Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Bra att alla ska studera tills de är 18 år – men skoltrötthet oroar utbildningsexperter i Borgå och Lovisa

Från 2021
Jackor hänger på krokar i skolan.
Bild: Silja Viitala / Yle

De som går ut grundskolan i år, alltså niondeklassarna, blir de första som har läroplikt tills de är 18 år gamla. Kommunen måste se till att alla elever har en studieplats efter grundskolan, vilket inte har varit helt lätt.

Tanken med den utvidgade läroplikten är att alla ska studera tills de är minst 18 år och skaffa sig en utbildning på andra stadiet.

Den förlängda läroplikten har krävt mycket jobb av studiehandledare, elever, yrkesinstitut och gymnasier.

- Det har varit ont om tid. Vi har haft många möten och det är egentligen först nu då det händer på riktigt som man vet hur det borde gå till, det berättar Kirsi Kinnunen, som är direktör för centralen för bildning och välfärd i Lovisa.

Tillsammans har man ändå lyckats så pass bra att alla i Östnyland, åtminstone alla i de svenskspråkiga skolorna, har fått en studieplats. 

Satsa på rätt inlärningsteknik

Om Sari Gustafsson, bildningsdirektör i Borgå, skulle få välja skulle hon hellre ha satsat på mer resurser i ett tidigare skede i grundskolan.

- Om man vill fortsätta studera i en yrkesskola eller på gymnasium behöver man kunna studera på egen hand och hitta en inlärningsstil som passar en själv. Det är helt enkelt vissa saker man behöver vara bra på för att klara sig bättre senare under studietiden, menar Gustafsson.

Sari Gustafsson, rektor för Point College i Borgå
Bildtext Utbildnignsdirektören i Borgå, Sari Gustafsson, säger att en femtedel av eleverna behöver extra stöd. Bilden är från år 2018.
Bild: Yle/ Stefan Paavola

Kirsi Kinnunen i Lovisa är inne på samma linje. Hon säger att utmaningen inte är att få en studieplats utan utmaningarna just nu är skoltrötthet, motivationsbrist och andra prövningar för att hållas kvar i skolan. 

I Östnyland har det ändå inte varit något problem att få eleverna att studera vidare. Det är sällan någon som slutat efter nian. 

- Men tjugo procent i varje årskull behöver extra hjälp och stöd. Det är där vi borde ha mer resurser. Det är viktigt att ge tillräckligt med stöd tidigt, då har eleverna lättare att klara sig senare under studierna, säger Gustafsson.

Lågstadieskola i Manula.
Bildtext För att hålla ungdomarna motiverade vid skolbänken behövs satsningar på inlärningsteknik, säger sakkunniga.
Bild: Silja Viitala / Yle

Ett år till av studier är gratis för de studerande

I samband med att studier på andra stadiet blir obligatoriska ska utbildningen också bli avgiftsfri. Bland annat måltider, läromedel, redskap, skolresor och obligatoriska studentprov betalas av staten.

Elever som inte har klart för sig vad de ska göra efter grundskolan kan i fortsättningen styras till så kallad förberedande utbildning. Då kan man till exempel studera matematiska ämnen, modersmål eller bekanta sig med olika branscher och arbetslivet. Samtidigt kan den studerande utveckla sina livsfärdigheter.

De är studiehandledaren i skolorna som hjälper till så alla på nian har någonstans att studera efter grundskolan. Och det är i sista hand kommunen som ansvarar för att ungdomarna dyker upp på sina studieplatser.

Diskussion om artikeln