Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Forsknings- och kulturminister Kurvinen: Veikkaus intäkter borde gå till statsbudgeten – pengarna kunde fördelas likt Alkos

Från 2021
Antti Kurvinen
Bildtext Antti Kurvinen vill använda Veikkaus intäkter för att finansiera exempelvis ungdomsidrott och forskning.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen (C) säger att spelbolaget Veikkaus intäkter borde förflyttas till statens budget.

Ministern säger till nyhetsbyrån STT att han under sommaren utrett möjligheten och fört diskussioner med flera av Veikkaus förmånstagare.

Enligt Kurvinen borde Veikkaus vinst från och med början av år 2024 bli en del av statens budget, enligt samma system som finns för exempelvis Alko.

– Alko redovisar sin egen utdelning och inkomst till statens budget oh de används för goda ändamål, säger Kurvinen till nyhetsbyrån STT.

Kurvinen anser att det är motiverat att Alko och Veikkaus behandlas på samma sätt eftersom båda tjänsterna kan orsaka mänskligt lidande.

– Alkos inkomster är inte öronmärkta specifikt för exempelvis rusmedelsförebyggande arbete eller social- och hälsovårdsutgifter. Inkomsterna går till statsbudgeten.

Den här frågan har diskuterats redan tidigare. En arbetsgrupp presenterade i början på året ett förslag om en totalreform för att trygga spelmonopolets verksamhet och betona arbetet mot spelberoende. Där ingick idén om att penningspelsintäkterna ska betraktas som allmänna inkomstposter i statsbudgeten.

"Ett finskt spelbolags framgång avgör vilken typ av resurser som finns tillgängliga"

Veikkaus inkomster har minskat under coronapandemin då många spelmaskiner togs bort från affärerna eller stängdes ner. En del affärer har också på eget bevåg, av andra orsaker, bestämt att man slutar ha spelmaskiner i affärerna.

Samtidigt lider ännu många av spelberoende.

– Utan en tydlig förändring och förnyelse finner vi oss i en situation där Veikkaus förmånstagares inkomster fortsätter att sjunka. Det handlar om finländska forskningens, kulturens, ungdomsorganisationernas och speciellt idrottens inkomster, säger Kurvinen.

Veikkaus spelautomat, skärm. Det står att automaten är stängd på grund av coronapandemin.
Bildtext Veikkaus meddelade på sina spelautomater att de är stängda tills vidare på grund av coronapandemin – och nämnde samtidigt att det är ett "utmärkt tillfälle att fundera på det egna spelandet".
Bild: Silja Viitala / Yle

Kurvinen säger att om Veikkaus inkomster var en del av statskassan skulle det göra pengaflödet förutsägbart – något man efterlängtar.

– De senaste åren har visat att vi är i en konstig situation: ett finskt spelbolags framgång avgör vilken typ av resurser som finns tillgängliga, exempelvis inom finländsk toppidrott, ungdomsidrott eller finländsk toppforskning. Det här sätter oss i en osäker och konstig situation. 

Får politikerna för mycket makt? – Kurvinen: "Vi måste skilja på äpplen och päron"

Problemet med det nya förslaget har ansetts vara det att förmångstagarnas finansiering blir beroende av politiskt beslutsfattande. Får politikerna för mycket makt?

Kurvinen nekar inte till att beslutsfattarna får en allt större roll, men tycker att det är "mindre dåligt" jämfört med vad som skulle hända om man inte förnyar systemet. Resultatet skulle vara minskad finansiering och osäkerhet, säger Kurvinen.

Kurvinen tar inte ställning till förnyelsen av lotterilagen eller målet om att minska spelberoendet. Han säger att det är bra att skilja mellan den här frågan och frågan om Veikkaus inkomster och statsbudgeten eftersom det är två separata saker. Han säger att diskussionen om de här sakerna kan blandas ihop på sociala medier.

– En fråga är hur Veikkausinkomsterna fördelas och en annan fråga är var spelautomater ska finnas och hur de används samt hurudan lotterilag vi har. Här måste vi skilja på äpplen och päron.