Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Borgå sjukhus klarade juli relativt bra trots personalbrist: "Personalbristen kommer troligen att fortsätta under resten av året"

Uppdaterad 05.08.2021 06:36.
Ville Pursiainen.
Bildtext – Personalbristen kommer troligen att fortsätta under resten av året. Det här gäller inte bara Borgå sjukhus, utan också resten av sjukvårdsdistrikten, säger Ville Pursiainen.

I juni meddelade Borgå sjukhus att det på grund av personalbrist skulle bli längre väntetider vid icke-brådskande ärenden. Akuta ärenden skulle prioriteras och tidsbeställningen stänga. Hur har det gått för Borgå sjukhus under juli månad, då många i personalen är på semester?

– Vi har klarat oss ganska bra, utan oväntade problem, säger Ville Pursiainen, direktör för Borgå sjukvårdsområde.

– Tidvis var väntetiderna långa, men vår personal har varit väldigt flexibel och jobbat övertid vid behov. 

För att klara av en sommar med personalbrist stängde Borgå sjukhus tidsbeställningen, vilket de gör varje år. Dessutom blev en del icke-brådskande operationer ombokade på grund av personalbristen. Man försökte också minska på antalet patienter på den kirurgiska avdelningen.

De flesta patienter har varit förstående och sjukhuset har endast fått ett fåtal responser gällande jourens väntetider.  

I september fungerar servicen normalt

Från och med augusti kommer poliklinikens tidsbeställning att öppnas gradvis. Och i början av september kommer servicen att fungera normalt igen.

En huvudingång till ett sjukhus.
Bildtext Sjukhusets personalbrist kommer att fortsätta, men servicen torde återgå till det normala senast i september.

Trots att servicen ska återgå till det normala, betyder det inte att personalbristen kommer att lösas.  

– Personalbristen kommer troligen att fortsätta under resten av året. Det här gäller inte bara Borgå sjukhus, utan det finns brist på personal i hela landet.

Pursiainen berättar ändå att det ser ut att gå till det bättre eftersom Borgå sjukhus kommer att få nya sjukskötare om några månader. 

Många faktorer bidrar till personalbrist

Men vad beror personalbristen på?

Enligt Pursiainen beror den främst på coronapandemin, eftersom vaccineringarna och smittspårningen kräver en hel del personal. Det gör det svårare att rekrytera ny vårdpersonal.

Sjukledigheten bland personalen har också varit betydligt högre än tidigare, då man vid minsta symtom måste bli hemma.

Pandemin har också gjort att det har varit svårt att få tag på kortvariga vikariat. Personaluthyrningsföretag har inte tillräckligt med resurser för att klara av efterfrågan.   

Personalbrist är i sig inget nytt, det har pratats om det redan före corona pandemin.

Pursiainen menar att det här är ett svårt problem, som beror på många olika faktorer. Först och främst beror det på lönenivån och den låga värderingen av vårdsektorn.

Pursiainen tror inte att enbart högre löner skulle lösa problemet, men det kunde hjälpa en aning. Mer personal kommer ändå krävas i framtiden.

– En stor del av personalen ska pensionera sig inom några år, vilket kommer att bli en stor utmaning, säger Pursiainen.

Artikeln uppdaterad 5.8.2021 klockan 06.35 med att ändra Borgå och Lovisa sjukhusområde till Borgå sjukvårdsområde. Sjukvårdsområdet omfattar alltså flera kommuner, däribland Borgå och Lovisa, och det enda sjukhuset finns i Borgå.

Diskussion om artikeln