Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En del vårdare ännu ovaccinerade – överläkare förvånas över unga vårdares ovilja att vaccinera sig

Från 2021
Två sjukskötare i skyddsutrustning.
Bildtext En del vårdare har ännu inte fått coronavaccin. Det gäller speciellt unga i branschen. Arkivbild från januari 2021 då många vårdare fick första coronasprutan.
Bild: Titta Puurunen / Yle

Många unga finländare har ännu inte fått coronavaccin – bland dem finns personer som jobbar inom vården. I kommunerna finns det en del vårdare som inte vill vaccinera sig.

En enkät som Yle Uutiset gjort visar att det finns vårdare som är helt och hållet ovaccinerade som jobbar med att vårda äldre och andra i riskgrupp. Det här trots att vårdpersonal räknas till dem som borde få vaccin först.

Enkätundersökningen visar också att det finns några fall där ovaccinerade vårdare smittats av coronaviruset i arbetet. Också vaccinerade har smittats i arbetet.

Enkäten skickades ut till alla 20 sjukvårdsdistrikt, 13 svarade.

Vaccinet inte obligatoriskt inom branschen – några coronafall har konstaterats bland ovaccinerade vårdare

Enligt lagen om smittsamma sjukdomar kan man inte tvinga vårdpersonal att ta coronavaccinet – trots att exempelvis influensavaccinet är obligatoriskt för vårdare som jobbar med personer som utgör stor risk för att insjukna.

Att det finns vårdare som inte ens fått en dos av coronavaccinet oroar administrativa överläkaren Kari Kristeri vid Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt.

– Bland de vårdare som är helt utan vaccin finns socialt aktiva unga vuxna som smittas utomlands och i samband med sammankomster.

En del unga tycker inte vaccinet är nödvändigt

― Risto Pietikäinen, infektionsöverläkare

Infektionsöverläkare Risto Pietikäinen vid sjukvårdsdistriktet berättar att coronafall har konstaterats exempelvis bland hemvårdens personal. Vårdarna har ändå inte spridit viruset vidare till de äldre som de vårdar.

Pietikäinen säger att han är förvånad över att det finns så många vårdare som inte vill vaccinera sig.

– En del unga tycker inte vaccinet är nödvändigt. Jag kan föreställa mig att en del av de ovaccinerade vårdarna är mitt i studierna och på sommarjobb hos oss.

Vårdarna inte skyldiga att meddela om de vaccinerat sig

Största delen av de som jobbar inom vården är ändå vaccinerade. Enligt enkäten har 85–95 procent av vårdpersonalen inom sjukvårdsdistrikten fått åtminstone en vaccindos.

Den här siffran är en uppskattning som överläkare och sjukskötare gjort. Exakt hur många som låtit sig vaccineras är oklart, eftersom arbetstagaren inte behöver informera sin arbetsgivare om den vaccinerat sig eller inte. Uppskattningen baserar sig exempelvis på diskussioner mellan vårdare.

Många har ändå meddelat sina arbetsgivare frivilligt att de låtit sig vaccineras.

En sjukskötare vaccineras med coronavaccinet.
Bildtext Vårdare prioriterades i vaccinationskön. Den här bilden är från december 2020 när coronavaccineringen inleddes i Finland.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Personalchef Saija Stenbacka vid Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt säger att det finns enskilda fall där vårdare meddelat att de ännu inte tagit vaccinet – eller inte alls tänker vaccinera sig.

Enligt Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) har 95 procent av läkare och vårdare fått åtminstone en coronavaccindos. Två tredjedelar av vårdpersonalen har fått två sprutor.

HUS coronastatistik baserar sig på vårdares frivilliga upplysningar om vaccinet. Siffran kan ändå släpa efter något nu under sommaren då många är på semester.

– Vårt mål är att ha en över 95 procents vaccinationstäckning, säger kommunikationsdirektör Niina Kauppinen vid HUS.

Lägsta vaccinationstäckningen bland vårdare i Lappland – de flesta vill ändå vaccinera sig, men har inte fått tid

De största bristerna i vaccinationstäckningen bland vårdare finns i Lapplands sjukvårdsdistrikt. Där är en fjärdedel av vårdarna ovaccinerade.

Endast de vårdare som befinner sig i kritiska epidemisituationer har ombetts vaccinera sig. Enligt infektionsöverläkare Markku Broas är mellan 10–25 procent av vårdpersonalen ovaccinerad – den här siffran varierar beroende på vårdenhet.

Största delen av vårdarna har ändå varit positivt inställda till vaccinet. Enligt ledande överskötare Mari Kuusisto vid Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt har de flesta vaccinerat sig direkt när det blivit möjligt.

Hon säger också att en del har bara inte fått coronavaccinationstid ännu – trots att de är mycket villiga att vaccinera sig. Unga vårdare är i en annan position än de äldre, säger hon.

Många av de som sommarjobbar är studerande och unga, vilket betyder att en del av dem endast fått en vaccindos – trots att de är i närkontakt med andra människor på jobbet. En vaccindos ger inte tillräckligt skydd för coronaviruset.

Och en del unga vårdare har inte fått ens första dosen på grund av långsam vaccinationstakt – exempelvis i Lappland har det dröjt innan unga kunnat boka vaccinationstid.

Artikeln är en något förkortad översättning av Yle Uutisets artikel Hoitajia on töissä yhä ilman koronarokotetta – ylilääkärit yllättyivät nuorten hoitajien rokotehaluttomuudesta: ''Osa ei koe tarpeelliseksi'' skriven av Juulia Tillaeus, Riku Roslund och Virpi Hukkanen. Översättning: Märta Nummenmaa.