Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bland tånggråsuggor, tångräkor och snäckor – Åbo Akademi vill ha in flera rapporter på blåstångens invånare

Blåstång i skärgårdshavet.
Bildtext Blåstången behöver stenar eller klippor att fästa sig vid.

Östersjöns blåstångsskogar är viktiga för havets artmångfald. Man brukar till och med säga att blåstången är den artrikaste miljön i Östersjön.

Blåstången är en habitatbildande art och skapar alltså en livsmiljö för en mängd olika små havsdjur, såsom tånggråsuggor, tångräkor och snäckor. En del djur äter blåstången, andra äter de djur som finns kring blåstången. Därför är det viktigt att blåstången inte försvinner.

Vid Åbo Akademi fortsätter det forskningsprojekt som inleddes förra sommaren, där man vill utreda mängderna smådjur och hur mängden varierar under olika tidpunkter och i olika havsområden.

– Vem som helst kan delta i forskningen, allt du behöver göra är att skaka en tångruska över exempelvis ett tvättfat och sedan räkna djuren som faller i vattnet. Sedan rapporterar du tångruskans längd, antal djur och provtagningens plats till oss, säger Henna Rinne, som är marinbiolog och forskare vid Åbo Akademi.

Sedan ska både djuren och tångruskan läggas tillbaka i havet så att ekosystemet inte störs alltför mycket.

En kvinna iklädd regnjacka.
Bildtext Henna Rinne.

Hur bra blåstången mår varierar i de olika vattnen. I Skärgårdshavets mellanskärgård mår blåstången okej, medan man hittar ganska lite blåstång i den inre och yttre skärgården. I Finska viken och Bottenhavet mår blåstången också relativt bra.

– Men det som skett under det senaste decenniet är att den växer allt grundare. Det att vattnet blivit grumligare gör att den inte får tillräckligt med ljus längre ner.

Ett finger pekar på en tångräka som simmar i ett vitt tvättfat.
Bildtext Tångräkan är en av de arter som trivs i blåstångens skogar.

Blåstången trivs inte i allt för varmt vatten. Eutrofiering och högre vattentemperaturer har alltså en negativ inverkan på den viktiga blåstången.

Då mängden blåstången minskar tar fintrådiga alger över och de kan inte kan inhysa alla de arter som är beroende av blåstången.

– Det är viktigt att vi tar bra hand om havet så blåstången finns kvar också i framtiden, säger Rinne.