Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Närundervisningen inleds nästa vecka i Åbo trots ökad smittspridning: "Det är väldigt viktigt att skolan är en trygg miljö"

Nordsjö lågstadieskola, elever, klasstimme.

Under våren var förhoppningarna höga om att coronapandemin skulle lugna ner sig tills höstens skolstart, i och med en relativt hög vaccinationstäckning. Istället har epidemiläget i Finland gått mot det sämre då den smittsamma deltavarianten som sprider sig i samhället.

Trots att coronaläget förvärrats och både Egentliga Finland, Birkaland och Huvudstadsregionen övergått till spridningsfasen, inleds skolåret med närstudier även i de större städerna.

De negativa följderna av distansundervisningen under förra läsåret är en av orsakerna till att både undervisningsminister Li Andersson och lärarförbundets ordförande har betonat vikten av närundervisning.

Liknande åtgärder som förra våren tas i bruk

Enligt Timo Jalonen, chef för fostran och utbildning i Åbo, tas samma säkerhetsåtgärder i bruk som under våren.

I skolan ska eleverna från årskurs fyra uppåt bära munskydd och eleverna ska kunna upprätthålla en god handhygien och hålla avstånd till varandra.

Enligt Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo, är utgångsläget relativt bra inför skolstarten i år trots epidemiläget. Det gångna året bidrog med erfarenheter vilket underlättar höstens undervisning.

- Vi har tränat på olika säkerhetsåtgärder under pandemin, så på det viset har vi redan den erfarenhet som behövs. Till hösten fortsätter vi med samma föreskrifter som vi hade när vi slutade i våras.

Liliane Kjellman
Bildtext Arkivbild. Liliane Kjellman, direktör för den svenska servicen inom sektorn för fostran och undervisning i Åbo.

Kjellman påpekar att det är viktigt att skydda de unga mot deltavarianten eftersom en del smittade riskerar att bli långtidssjuka.

- Det är väldigt viktigt att skolan är en trygg miljö, säger hon.

Trångt under skollunchen

Hur man ska arrangera skolluncherna är ett av de största problemen i en del skolor. Då eleverna äter kan de inte bära munskydd, samtidigt som det är väldigt trångt i matsalarna.

- Skollunchen är utmanande och det är också en sak som det inte går att göra så mycket åt för tillfället dessvärre. Det är särskilt de högre klasserna som har trångt i skolans matsal, säger Kjellman.

Fyra brickor på ett bord med var sin tallrik med skolmat.
Bildtext Arkivbild. Under skollunchen är det svårt att hålla säkerhetsavstånd.

Enligt Kjellman gör skolorna allt de kan för att skolan ska vara en så trygg miljö som möjligt.

- Men hur det förebyggande arbetet påverkar situationen framöver i och med deltavarianten är svårt att säga i nuläget.

Timo Jalonen påpekar att situationen gällande säkerhetsavstånd varit särskilt svår i S:t Olofskolan, på grund av att lokalen är trång i förhållande till antalet elever. I bland annat Katedralskolan och Cygnaeus skola är situationen gällande utrymme snäppet bättre.

S:t Olofsskolan
Bildtext Situationen gällande säkerhetsavstånd varit särskilt svår i S:t Olofskolan.

Många elever är fortfarande ovaccinerade

Coronavaccinet ges i nuläget bara till unga som är över 16 år och till personer i åldern 12-15 som tillhör någon riskgrupp. Detta innebär att en stor del av eleverna är ovaccinerade då de kommer tillbaka till skolorna.

Chef för fostran och utbildning i Åbo Timo Jalonen står bredvid faryget s/s Bore.
Bildtext Timo Jalonen chef för fostran och utbildning

Enligt Jalonen är utgångsläget för hösten ändå bättre än inför de tidigare skolterminerna under coronapandemin, eftersom vaccineringarna framskrider i allt snabbare takt.

Enligt Statsminister Sanna Marin planeras vaccinationer för 12- till 15-åringar. Ärendet behandlas på torsdag i statsrådet. Då vaccineringarna inleds kommer också skolhälsovården att vaccinera elever.