Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsket har länge varit i dåligt skick – nu deltar staten i kostnaderna för ett åtgärdsprogram

Från 2021
Lappträsket fotat i Lappträsk kyrkby.
Bildtext Ett nytt treårigt projekt ska få fram ett åtgärdsprogram för Lappträsket.
Bild: Yle/ Katarina Lind

I många år har en restaurering av Lappträsket varit på tapeten. I augusti startar ett nytt treårigt projekt kring sjön, och budgeten är 120 000 euro. Lappträsk kommun och NTM-centralen i Nyland delar på kostnaderna.

Vid badstranden i Lappträsk kyrkby är det folktomt en fredagsförmiddag i början av augusti. En stor grupp med gäss guppar omkring ute på Lappträsket, och stranden vittnar om att fåglarna trivs bra på området.

Torkat vitt fågelbajs syns här och där i sanden och mängder av vita dun flyger omkring på området. En stor del av fjädrarna ligger alldeles vid vattenbrynet.

Lappträsket som breder ut sig i solskenet ser i övrigt vackert ut, men skenet bedrar - under ytan mår träsket inte alls så bra.

“Lappträskets skick är otillräckligt. Restaureringen av sjön är ett långsiktigt projekt där detta projekt är ett viktigt steg”, säger kommundirektör Tiina Heikka i Lappträsk i ett pressmeddelande.

Lappträsket fotat i Lappträsk kyrkby.
Bildtext Gässen trivs där de guppar på Lappträsket i solskenet.
Bild: Yle/ Katarina Lind

Heikka konstaterar att det snart avgående fullmäktige i kommunen hade förbättrandet av Lappträsket som ett av sina mål. Heikka är nöjd med att staten nu går med i finansieringen.

Lappträsk har fått ett positivt finansieringsbeslut av NTM-centralen i Nyland. Centralen deltar i hälften av totalkostnaderna på 120 000 euro, medan Lappträsk kommun finansierar andra halvan.

Lappträsk sätter igång med restaurering av Lappträsket

4:30

Åkerområden som är utsatta för erosion ska utredas

Lappträskets skick och användningen av sjön ska förbättras. Sjön lider av övergödning och vi berättade 2019 om planer på att åtgärda fiskbeståndet, som varit i obalans.

Det nya treåriga projektet inleds i augusti och leds av Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å.

Lappträsket fotat i Lappträsk kyrkby.
Bildtext Övergödningen i Lappträsket har länge varit ett problem.
Bild: Yle/ Katarina Lind

Under projektet ska man göra upp ett åtgärdsprogram för vattendrag och avrinningsområden. Etableringen av våtmarker ska främjas och man vill ta reda på vilka åkerområden som är utsatta för erosion.

Tanken är att utreda vilka områden som belastar sjön och presentera åtgärder för att skydda vattnet. Inom projektet vill man öka medvetenheten kring skyddsåtgärder som jordbrukare kan vidta.

En hanteringsplan för dagvatten som belastar Lappträsket ska göras upp. Sedimentationsbassänger ska dessutom planeras.

Samarbete med mark- och vattenägare i området

Alla åtgärder görs i samarbete med markägare och ägare till vattenområdet.

“Lokala aktörer är också involverade i projektet och lokal expertis används i stor utsträckning”, understryker Tiina Heikka.

Strandremsan vid Lappträsket fotad i Lappträsk kyrkby.
Bildtext Gässen trivs vid badstranden i Lappträsk kyrkby, vilket tyvärr märks i form av fjädrar och avföring på området.
Bild: Yle/ Katarina Lind

Projektet bygger på den restaureringsplan kring Lappträsket som slutfördes 2019. Målet är att i framtiden ansöka om separata pengar för egentliga restaureringsåtgärder.

Redan 2003 skrev Yle Östnyland om att Lappträsket är syrefattigt. År 2006 skrev vi om att sjön blir frodigare och växer igen år efter år.

Diskussion om artikeln