Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Finland utreder möjligheten att hjälpa personal som anlitades i Afghanistan – tidigare fredsbevarare: "Många är nu jätterädda"

Från 2021
Uppdaterad 11.08.2021 08:09.
Strandsatta personer sitter på marken.
Bildtext Talibanerna ökar kontinuerligt sitt inflytande i Afghanistan och allt fler människor sätts på flykt.
Bild: AFP / Lehtikuva

En del afghaner lever nu i rädsla för att de lokalt tjänstgjorde för internationella styrkor i Afghanistan. Nu har jobben försvunnit i takt med den utländska reträtten. Talibanerna, som kontrollerar allt större delar av landet, betraktar de här personerna som fiender. Myndigheterna i Finland ger rätt vaga svar på hur de här forna anställda ska kunna skyddas.

Många afghaner har arbetat som tolkar, vakter och "fixare". De har erbjudit utländska trupper och tjänstemän olika former av service.

Inkomstkällan har nu försvunnit för de här personerna och inte nog med det. De utsätts också för hot. Talibanerna, som allt mer tar över kontrollen i Afghanistan, betraktar den här typens västanställda som svikare.

Då de utländska styrkorna dras tillbaka från Afghanistan råder det stor oro bland de afghaner som i många års tid ställde upp för utländska företag och organisationer.

Rädsla bland afghaner som arbetat med väst

Samarbetet med fredsstyrkorna, FN eller andra västerländska grupper har lett till att många lever i ständig rädsla. De hoppas på asyl och skydd utomlands.

Till exempel tolkar som har arbetat för andra länder söker nu uppehållstillstånd utomlands eftersom de är rädda för att deras samarbete med väst kan komma att kosta dem livet om talibanerna lyckas inta de städer där de bor.

En del länder har hjälpt till med att evakuera afghaner, och erbjuder dem en möjlighet att etablera sig som flyktingar. USA och EU har lovat ta emot fler afghanska flyktingar. Många länder har stoppat alla utvisningar till Afghanistan, bland dem Finland.

Man kan fråga sig var det moraliska ansvaret ligger i de länder som har använt sig av de tjänster och den kunskap de lokala afghanerna har kunnat erbjuda.

Försvarsmakten: "Efter 2008 har Finland inte anlitat egna tolkar"

Max Arhippainen, som är informationschef vid Försvarsmakten, säger att Finland förut hade egna anställda i Afghanistan men att det upphörde. Finland har inte sedan 2008 anlitat egen personal.

– Finland har varit verksamt i Afghanistan sedan 2002. Under åren 2002–2007 var sammanlagt 17 personer från den lokala afghanska befolkningen i finländsk tjänst. Det handlade om lokalt rekryterade tolkar och en del andra personer.

Sedan 2008 har det land som lett operationerna i Afghanistan varit den instans som har haft ansvar för rekrytering och anställning av lokal personal.

– Finland har alltså inte haft lokalt anställd personal i Afghanistan sedan 2007, och Finland har ingen insyn i andra länders anställningsförfarande.

Arhippainen kan inte kommentera den moraliska aspekten på frågan om vem som bär ansvaret för de afghaner som nu lever i rädsla och som söker trygghet utanför sitt land. Han hänvisar till Utrikesministeriet och Försvarsministeriet.

Interna flyktingar i Afghanistan efter talibansk offensiv. Distriktet Ghaziabad i provinsen Kunar 7.8.2021
Bildtext Interna flyktingar i Afghanistan efter talibansk offensiv. Distriktet Ghaziabad i provinsen Kunar 7.8.2021.
Bild: AFP / Lehtikuva

Utrikesministeriet: "Vi utreder frågan som bäst"

Utrikesministeriet besvarar frågan försiktigt.

– Det här är en fråga som vi för tillfället utreder, säger Arben Sejdaj som arbetar vid enheten för södra Asien på Utrikesministeriets biståndsavdelning.

Enligt honom undersöks det nu om det finns möjligheter att vid behov hjälpa personer som har tjänstgjort för den finska staten. Det arbetet är fortfarande halvgjort.

Sejdaj beklagar att man inte i det här skedet kan ge ut uppgifter om antal personer eller vilken typ av riskbedömning det handlar om i enskilda fall. I den allmänna utredning som görs beaktar man nog också tolkarnas andel av arbetet inom krishanteringsstyrkorna, säger han.

Han anser att det är Försvarsministeriet som bäst kan kommentera frågan.

Försvarsministeriet: Inga lokalt anställda efter 2008 – inga beslut om stöd och evakuering

Försvarsministeriets informationsenhet skickar sitt svar:

Finlands krishanteringsstyrkor hade sammanlagt 17 lokala anställda under åren 2002–2007. Det har handlat om tolkar och kökspersonal.

Efter år 2008 har Finlands militära avdelning inte haft lokalt anställda på sina lönelistor.

Finland känner inte till om andra deltagarländer i ett senare skede eventuellt har anställt samma lokala arbetstagare.

I det här skedet har inga beslut fattats om hjälp till lokala arbetstagare eller evakuering av dem.

Soldater bevakar gränsen där afghanska flyktingar har samlats
Bildtext Soldater bevakar gränsen där afghanska flyktingar har samlats.
Bild: AFP / Lehtikuva

Tidigare fredsbevararen Elli Flén: "Folk är jätterädda"

Trots att själva rekryteringen och anställningen av personal i Afghanistan har skett centralt i många år kan man begrunda det moraliska ansvar som enskilda länder ändå kan tänkas ha då det gäller tryggheten för enskilda personer som lever i ständig rädsla.

Kommunikationskonsulten Elli Flén har tidigare jobbat som fredsbevarare i Afghanistan 2007, och hon har fortfarande kontakt med några av de afghaner som hon samarbetade med under sin vistelse i landet.

Flén säger att hon under de senaste dagarna varit i kontakt med en av sina bekanta i Afghanistan. Den här personen beskriver läget som kritiskt och allvarligt, och försöker just nu själv ta sig ut ur Afghanistan.

– Det verkar som om det nu finns många som överväger den möjligheten. De söker efter olika möjligheter att ta sig ut ur landet. Den lilla insyn jag nu har haft tyder på att folk är rädda och att läget är väldigt bekymmersamt, speciellt för de personer som har samarbetat med, har haft kontakt med eller som helt konkret har jobbat med internationella organisationer eller västerländska organisationer. De är nog jätterädda.

PR-foto av Elli Flèn
Bildtext Elli Flén var fredsbevarare i Afghanistan år 2017.