Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangös heta potatis båtförvaring på gårdar skall få tydliga regler

M/S Mässkär står på land.
Bildtext I Hangö har förvaringen av båtar utanför säsong väckt mycket diskussion de senaste åren. Många vill ha båten på gården efter att den tas upp, men miljönämnden vill nu se vissa regler.

Miljönämnden vill tillsätta en arbetsgrupp som gör tydliga regler för hur man får ha båtar på gårdarna i Hangö under vinterhalvåret.

Staden borde ha tydliga regler för hur invånarna får förvara båtar på sina gårdar.

Det anser miljönämnden i Hangö. Nämnden föreslår nu för stadsfullmäktige, att man tillsätter en arbetsgrupp som gör upp klara direktiv.

Regelverket skulle också gälla andra skrymmande föremål och maskiner som kan utgöra brandfara eller en risk för grundvattnet.

Även material som används vid förvaring, som presenningar eller tältliknande dukar, skulle synas i sömmarna av arbetsgruppen.

Förutom att de förfular omgivningen, kan de hjälpa elden att sprida sig om den tar fart.

Förslaget väckte rabalder

Motionen, som undertecknades av fem fullmäktigeledamöter med Barbro Wikberg (SFP) i spetsen, väckte mycket rabalder i våras.

I klatschiga ordalag talade den om hur båtar större än själva huset ledde till grannosämja och den ställde den retoriska frågan om byggnadstillsynen vill att Hangö skall se ut som en tältstad.

Nu är tonen försonligare och mer inriktad på riskerna med förvaring av skrymmande föremål i stadscentra.

I förslaget betonas av båtar och sjöfart är viktiga för Hangöborna, men att tydligare regler behövs.

Miljönämnden remitterade ärendet första gången det behandlades.

Fullmäktige fattar beslut om förslaget den 10.8.