Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Naturliga källor i Västnyland ska inventeras under hösten

Från 2021
Ett vattendrag.
Bildtext Inventeringen av de naturliga källorna sker inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Det har som syfte att återställa småvatten och strandmiljöer.
Bild: Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

I augusti kommer naturliga källor som finns längs Stängselåsen från Lojo till Hangö att inventeras. Livsmiljöprogrammet Helmi vill återställa småvatten och strandmiljöer för ökad biologisk mångfald.

Inventeringen av de naturliga källorna sker inom ramen för livsmiljöprogrammet Helmi. Det har som syfte att återställa småvatten och strandmiljöer.

Naturliga källor börjar vara sällsynta i södra Finland. De har antingen förändrats eller försvunnit som en följd av dikning.

Tre olika typer av naturliga källor

Naturliga källor förekommer i tre typer, beroende på hur de bryter ut.

Bäckkällor blir till en bäck, pölkällor bryter ut som små pölar och gungflykällorna bildar sipperytor då de bryts ut genom markytan på ett bredare område.

Alla tre typer kan förekomma på ett och samma område samtidigt.

Inventeringen, och en senare restaurering sker med markägarnas tycke.

Det är Närings-, trafik- och miljöcentral (NTM) som håller i trådarna.

Diskussion om artikeln