Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Den omkullvälta vägskylten till Vedagrundet i Hangö gör det knepigare för besökare att hitta rätt

vägskylt i närbild.
Bildtext Sedan förra veckan har det varit svårare än förut att hitta till Vedagrundet. Nu saknas vägskylten med vägnamnet Vedagrundsvägen. Tidigare har skylten funnit i avtaget tillsammans med en skylt som anvisar att detta är rätt väg till Vedagrundets strand.

Den stora mängden besökare som vill orientera sig till Vedagrundet i Hangö har haft det knepigare än förut under den senaste tiden. Nu saknas nämligen vägskylten som anger vilken av vägarna från Täktomvägen som leder ner till den populära stranden.

Vedagrundsvägen som leder ner till Vedagrundets allmänna badstrand är en liten väg som kan vara knepig att hitta för besökaren som kör längs Täktomvägen.

Sedan förra veckan har det varit svårare än förut för nu saknas vägskylten med vägnamnet Vedagrundsvägen. Tidigare har skylten funnit i avtaget tillsammans med en skylt som anvisar att detta är rätt väg till Vedagrundets strand.

Avtaget till Vedagrundsvägen.
Bildtext Försvunnen vägskylt. Där vägsskylten som leder besökare ner till Vedagrundet förut fanns är det nu endast en tom korsning.
Förbudsskylt i närbild.
Bildtext Vid avtaget från Täktomvägen till Vedagrundsvägen fanns det tills nyligen rikligt med olika skyltar har nu till och med skylten med vägnamnet försvunnit.

Kukka-Maaria Luukkonen är stadens representant i Täktom samfällighet och samtidigt ordförande för markägarorganet. Hon säger sig vara medveten om att skylten för tillfället saknas.

– Jag fick meddelande om att den är borta förra veckans torsdag. Jag var då i kontakt med kommunaltekniken som lovade åtgärda saken, säger Kukka-Maaria Luukkonen.

Det är kommunerna som ansvarar för att sätta ut vägskyltar och underhålla dem. Detta gäller även enskilda vägar, som Vedagrundsvägen.

– Det är kommunerna som ger vägnamnet, placerar ut skyltarna även på enskilda vägar, konstaterar Luukkonen.

Vägskylten omkullvält i gräset

En närmare titt i omgivningen ger vid handen att skylten inte försvunnit utan ligger omkullvält i gräset.

Varför tror du att skylten fallit omkull?

- Jag vet inte varför den ligger; om den fallit omkull eller om någon skuffat omkull den, säger Kukka-Maaria Luukkonen.

Vägskylt i liggande i gräset.
Bildtext Omkullvält i gräset. Den som tittar lite noggrannare hittar den försvunna skylten liggande i gräset.

Enligt Kukka-Maaria Luukkonen har Vedagrundets strand fortfarande statusen som allmän badstrand.

– Jag är nog rätt säker på det inte räcker enbart med stämmans beslut för att häva den statusen. Jag håller just på att utreda hur man går till väga för att göra det, säger Luukkonen.

Det var i slutet av juli som markägaren Täktom samfällighet på sin delägarstämma (26.7) beslöt att skrida åtgärder för att lösa de problem strandens ökade popularitet fört med sig.

Vedagrundets badstrand har haft status som liten allmän badstrand men nu beslöt stämman att badstrandsstatusen ska slopas för att minska på trycket.