Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Novia vill ha färre kvadratmetrar i Ekenäs

Från 2015
Högskoledagen 2011
Bildtext Novias utbildningar blir färre och kanske också kvadratmetrarna i Ekenäs.
Bild: YLE/ Alexander Alén

Yrkeshögskolan Novia sparar och vill hyra färre lokaler av fastighetsägaren Kustregionens utbildningsfastigheter. Samma önskan fanns redan i fjol.

Novia i Ekenäs förfogar fortfarande över samma lokaler som tidigare, fastän det redan gått mer än ett år sedan styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, som upprätthåller Novia, beslöt att fastighetsmassan skulle minska.

Rektor Örjan Andersson räknade då med att det före årsskiftet 2014-2015 skulle vara klart vilka lokaler skolan kunde avstå från.

Orsaken uppgavs då vara att Novia ville minska på hyreskvadratmetrarna eftersom den ekonomiska situationen var sådan att kostnaderna måste sänkas.

Utbildningar läggs ner

Tills vidare har inget förändrats då det gäller fastigheterna. Däremot har skolan fattat beslut om att lägga ner utbildningar.

I somras beslöt Novia att lägga ner utbildningen för informationsbehandling. Samma beslut fattades också för de mindre utbildningarna landskapsplanering, trädgårdsnäring och miljöplanerare. Det sades vara en del av åtgärderna som Novia måste ta till då den statliga finansieringen minskar.

Förhandlingar pågår

Så Novia står fortfarande i samma läge som tidigare och vill bli av med fastighetsmassa och krav på att spara. Novia hyr lokalerna av Kustregionens utbildningsfastigheter, och nu diskuterar de två parterna vidare.

- Det stämmer att vi förhandlar, säger Joakim von Bergmann som är vd för Kustregionens utbildningsfastigheter. Novia vill ha färre rum på grund av sin förändrade verksamhetsstruktur.

Han vill inte kommentera något mer på grund av förhandlingsläget. Novias personal har informerats om att förhandlingar är på gång.

- Men stora och snabba förändringar har skett och sker fortsättningsvis inom utbildningen, säger von Bergmann och påpekar att det påverkar hurdana fastigheter som är ändamålsenliga.

Mycket annat är också öppet för Novia, eftersom man samtidigt nu under hösten utreder en samordning med Åbo Akademi.

Joakim von Bergmann
Bildtext Joakim von Bergmann från Kustregionens utbildningsfastigheter.
Bild: YLE/Marga Sandström

Kustregionens utbildningsfastigheter

Kustregionens utbildningsfastigheter är ett företag som äger och upprätthåller Novias fastigheter i Ekenäs och Axxells fastigheter i Ekenäs, Karis och Pargas. Henrik Johansson är styrelseordförande, Joakim von Bergmann är verkställande direktör.

Bakom sig har bolaget en fastighetsstiftelse som äger drygt 70 procent av aktierna, andra ägare i företaget är också exempelvis kommunerna.

Stiftelsen etablerades år 2009 i samband med att Novia och Axxell bildades och fastighetsföretaget inledde sin verksamhet. Stiftelsen har inga egna anställda. Kaj-Gustaf Bergh är ordförande.