Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

"En medveten dimridå utlagd av kraftbranschen" – experten slår hål på den gamla myten: all el blandas inte i elnätet

Ellinjer i luften.
Bildtext Kilowattimmarna i elnätet fungerar som sedlar, säger Per Ribbing: "Vilken kilowattimme jag får hem till mig är irrelevant. Lika irrelevant som att fundera över om man fått en “knarksedel” i handen från bankomaten."

När du trycker in en stickpropp i ett eluttag har du större makt än du tror. Vi har länge fått höra att all el blandas i elnätet, men så är det inte. 

Per Ribbing, teknologie licentiat i teknisk fysik och elektricitetslära, vill få oss att förstå varför tanken att all el blandas är en gammal missuppfattning och varför den omhuldas av energiindustrin.

Ribbing stötte på oljeindustrins mörka sidor vid årsskiftet 1993 - 94 när han reste runt med ryggsäck i Sydamerika. Av en slump hamnade han i ett oljekrig mellan Peru och Ecuador.

Efteråt fick han veta att 25 personer fått sätta livet till i konflikten. Allt sen dess har han jobbat för att få människor att välja bort fossilbilar, fossil el och istället välja förnybara energiformer och elbilar. 

- När jag tänkte efter insåg jag att varje gång jag tankade min bil hemma i Sverige så gick en del av pengarna till att köpa vapen och ammunition för de olika krig som förts om olja under hela 1900-talet och som fortfarande förs.

Per Ribbing
Bildtext Per Ribbing laddar bilen med el.

Ett gammalt missförstånd

Det finns ett gammalt missförstånd som säger att all el blandas samman i elnätet. Men så är det inte. Om du köper el som producerats av förnybara energiformer som vattenkraft, vindkraft eller solenergi, då är den el som du får från elkontakten därhemma också ren el, inte vad Per Ribbing kallar “ful-el”.

Han jämför med pengar. Bara för att det finns kriminella som sätter in pengar de fått genom knarkhandel på banken, så betyder det inte att du som lyfter sedlar från automaten får ut pengar som vunnits genom knarkhandel. Sedlarna är bara anonyma förmedlare och det samma gäller anonyma kilowattimmar.

Temabild - stickkontakt kopplad till en 50-eurossedel.
Bildtext Kilowattimmar liksom sedlar är i sig utbytbara - de är bara medel.

- Att sedlarna kanske till och med har varit med i en knarkaffär, det betyder inte att din lön har blivit knarkpengar för det. Att sedeln har blivit smutsig gör inte dina pengar smutsiga, konstaterar Ribbing.

Du har valet du har makten, välj bort kolkraft från kontakten

― Per Ribbing

Det kan låta som en självklarhet, men energibolagen har, enligt Ribbing, medvetet lagt ut en dimridå kring det här faktumet. Allt för att minska på kundernas krav på ren el. 

En medveten dimridå

- Denna medvetna dimridå är utlagd av kraftbranschen därför att de redan har sina kol- och torveldade kraftverk och sina kärnkraftverk. De har gjort investeringar och vill ha tillbaka sina pengar och då lurar de oss konsumenter och säger att det inte spelar någon roll vad vi köper för el för all el blandas. 

Men det är inte sant att all el blandas, det som är sant är att alla kilowattimmar blandas.

- Jag köper en produkt som jag skriver under ett avtal med ett elbolag om. Och då kan jag välja att inte betala för smutsig el. Vilken kilowattimme jag sedan får hem till mig är irrelevant. Lika irrelevant som att fundera över om man fått en “knarksedel” i handen från bankomaten.

Miljömärkt innebär inte nödvändigtvis ren el

Inte ens de etablerade miljömärkningarna som till exempel Svanen, EU Ecolabel & Blaue Engel ställer krav på sina licensinnehavare att de ska köpa miljömärkt el.

- Svanen/EU Ecolabel i Sverige jobbade jag på åren 2004-2010. Under hela tiden gömde de sig bakom myten att "all el blandas på nätet" och hävdade därför att de inte kunde rättfärdiga några kriteriekrav på inköp av grön el.

Bostadshus med svanenlogo. OBS! Huset är inte miljömärkt.
Bildtext Svanenmärkning innebär inte automatiskt att den energi som används är ren.

Det innebär till exempel att man kan sova på ett Svanenmärkt hotell som drivs av kolkraft, eller äta på en Svanenmärkt krog som drivs av torveldad el... 

När Ribbing frågade Blaue Engel om deras kriterier fick han inget svar, alla tre försöken. Han drar därför den slutsatsen att de gör samma eftergift till kraftindustrin som Svanen. 

Per Ribbing uppmanar oss alltså att köpa miljömärkt el och att sluta köpa fossil energi producerad med kolkraft, eller värme producerad med torv.  

- För det betyder bara att de kan fortsätta tjäna pengar på sina gamla kolkraftverk och gräva sönder våra torvmossar för att vi ska få el. Det viktiga är vad dina pengar går till.

Det är inte strömmar av elektroner som utvecklar ett energisystem, det är strömmar av pengar.

― Per Ribbing

Om många gör det här aktiva valet så kommer kolkraftverk efter kolkraftverk tvingas lägga ner. För om ingen köper kolkraft så finns det ingen som producerar den. Då kommer marknadens dynamik att se till att det blir mer förnybar energi.

Men räcker de förnybara energikällorna till när vårt elbehov växer exponentiellt, vilket det kommer att göra?

- Jag vet det med total säkerhet. Vi får 87- tusen TWh från solen varje timme. Solen ger oss över tiotusen gånger mer än den mängd energi vi 7,5 miljarder människor behöver. Vi har alltså ett enormt energiöverflöd, men vi har fått lära oss ord som energikris av industrin som tycker att det är för dyrt att bygga solceller.

Så hur vet du som konsument att den el du köper verkligen kommer från förnybara energikällor?

Energimyndighetens sidor kan vi läsa att el får marknadsföras som el från förnybara energikällor endast om den har beviljats ursprungsgaranti. 

Ursprungsgarantier

Målet med ursprungsgarantier är att främja konsumenternas möjlighet att välja el som har producerats med förnybara energikällor och säkerställa att informationen om användning av förnybara energikällor är korrekt.

Som förnybara energikällor räknas: vindkraft, solkraft, vattenkraft, biomassa, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk och hydrotermisk energi, havsenergi, deponigas, gas från avloppsreningsverk och biogas.

Konsumenter kan även hitta information om den sålda elens ursprung på Energimyndighetens webbplats för jämförelse av elpriser www.sahkonhinta.fi. På webbsidan visas fördelningen av elens ursprung för varje elleverantör. Produkter som producerats enbart med förnybar energi har märkts ut med ett grönt löv.

Valet att välja grön el har gjorts enkelt.