Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Stress har plågat lärarkåren under pandemin – över en tredjedel av lärarna har övervägt att byta jobb, enligt enkät

Från 2021
Uppdaterad 04.08.2021 13:34.
Elever i en skolklass.
Bildtext Bara en av tio lärare uppger att de kunde jobba i en lagom takt förra läsåret. Bild från Lillhoplax skola i våras.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

En tredjedel av lärarfacket OAJ:s medlemmar har övervägt att byta jobb under coronapandemin, visar en medlemsenkät. Finlands svenska lärarförbunds undersökning visar att förra läsåret var stressigt – men att stressen kan underlättas av uppskattning.

Två rapporter om lärarkårens situation i coronatider publicerades på onsdagsmorgonen. Finlands svenska lärarförbund FSL har undersökt hur lärare upplever sin arbetsmängd och det rådande arbetsklimatet, medan Undervisningssektorns fackorganisation OAJ bett sina medlemmar svara på hur undantagsförhållandena påverkade lärandet, arbetsgemenskapen och lärarnas syn på sitt arbete.

FSL genomförde sin undersökning i samarbete med Åbo Akademi, och med hjälp av en mobilapp som några gånger om dagen ställde frågor till deltagarna. Nästan 200 lärare i grundskolor och gymnasier i Helsingfors, Åbo och Raseborg deltog i utredningen under några dagar i april och maj.

Resultaten visar att de lärare som får stöd och uppmuntran i skolvardagen också är mindre stressade. Den här visade uppskattningen kommer oftast från kolleger eller elever, och bara i sju procent av de rapporterade fallen är det en chef som visat sitt stöd. Framtidens skola kan inte ledas med gårdagens ledarskapsresurs, säger FSL:s ordförande Inger Damlin.

Vi får inte glömma vikten av direkt feedback från rektorn

― Inger Damlin, ordförande för FSL

– Vi måste få till konkreta åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att leda och utveckla skolans verksamhet. FSL har länge talat för bland annat fler biträdande rektorer och en dimensionering som håller antalet underordnade per rektor på en rimlig nivå, säger Damlin.

– Vi får inte glömma vikten av direkt feedback från rektorn också, det stärker lärarnas yrkesprofession och boostar självförtroendet.

Enligt FSL:s enkät har också nio av tio lärare upplevt att arbetsbördan var större under det förra läsåret. Endast en av tio uppgav att de kan arbeta i en lagom takt, medan de andra anser att de måste arbeta mer än vanligt.

Bland annat har strulande teknologi, färre pauser och oroliga elever bidragit till arbetsbördan.

Nära 40 procent har funderat på jobbyte

Dagens andra undersökning bidrar med ytterligare mörka moln på utbildarnas himmel.

En tredjedel av de svarande i OAJ:s undersökning säger att de övervägt att byta jobb under pandemin. Av lärare och personer i chefsställning inom småbarnspedagogiken, i grundskolan och i gymnasier är det nästan 40 procent som övervägt att lämna kåren.

– Det här är en alarmerande och aldrig tidigare skådad andel. Svaren speglar den höga belastning lärarna och personerna i chefsställning upplevt, säger OAJ:s ordförande Olli Luukkainen.

OAJ:s enkät visar också liknande resultat som FSL:s undersökning gällande arbetsbördan. 84 procent av de svarande tycker arbetsbördan har varit tyngre under pandemin.

De flesta svarande i enkäten anser också att många elever och studerande har blivit efter i utbildningen. Speciellt gymnasie- och yrkeslärare anser att ett utbildningsunderskott skapats i deras skolor.

– Vi kommer säkert få en nationell, och kanske internationell, situation som räcker en viss tid, där vi måste lära ut vissa färdigheter som behövs i arbetslivet först på plats i arbetslivet, tror Luukkainen.

Samtidigt tycker tre fjärdedelar av de svarande att utbildningsbranschen klarat sig bra under, eller trots, pandemin. Bara en tredjedel av lärarna inom yrkesutbildningen tyckte dock så.

Nästan 1 900 lärare svarade på enkäten, varav ungefär 140 i chefsställning.

Nu är inte läge att skära i utbildningen

Olli Luukkainen anser att resultaten i undersökningen måste tolkas så, att det nu inte är läge för besparingar inom utbildningen. Förra läsåret permitterade en del kommuner delar av sin undervisningspersonal.

– Nu är det inte, om det nu någonsin är, rätt tid att permittera.

Luukkainen berättar att de som svarat på enkäten kommer med tre centrala förslag på åtgärder.

– Antalet lärare kunde öka, så att man kan minska på gruppstorlekarna i undervisningen. På så vis kan man även följa rekommendationerna om avstånd, säger Luukkainen.

Den andra åtgärden som föreslås är att lärarkåren tills vidare skulle få fokusera på sin grunduppgift, lärandet, ordentligt.

– Lärarna är inte emot förändring men just nu borde fokus ligga på att förstärka grunden, basverksamheten, och pausa breda utvecklingsprojekt.

För det tredje vill de svarande att stödundervisning och extraundervisning ska möjliggöras för att hjälpa de elever som halkat efter på grund av pandemin, och för att stävja vidden av det förutspådda undervisningsunderskottet.