Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skarvstammen i Borgå har vuxit – trots att den minskat på nationell nivå

Från 2021
Uppdaterad 09.08.2021 12:17.
Skarvar på en klippö.
Bildtext Skarvbeståndet har ökat i Borgå men minskat i Lovisa.
Bild: Raimo Rosholm

Antalet skarvar har vuxit med en fjärdedel i Borgå sedan i fjol somras. I Lovisa är läget annorlunda.

Den här sommaren har 24 300 skarvbon noterats i Finland, uppger Finlands miljöcentral Syke. Det här är sex procent mindre än i fjol somras. Antalet har minskat med sammanlagt 1500 bon på ett år.

En tredjedel av bona finns vid Finska viken. I den östra delen av området har antalet skarvar minskat drastiskt. I sommar är beståndet nästan bara hälften så stort som för ett år sedan.

Undantaget är Borgå. Där har de fridlysta skarvarna ökat med hela 25 procent.

Kraftig ökning i Borgå

– Antalet skarvbon har ökat med 440 i Borgå i sommar, berättar fågelforskare Pekka Rusanen, på Finlands miljöcentral.

Det betyder att Borgå nu har näst flest skarvbon i hela landet, 2210 stycken.

I fjol fanns det fyra skarvsamhällen i Borgå. Nu är antalet uppe i fem, plus ett separat bo.

Det här är ändå ingen stor överraskning.

– Borgåstammen har nog vuxit under ganska många år.

Kraftig minskning i Lovisa

I Lovisa är skarvläget annorlunda. Lovisa, tillsammans med Vederlax och Esbo, är de tre kommuner där skarvstammen minskat som mest i år. I de kommunerna minskade stammarna med 900–1000 bon.

En anledning till det här är att ett skarvsamhälle råkat ut för olaglig störning. Det samhället flydde istället till Borgå.

Man står med en kikare runt halsen vid Borgå å.
Bildtext Pekka Rusanen är fågelforskare på Finlands miljöcentral Syke.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

Lovisaskarvarna flydde till Borgå

Att Lovisa förlorade ett skarvsamhälle betyder alltså att Borgå fick ett till.

– Det samhället flyttade från östra Pellinge skärgård till Borgå innerskärgård, förklarar Pekka Rusanen.

Bara där ökade Borgås skarvbestånd med över 300 bon.

En annan orsak till ökningen i Borgå är att ett skarvsamhälle nära Sköldvik har vuxit med nästan 400 bon.

Färre skarvar i Borgå yttre skärgård

Andra förändringar har också ägt rum i Borgås skarvstam.

– Speciellt i den yttre skärgården har skarvarna minskat avsevärt. I fjol fanns där 400 bon, nu inte ens 150.

De skarvarna finns ändå kvar i Borgå.

– De söker sig närmare land, berättar Rusanen.

Det här för att fly havsörnen.

– I den yttre skärgården är havsörnen den största orsaken till att skarvarna minskar.

Födan och havsörnen påverkar mest

För att skarvstammen i Borgå ska bestå finns det två avgörande faktorer.

– Dels måste skarvarna hitta föda. Det är viktigt att de hittar den på en fem till tio kilometers radie från boet.

Den andra faktorn är mindre förutsägbar.

– Det är förstås havsörnen. Hur den rör sig och påverkar skarvsamhällen är svårt att förutspå.

Skarvstammen i Borgå har vuxit – trots att den minskat på nationell nivå

Spela upp

9.8.2021 klockan 7.30: artikeln korrigerades: Borgå har näst flest, inte fjärde flest, skarvbon i hela landet.