Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Stor internationell undersökning: Kognitiv beteendeterapi via nätet fungerar bra mot depression

Uppdaterad 05.08.2021 13:48.
En anonym person ser på sin telefon.
Bildtext Att gå i kognitiv beteendeterapi på nätet fungerar lika bra som att gå i traditionell kognitiv beteendeterapi, visar en stor ny studie.

Kognitiv beteendeterapi, eller KBT, som görs via internet fungerar lika bra mot depression som kognitiv beteendeterapi som görs på mer traditionella sätt. Det visar en stor internationell undersökning. Enligt en psykoterapeut som jobbar med patienter via nätet kan internetförmedlad KBT leda till förkortade vårdköer för mentalvården.

– Vid lindrig eller medelsvår depression är effekten av internet-KBT lika god som vid vanlig KBT. För många är det ett fantastiskt sätt att kunna ta till sig terapi, utan att behöva resa till terapeuten, säger Cecilia Björkelund, som är seniorprofessor i allmänmedicin vid Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Kognitiv beteendeterapi är en psykologisk behandling som går ut på att förändra sitt sätt att hantera både känslor och beteende.

I internetförmedlad kognitiv beteendeterapi är tanken den att man sällan behöver träffa en psykolog, utan att man istället jobbar på egen hand med olika tankeövningar. 

Ett porträtt på Cecilia Björkelund
Bildtext Cecilia Björkelund har varit med och gjort studien som omfattade över 17 000 patienter.

– Det är en aktiv behandling. Den engagerar individen, den ger kunskap, den ger stöd och möjlighet till att tro på sig själv. Samtidigt vet man ändå att om det inte går mot rätt håll så har man en levande person, till exempel en psykoterapeut eller läkare att kontakta, säger hon.

Björkelund förklarar att psykologen har en mer passiv roll i kognitiv beteendeterapi, jämfört med andra sorters terapier som man diskuterar mera i.

Enligt henne är det också en av orsakerna till att internetförmedlad KBT fungerar. 

– När det gäller internet-KBT är terapeuten egentligen inte en terapeut utan mera en följare, som ser till att det går åt rätt håll och att programmet fungerar. Men för övrigt går man inte in och är aktiv behandlare, utan det gör handlingsprogrammet, säger hon.

Psykoterapeut: KBT kan hjälpa då prat inte fungerar

Petra Berg är psykoterapeut på Åland och har hållit på med kognitiv beteendeterapi via internet i sex år.

Hon skriver själv under att internetförmedlad KBT fungerar bra, men att man måste vara aktiv för att det ska fungera. 

– Du ska kunna ta eget ansvar för din behandling. I kognitiv beteendeterapi så ska man ha en egen motor för att faktiskt vilja jobba med sig själv utöver de tider som man har bokade med sin behandlare. I internetbehandling kräver det dessutom lite mera för då har man inte den här öga-mot-öga-kontakten på samma sätt, säger hon.

Ulrica Stigberg och Petra Berg sitter på en soffa.
Bildtext Petra Berg har jobbat med kognitiv beteendeterapi via internet i många år.

Enligt Berg finns det en missuppfattning om att pratande med en psykolog alltid fungerar bäst om man har psykiska problem. 

– Det är många som tar kontakt med mig och säger att de behöver prata med någon, men när jag börjar bena i det kan jag konstatera att det inte alls stämmer. Det kan handla om att någon behöver lära sig att hantera sin ångest eller vara mera social i olika situationer, och det finns mycket forskning om att internetbehandlingar fungerar bra om man till exempel har ångest, säger hon.

Ökade internettjänster och kortare köer

Björkelund säger att den här forskningen kommer att leda till att internetförmedlad kognitiv beteendeterapi kommer att öka.

– Det kommer att ge ökade möjligheter för personer med bland annat depression, men även ångest och många olika typer av problem och besvär. Den här forskningen gällde vuxna, men jag tänker att det här kan ha en väldigt bra effekt också på ungdomar, säger hon.

Den ger fler människor möjlighet till behandling. 

― Petra Berg, psykoterapeut

Hon framhåller att det är viktigt att man inom mentalvården fortsätter att utnyttja möjligheten att kommunicera via internet, och att konceptet fortsätter att utvecklas inom hälso- och sjukvården.

– Det är viktigt att vi gör det utifrån både patienternas och sjukvårdens behov, och att vi gör det evidensbaserat hela tiden.

Petra Berg ser också många möjligheter i KBT via internet. Hon poängterar att internet-KBT inte fungerar för terapier där terapin är mycket individuell, som till exempel i parterapi.

Hon tror ändå att internetförmedlad kognitiv beteendeterapi kan bidra till kortare köer i mentalvården.

– Det finns ju aldrig något som passar alla, men med internetbehandling så kommer du snabbt vidare i kön, medan en vanlig mottagningspatient kan få vänta länge för att komma vidare i kön. Med internetbehandling behöver man bara ha ett bedömningssamtal och sen är patienten igång med sin behandling. Den ger flera människor möjlighet till behandling. 

Artikeln uppdaterad den 5.6.2021 klockan 13:48. En länk till forskningen har lagts till.