Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bara en tidsfråga innan ägretthägern häckar i Västnyland – ungfåglar på vift vanliga i augusti

tre ägretthägrar vid vattnet.
Bildtext Ägretthägrar fotograferade på Västvallen i Ekenäs i slutet av juli i år. Patrick Bagge fotograferade fåglarna ur ett gömsle.

Under de senaste veckorna har ett antal observationer av den ståtliga och uppseendeväckande vita ägretthägern gjorts bland annat i Ekenäs. Fågelarten väntas på sikt breda ut sig och regelbundet häcka även i Finland, den andra lyckade häckningen har i år bekräftats i Satakunta.

Ornitolog Dick Forsman har ett långt perspektiv på många fågelarters förekomst i Finland.

– De ägretthägrar som observerats under den senaste tiden kommer antagligen från Baltikum och Ryssland. De har inte häckat här, min tolkning är att det är fråga om ungfåglar som stryker omkring, säger fågelkännaren Dick Forsman.

Tre ägretthägrar i vattnet.
Bildtext De ägretthägrar som förekommit i Ekenäs under sensommaren antas vara ungfåglar och inte individer som häckat i Västnyland.

Forsman betonar att han inte specifikt har satt sig in i ägretthägerns utbredning i vårt land, men han ser genast paralleller till utvecklingen när gråhägern på 1970-talet etablerade sig som häckande art i Finland.

– På 1970-talet var gråhägern en sällsynt fågel hos oss. De första tecknen innan arten började häcka regelbundet i Finland var att ungfåglarna dök upp i slutet av sommaren, just så här i augusti, minns Dick Forsman, som redan på den tiden var aktiv fågelskådare.

Första häckningen i Borgå år 2018

Ägretthägern är ungefär lika stor som den numera rätt vanliga gråhägern, men den har en uppseendeväckande helvit fjäderdräkt. Arten har uppvisat en kraftig spridning norrut och västerut till exempel mot Finland och Sverige under de senaste åren.

Ägretthägern häckar i kolonier nära sjöar eller andra våtmarker.

Den första lyckade häckningen för ett ägretthägerpar skedde i Borgå år 2018. Ägretthägerparet häckade i en gråhägerkoloni och fick fyra flygga ungar.

– I Borgåfallet häckade paret i en gråhägerkoloni och vi har ju flera sådana i Västnyland. Vi har en stor koloni vid stadsfjärden i Ekenäs och en på norra sidan av Hangö udd, säger Forsman.

Hägrar och svanar sitter på en klippa. De ses genom kikaren.
Bildtext Den numera rätt vanliga gråhägern lever i stora kolonier bland annat i Ekenäs. Gråhägrarna i mitten på bilden är fotograferade i Ekenäs år 2013.

Det är med andra ord antagligen endast en tidsfråga innan ett ägretthägerpar kommer att lägga sig till ro i Västnyland för att föda upp sin avkomma.

– Det kan hända det här året eller nästa, ingen vet heller med säkerhet om det redan har skett, konstaterar Forsman.

– Det är frågan om ett chansartat fenomen, när ett par får ut sina unga ur boet blir dom i sin tur präglade vid området och kan välja att fortsätta häcka där, och så kan vi få en exponentiell tillväxt, beskriver han.

En lyckad häckning i Satakunta i år

Även på Bird Life Finland, som är centralorganisation för fågelföreningarna i vårt land, är fenomenet med förekomsten av ungfåglar speciellt i slutet av sommaren och i augusti välbekant.

– Observationerna har ökat märkbart under de senaste dagarna. Åtminstone fem flockar på 10-14 individer har observerats under den senaste veckan, berättar Jan Södersved som är informatör på Bird Life Finland.

– Vi har inte tills nu känt till några häckande ägretthägrar i vårt land i år, men jag fick just höra att ett par har häckat och lyckats i Satakunta. Det är alltså den andra bekräftade lyckade häckningen i Finland, säger han.

en flygande ägretthäger.
Bildtext Den flygande ägretthägern har samma kännspakt tillbakadragna hals som gråhäger.

Södersved konstaterar att den första observationen av en ägretthäger i Västnyland gjordes redan år 1979.

– Den ägretthägern observerade vid Sandöträsk i månadsskiftet november-december. Det var den första ägretthägern i Västnyland och den åttonde observationen i hela landet, berättar Jan Södersved.

Södersved tippar på att vi kommer att få se motsvarande utveckling som med gråhägern.

– Om jag kan gissa något utgående från gråhägerns utbredning kommer vi inom de närmaste tio åren att ha häckningar varje år och ägretthägern kommer att vara en fåtalig men regelbundet häckande art i vårt land, förutspår Södersved

Diskussion om artikeln