Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Försvarsministern: Försöket med gemensamma stugor utvidgas till alla brigader

Från 2021
Suomen puolustusvoimien alokaskoulutus Santahaminassa
Bildtext Försöket gäller gemensamma kaserner. Sanitetsutrymmen är fortfarande separata för män och kvinnor.
Bild: Jyrki Lyytikkä / Yle

Försöket med gemensam inkvartering för kvinnliga och manliga beväringar utvidgas. Nästa år kommer alla brigader att vara med i försöket, säger försvarsminister Antti Kaikkonen (C).

Försöket med gemensamma stugor för manliga och kvinnliga beväringar inleddes i maj i fjol i Reservofficersskolan i Fredrikshamn.

Senare utvidgades försöket också till brigaderna i bland annat Kajanaland och Karelen.

– Försöket pågår fortfarande, men i det här skedet kan vi konstatera att det gått bra, sade Kaikkonen i Yles morgon-tv på fredagen.

Antti Kaikkonen fotograferad från sidan.
Bildtext Nu ska gemensamma stugor testas också i bland annat Dragsvik, säger försvarsminister Antti Kaikkonen.
Bild: Silja Viitala / Yle

Gemensamma kaserner men separata duschrum

Målet med försöket är att utreda hur gemensamma stugor påverkar bland annat gruppsammanhållningen och informationsgången under tjänstgöringen.

Det har varit frivilligt att delta i försöket och alla som inkvarteras i en gemensam stuga har gett sitt samtycke till det. Det har också varit möjligt att ångra sig under försöket.

Försöket gäller också enbart kasernerna medan tvätt- och andra sanitetsutrymmen fortfarande hålls separata för män och kvinnor.

Försöksdeltagare vittnar om positiv upplevelse och god gruppanda

Försöket har enligt en rapport från Försvarshögskolan i juni tillsvidare varit lyckat.

Majoriteten av deltagarna sade sig vara nöjda med sin stuga och uppgav att upplevelsen varit rätt så eller väldigt positiv.

Beväringarna i de gemensamma stugorna gav också bland annat något högre betyg för gruppandan än övriga beväringar.

Deltagarna i rapporten tog också ställning till om upplägget med gemensamma stugor borde tas i bruk för alla.

80 procent av alla kvinnliga deltagare i enkäten förhöll sig positiva eller rätt så positiva till det förslaget. Av alla som deltog i försöket var 71 procent av samma åsikt.