Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Överläkare på HUS: Vården har utvecklats sedan pandemins start – men risken att dö om man är ovaccinerad är ändå lika stor

Uppdaterad 05.08.2021 05:33.
Tero Varpula
Bildtext Tero Varpula, överläkare på Jorvs sjukhus.

Antalet personer som vårdas på sjukhus på grund av covid-19 har stigit kraftigt de senaste två veckorna. Av de som vårdas på sjukhus har i snitt 12 procent fått coronavaccinet. Dödsfallen har minskat globalt sedan vaccineringarna började, men risken att dö om man är ovaccinerad är densamma som i pandemins början, säger Tero Varpula, överläkare på HUS vid Jorvs sjukhus.

Enligt Varpula råder det brist på sjukvårdspersonal på många sjukhus, och på många håll har man inte hittat sommarvikarier. Därför skulle det vara illa om antalet coronapatienter som vårdas på sjukhus skulle stiga.

– Ungefär 70 personer var omplacerade inom sjukvården i vintras [då antalet sjukvårdspatienter var högre], men de resurserna har vi inte i sommar. Så om mängden patienter skulle till exempel fördubblas, så skulle vi vara i en svår situation, säger Varpula.

Hoitajia kulkee koronapotilaiden luo ovesta Tyksin teho-osastolla.
Bildtext Det råder brist på personal på sjukhusen, vilket skulle påverka hur man klarar av en ökning av patienter som är i behov av sjukhusvård på grund av coronasmitta.

– Som tur är patientmängden ännu måttlig, och vi hoppas att situationen förblir under kontroll, säger Varpula.

Orsaken till att mängden sjukhuspatienter har ökat hänger ihop med antalet coronasmittade – ju fler som smittas, desto fler behöver sjukvård. Enligt Varpula finns det de som av olika orsaker hamnar på sjukhus. Han nämner till exempel personer som hör till riskgruppen, men säger att även unga basfriska personer i vissa fall kan få allvarliga coronasjukdomsfall.

16 gånger så liten risk att få allvarlig form av corona om man är vaccinerad

– Det att 12 procent av dem som vårdas på sjukhus har fått vaccinet är en mycket liten andel, då man tänker på hur många vaccinerade som inte har behövt sjukvård på grund av vaccinet, säger Varpula.

Enligt Varpula är risken att insjukna i allvarlig corona 16 gånger så liten om man är vaccinerad. Även om en del vaccinerade får coronasmitta så minskar vaccinet drastiskt risken att få allvarliga symtom.

Sjukskötare vaccinerar en äldre patient.
Bildtext Coronavaccinet är det största framsteget i bekämpningen av viruset och inom vården, anser överläkare Tero Varpula.

Coronavaccinet skyddar till 95 procent mot allvarlig sjukdom, alltså är det möjligt att fem procent, rent statistiskt, av dem som vaccinerats insjuknar i covid-19. Varpula understryker att det är viktigt att komma ihåg att vaccinet ger ett mycket gott skydd, även om det finns en mindre procent som kan insjukna.

– Vaccinen ger skydd mot att få corona - risken är 16 gånger så liten - och även om man skulle få corona så minskar vaccinet betydligt risken att sjukdomen skulle bli allvarlig och risken att dö minskar också därför betydligt, säger Varpula.

Vården har utvecklats sedan början av pandemin – men risken att dö om man är ovaccinerad är ändå lika stor som då pandemin började

Varpula säger att coronavaccinet är det största framsteget inom vården av coronasmitta, eftersom det drastiskt minskar risken att insjukna allvarligt. Utöver det så har man inom vården nu läkemedel såsom dexametason som kan minska på risken att patienter behöver intensivvård. Ett annat läkemedel, tocilizumab, kan minska risken för dödsfall i svåra fall, men dess verkan är inte särskilt hög.

Varpula understryker ändå att Finland ända sedan början av pandemin har haft utmärkt vård och att dödsincidensen varit låg i jämförelse med andra länder och även i jämförelse med de nordiska länderna.

– 13 procent av de patienter som har behövt intensivvård har dött i Finland, vilket är ett högt tal, det är över var tionde person. Men det är färre dödsfall än i andra länder, säger Varpula

Dödsfallen är starkt kopplade till ålder och grundsjukdomar.

Men även om sjukvården utvecklats sedan början av pandemin säger Varpula att risken att dö av covid-19 är densamma som innan pandemin – om man är ovaccinerad.

– Statistiskt, eftersom en stor del av befolkningen är vaccinerad, så har antalet dödsfall gått ner, men om en person som är ovaccinerad, och till exempel har en bassjukdom eller är äldre så löper den personen en lika stor risk att dö som i början av pandemin – där har vi inte sett en anmärkningsvärd förändring.

Antalet dödsfall ser ut att ha varit i en nedåtgående trend sedan början av pandemin, men Varpula säger att situationen är så pass mångfacetterad att det inte går att säga att det minskat med säkerhet.