Mäenpää.

Artikeln är en översättning av Yle Uutiset artikel Kansalaisaloite vaatii kissoille tunnistussirua niskaan, ja se tietäisi lähes kaikkiin kissakoteihin eläinlääkärireissua – lue, mikä muu muuttuisi skriven av Riina Kasurinen. Översättningen är gjord av Stefanie Lindroos.

Diskussion om artikeln