Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Antalet storskarvar har minskat aningen i hela landet – en ny häckningskoloni finns i Ingå

Från 2021
Skarv med unge i bo, Vasa skärgård
Bildtext I Västnyland har storskarven i år häckat i Raseborg, Hangö och Ingå. Häckningskolonin i Ingå är ny och består av 53 bon.
Bild: YLE/Joakim Lax

I Västnyland har storskarven i år häckat i Raseborg, Hangö och Ingå. Häckningskolonin i Ingå är ny och består av 53 bon. I Hangö och Raseborg har antalet bon ökat aningen medan populationen i hela landet har minskat.

Finlands miljöcentral har slutfört sin årliga räkning av antalet storskarvsbon i vårt land och slutresultatet visar att populationen minskat en aning jämfört med fjolåret.

Sammanlagt räknades i Finland i år cirka 24 300 bon när det ifjol fanns 25 740 storskarvsbon i 61 olika häckningskolonier.

Den första bekräftade storskarvshäckningen i Finland skedde år 1996 i Ekenäs skärgård.

Sedan dess har Finlands miljöcentral årligen följt med utvecklingen av populationen.

Fem nya kolonier i landet - en av dem i Ingå

Under årets taxeringar noterade fem nya häckningskolonier i landet. En av dem finns i Ingå där 53 bon räknades i en häckningskoloni som etablerat sig över ett skär.

I Hangö finns sedan tidigare en häckningskoloni som etablerat sig över tre skär. I år konstaterades kolonin bestå av cirka 423 bon när motsvarande antal i fjol var 388.

I Raseborg häckade i år storskarven i fyra kolonier som etablerat sig på fem olika skär. Antalet bon uppgick i år till cirka 1 254. Ifjol räknades 1 151 bon i motsvarande häckningskolonier.

En tredjedel häckar i Finska viken

En tredjedel av alla storskarvsbon i vårt land finns på skär i Finska viken. Sammanlagt räknades cirka 8 000 storskarvsbon i Finska viken medan antalet bon i Skärgårdshavet uppgick till 4 950 bon. Sammanlagt noterades i år 61 olika kolonier på 97 olika holmar eller skär.

Över hälften av hela landets population häckade i någon av de sju största kolonierna. Den största storskarvskolonin som består av cirka 3 660 bon finns i Raumo. Även i Kyrkslätt finns en koloni med över tusen bon.

Havsörnen äter allt flera ungar

Havsörnens predation syns allt tydligare i storskarvskolonierna där antalet storskarvsungar minskar på grund av havsörnen. På sikt påverkar det antalet storskarvar som återvänder för att häcka.

Havsörnens förekomst har även påverkat storskarvens beteende; allt oftare häckar storskarven inomskärs och i träd. Exempelvis i Eurajoki försökte sig endast 450 storskarvspar på att häcka i år men misslyckades på grund av havsörnen. I fjol räknades nästan 1 600 bon i dessa två kolonier.

Sammanlagt närmare 90 personer har arbetat med att inventera och räkna storskarvsbon i häckningskolonier.

Under åren 1996-2009 ökade antalet storskarvar exceptionellt i vårt land från 10 par till 16 000 par. Storskarven är fredad och sedan år 2016 beskrivs den häckande populationsstorleken vara stabil.