Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Romer och samkönade par kan ha svårare att hitta hyresbostad – fler anmälningar till diskrimineringsombudsmannen i år

Uppdaterad 08.08.2021 21:11.
En nyckelknippe hänger i låset på en öppen dörr.
Bildtext Diskrimineringsombudsmannens byrå har sett en ökning i diskriminerande verksamhet hos privata hyresvärdar mannen under de senaste åren.

Anmälningarna till diskrimineringsombudsmannen om misstänkt diskriminering i boendefrågor ökade i början av året med 60 procent jämfört med motsvarande period i fjol, rapporterar Yle Uutiset.

Augusti är livligaste flyttmånaden. Enligt Statistikcentralens statistik över flyttningsrörelsen flyttade nästan 44 000 personer från en kommun till en annan i augusti i fjol. Andra månader är antalet i medeltal kring 23 000. 

Vissa kan ändå ha det lättare att hitta en hyresbostad än andra. Drömmen om ett eget hem kan gå i kras på grund av fördomar och diskriminering. 

En hyresvärd har rätt att välja vem hen hyr till, men beslutet får inte vara diskriminerande. Man får alltså inte behandla andra sämre på grund av någon viss egenskap. 

Ibland bryter ändå hyresvärdar mot lagen i valet av hyresgäst. Mellan januari och juni i år kontaktades diskrimineringsombudsmannen sammanlagt 79 gånger i frågor som hade att göra med boende. Det är en ökning på 60 procent jämfört med motsvarande period i fjol, då siffran var 49. 

Inspektör Päivi Al-Tameemi vid Diskrimineringsombudsmannens byrå säger att det inte lönar sig att dra några långtgående slutsatser om ökningen i antalet anmälningar. 

– Jag tror att människors rättsmedvetenhet har ökat. Jag skulle åtminstone inte göra en sådan tolkning att diskrimineringen har ökat, utan snarare att tröskeln för att anmäla är lägre, säger Al-Tameemi.

Enligt Finlands grundlag får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Både direkt och indirekt diskriminering är förbjudna. Också bland annat strafflagen och internationella människorättskonventioner förbjuder diskriminering. 

Okunskap ligger ofta bakom diskrimineringen

Päivi Al-Tameemi tror att en del privata hyresvärdar inte vet att diskrimineringslagen också gäller dem. 

Anmälningarna till diskrimineringsombudsmannen visar att människor diskrimineras på grund av bland annat nationalitet, språkkunskap, inkomstnivå och sexuell läggning. 

– Under de senaste åren har vi sett en ökning i diskriminerande verksamhet hos privata hyresvärdar. En del av dem har trott att de får välja en hyresgäst på basis av diskriminerande grunder. Det kan till exempel handla om en hyresvärd som inte vill hyra till ett samkönat par eller en romsk familj, och hen kan säga det rakt ut till den sökande via textmeddelande, säger Al-Tameemi om ett typiskt fall som hamnar på diskrimineringsombudsmannens bord.

Päivi Al-Tameemi
Bildtext Inspektör Päivi Al-Tameemi säger att en del av diskrimineringsfallen kan ha att göra med hyresvärdarnas ovetskap.

Tidigare handlade största delen av anmälningarna om kommunernas hyresverksamhet, men nu gäller majoriteten privata hyresvärdar eller bostadsförmedlare. 

En privat hyresvärd anses enligt diskrimineringslagen vara en serviceproducent då verksamheten är yrkesmässig. 

Med yrkesmässig verksamhet avses till exempel att en privatperson hyr en placeringsbostad och annonserar om det offentligt. Enligt Dis­kri­mi­ne­rings- och jäm­ställd­hets­nämn­dens beslut i februari kan också ett husbolag anses vara en serviceproducent. 

– Det är serviceproducentens skyldighet att följa förbudet mot diskriminering. Det räcker inte att man låter bli att diskriminera, utan man måste också till exempel vara redo att göra vissa anpassningar om hyresgästen eller den sökande har en funktionsnedsättning. Om hyresvärden är en serviceproducent har hen också ett ansvar att betala ersättning för diskriminering. 

Till exempel i fjol dömdes en hyresvärd till böter på 11 680 euro i Lapplands tingsrätt, då hyresvärden vägrade hyra ut sin lägenhet till en sökande på grund av att personen var rom. 

Enligt Al-Tameemi är det karaktäristiskt för diskriminering inom den privata hyresmarknaden att bevisen är så tydliga att de också håller i rätten. Diskrimineringen på den privata sidan är synligare och mer flagrant än på den kommunala. 

Högt mörkertal

Diskrimineringsombudsmannens byrå fick överlag sammanlagt över 1 100 anmälningar i fjol. Det är en ökning på kring en tredjedel jämfört med året innan.

På basis av årets siffror hittills kommer ökningen att fortsätta i år. Under det första halvåret i år gjordes 753 anmälningar. 

