Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Chefsöverläkare: I den här takten är Österbotten på väg mot fasen för samhällsspridning

Från 2021
Man i pikétröja ser mot kameran.
Bildtext Peter Nieminen är chefsöverläkare inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Han hoppas personligen att barnen skulle få gå i skola som normalt under hösten, men befarar samtidigt att Österbotten snart befinner sig i epidemins samhällsspridningsfas.
Bild: Yle/ Isabella Lindell

Coronaläget fortsätter att försämras i Vasa sjukvårdsdistrikt och chefsöverläkaren Peter Nieminen säger att distriktet nästa vecka kan gå in i epidemins tredje fas ifall det fortsätter i samma takt. Samtidigt sätter vaccineringen av 12-15-åringar igång denna vecka, vilket är viktigt, enligt Nieminen.

Under helgen har coronasiffrorna fortsatt att stiga i de österbottniska landskapen. I Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterades totalt 25 nya fall i helgen. Mellersta Österbotten hade totalt 16 ny fall under helgen och Södra Österbotten 21 bekräftade fall.

Incidensen i Vasa sjukvårdsdistrikt är på måndagen 59 nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar. I Vasa stad är incidensen uppe i 79, vilket är en tredubbling på ett par veckor. Sjukvårdsdistriktets chefsöverläkare Peter Nieminen vill ändå vara optimistisk.

– Jag är orolig, men kanske vi också klarar fjärde vågen eftersom många har fått sina sprutor, speciellt den första. Det hjälper till. Men vi ser också att belastningen på sjukhusen börjat öka, så inte är det på något vis bra. Nu får man hoppas att vi ändå skulle kunna ha samhället öppet, att barnen skulle få gå i skola och på hobbyn.

Under helgen ordnades också Vasa Festival, som lockade nästan 5 000 besökare per dag, tre dagar i sträck. Enligt arrangören ordnades festivalen tryggt, men många har ändå varit oroliga för att det ska leda till en ökad smittspridning.

– Kommande vecka får vi se vartåt det barkar, säger Nieminen.

Hur stor är risken för en större smittspridning?

– Vi får vänta och se. Men nog är risken stor med en sådan här festival. Det kan vara hur bra ordnat som helst, men människor har en tendens att glömma vissa regler i något skede av kvällen. Plus att den massiva mängden människor rör sig också till andra ställen. Det är inte bara festivalen utan överlag när det är mycket rörelse som risken för smittspridning ökar.

Fasen för samhällsspridning kan bli aktuell nästa vecka

Försämringen av läget har pågått en tid nu och i förra veckan gick distriktet över till coronaepidemins andra fas – accelerationsfasen – vilket bland annat innebar att restaurangerna drabbades av strängare restriktioner på nytt.

Nieminen säger nu att om spridningen fortsätter med samma fart kan distriktet gå över till tredje fasen, fasen för samhällsspridning, vilket innebär fler restriktioner.

– Inte ännu den här veckan, men kanske nästa vecka. Fortsätter takten så här är risken stor.

Blir det då fler restriktioner och hur blir det för skolorna?

– Eventuellt. Personligen hoppas jag att skolorna inte behöver gå över till distansundervisning. Men det är min personliga åsikt, ur epidemiologisk synvinkel kan det vara befogat att åtminstone ha en slags hybridmodell.

Vaccineringar av 12-15-åringar inleds

Samtidigt fortsätter vaccineringarna mot coronaviruset att gå framåt. Snart har 40 procent i Vasa sjukvårdsdistrikt fått båda doserna och 67 procent har fått en dos. Från och med måndag får man också börja vaccinera grundfriska 12-15-åringar. Något Nieminen säger är viktigt.

– Nog är det viktigt för det är ändå fråga om en stor mängd människor, i Österbotten cirka 8 000. De kan också bli svårt sjuka även om det är mer sällsynt. Och förutom att skydda sig själv skyddar man också sina anhöriga och hela samhället.

Det finns också en del föräldrar som är oroliga över att låta sina barn få coronavaccin. Vad kan du säga till dem?

– Det har vaccinerats miljontals 12-15-åringar, i synnerhet i USA och Kanada, och det har inte kommit fram några desto större biverkningar. På det viset är det tryggt. Klart att tiden är kort och man vet inte på sikt, men det har nog visat sig vara väldigt tryggt. Man har gjort kliniska studier, så nog skulle det ha kommit fram om det hade varit något större problem.

En minderårig kan själv besluta om vaccinationen, förutsatt att den yrkesutbildade personen inom hälso- och sjukvård som ger vaccinet bedömer att den minderåriga är kapabel till det. Annars krävs vårdnadshavarnas samtycke till coronavaccinationen.

– Det är också något som gör att det blir lite annorlunda att vaccinera 12-15-åringarna. Man behöver ha lite mer tid för att diskutera med dem vid vaccinationstillfället, så att de får och förstår all info.

Fjärde vågen var inte helt oväntad, men deltavarianten kom mer abrupt och starkare än man hade tänkt

― Peter Nieminen, chefsöverläkare VCS

När vi pratade tidigare i sommar trodde du vi kunde ha ett normalläge i november-december. Håller du fast vid det ännu?

– Fjärde vågen var inte helt oväntad, men deltavarianten har kommit mer abrupt och starkare än man hade tänkt. Om alla över 16 år är vaccinerade i oktober-november, borde vi vara närmare ett normalläge. Men vi får helt enkelt se.

– Så tyvärr får vi nog leva med corona ännu länge, men kanske man kan börja öppna samhället på ett tryggt sätt, lite mer än vad vi har i dag.

Diskussion om artikeln