Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsministern: Försöket med gemensamma stugor utvidgas till alla brigader

Suomen puolustusvoimien alokaskoulutus Santahaminassa
Bildtext Försöket gäller gemensamma kaserner. Sanitetsutrymmen är fortfarande separata för män och kvinnor.

Försöket med gemensam inkvartering för kvinnliga och manliga beväringar utvidgas. Nästa år kommer alla brigader att vara med i försöket, säger försvarsminister Antti Kaikkonen (C).

Försöket med gemensamma stugor för manliga och kvinnliga beväringar inleddes i maj i fjol i Reservofficersskolan i Fredrikshamn.

Senare utvidgades försöket också till brigaderna i bland annat Kajanaland och Karelen.

– Försöket pågår fortfarande, men i det här skedet kan vi konstatera att det gått bra, sade Kaikkonen i Yles morgon-tv på fredagen.

Antti Kaikkonen fotograferad från sidan.
Bildtext Nu ska gemensamma stugor testas också i bland annat Dragsvik, säger försvarsminister Antti Kaikkonen.

Gemensamma kaserner men separata duschrum

Målet med försöket är att utreda hur gemensamma stugor påverkar bland annat gruppsammanhållningen och informationsgången under tjänstgöringen.

Det har varit frivilligt att delta i försöket och alla som inkvarteras i en gemensam stuga har gett sitt samtycke till det. Det har också varit möjligt att ångra sig under försöket.

Försöket gäller också enbart kasernerna medan tvätt- och andra sanitetsutrymmen fortfarande hålls separata för män och kvinnor.

Försöksdeltagare vittnar om positiv upplevelse och god gruppanda

Försöket har enligt en rapport från Försvarshögskolan i juni tillsvidare varit lyckat.

Majoriteten av deltagarna sade sig vara nöjda med sin stuga och uppgav att upplevelsen varit rätt så eller väldigt positiv.

Beväringarna i de gemensamma stugorna gav också bland annat något högre betyg för gruppandan än övriga beväringar.

Deltagarna i rapporten tog också ställning till om upplägget med gemensamma stugor borde tas i bruk för alla.

80 procent av alla kvinnliga deltagare i enkäten förhöll sig positiva eller rätt så positiva till det förslaget. Av alla som deltog i försöket var 71 procent av samma åsikt.