Ändå anmäls bara en bråkdel av all diskriminering till ombudsmannen.

De flesta av anmälningarna handlar om behandlingen av rasifierade minoriteter. Utifrån de anmälningar som gjorts utsätts i synnerhet romer för mycket diskriminering när det gäller boende. 

Enligt Al-Tameemi är medvetenheten om vilka rättigheter man har och vilka möjligheter man har att kräva likabehandling bättre bland vissa grupper än bland andra. 

– Vi är oroliga för underrapportering hos vissa befolkningsgrupper. Därför är det viktigt att ha låg tröskel att göra en anmälan, så att människor vågar ta kontakt. 

Under den senaste tiden har diskrimineringsombudsmannen också fått in flera anmälningar om diskriminering av samkönade par. 

Al-Tameemi påminner, att även om antalet anmälningar är liten måste de tas på allvar. Under hela fjolåret gjordes bara en motsvarande anmälan.

Silhuettina ikkunaa vasten seisova mies, jolla avainnippu kädessä.
Bildtext Kampen om hyresbostäder kan vara hård, och för en del kan det vara svårare att hitta ett nytt hem än för andra.

Hyresvärdar: Vi har inte råd att diskriminera

Sanna Hughes, verksamhetsledare för föreningen Finlands hyresvärdar, säger att hon är förbluffad över att sexuella minoriteter fortfarande diskrimineras på 2020-talet. 

– Jag tror ändå fullständigt på diskrimineringsombudsmannens observation om att det sker. Det är oroväckande, säger Hughes.

Hughes tror inte att diskriminerande attityder är vanliga bland hyresvärdar eller bostadsplacerare. Hon hoppas att diskriminering beror på okunskap. 

– Jag hoppas att varje hyresvärd känner till sina skyldigheter och tar reda på saker och ting. Det är ens eget ansvar att veta och förstå vad man håller på med. Hyresvärden måste veta vad lagstiftningen säger om hur man får välja hyresgäst, om vilka hyresgästens rättigheter är och om vilka skyldigheter man har som hyresvärd. Allt detta måste utredas innan man kan sätta igång. 

Suomen vuokranantaja ry:n toiminnanjohtaja Sanna Hughes.
Bildtext Enligt Sanna Hughes har alla hyresvärdar en skyldighet att reda ut vilka regler som gäller.

Enligt Finlands hyresvärdar är det viktigt att man för en diskussion om frågan, och att oegentligheter uppdagas. Hughes säger att tävlingen om goda hyresgäster just nu är så hård att man inte har råd att diskriminera.

– Under pandemin har vi redan länge talat om att det är hyresgästens marknad, och att tävlingen hyresvärdar emellan hårdnar. En bra hyresvärd har inte råd att syssla med sådan här verksamhet, det vill säga diskriminering – för att inte tala om att det är helt olagligt. 

Just nu ligger ett fall på diskrimineringsombudsmannens bord, där hyresvärden meddelade att hen inte accepterar FPA:s eller socialens betalningsförbindelse som hyra. Att en person sätts i lägre position på grund av hens tillgångar eller samhälleliga position kan fylla kriterierna för diskriminering.

Betalningsförmåga är ändå en av de viktigaste egenskaperna hos en hyresgäst, säger Hughes. 

– Betalningsförmåga är en helt giltig grund. Det är ändå dumt att inkludera sådan information till exempel i hyresannonsen. Det att en person får ekonomiskt stöd eller inte, gör inte personen till en bra eller dålig hyresgäst, säger Hughes. 

Mer kunskap behövs

Både Päivi Al-Tameemi och Sanna Hughes är överens om att ett viktigt sätt att minska på diskriminering är att öka kunskapen. 

Om en hyresvärd är osäker om frågor som rör jämlikhet rekommenderar Hughes att man använder sig av en professionell förmedlare. 

Al-Tameemi påminner ändå om att en bostadsförmedlare inte raderar hyresvärdens ansvar. 

– Om hyresvärden ger diskriminerande instruktioner till förmedlaren kan båda två göra sig skyldiga till diskriminering. 

Om man misstänker att man utsatts för diskriminering lönar det sig att samla allt bevismaterial, inklusive till exempel text- och e-postmeddelanden samt eventuella bandningar av telefonsamtal och ta kontakt med diskrimineringsombudsmannens byrå. 

– Vi uppmanar folk att ha låg tröskel att ta kontakt för att få saken granskad. Man behöver inte själv veta om det är fråga om diskriminering eller inte, säger Al-Tameemi.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Vuokranantaja kieltäytyy vuokraamasta asuntoa miesparille ja romaniperhe jää ilman kotia – syrjintäyhteydenottojen määrä kasvoi av Marica Paukkeri. Artikeln är översatt av Sara Sundman.