Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Mitt på Vasas batterifabriksområde hittades den fridlysta åkergrodans viloplats – det brittiska företaget måste beakta grodorna i miljonansökan

Från 2021
En asfalterad väg i en skog och en skylt där det står Laajametsä/Långskogen.
Bild: Yle/Markus Bergfors

NTM-centralen bad Vasa stad om ett utlåtande gällande åkergrodans livsplatser. Staden ber batterifabriksföretaget beakta saken. Utlåtanden väntas vara klara till hösten.

Vasa stad har bett företaget Johnson-Matthey att noggrant beakta åkergrodans lek- och viloplats i miljökonsekvensbedömingen av fabriksområdet.

Det brittiska företaget skrev i april under en avsiktsförklaring tillsammans med Vasa stad och har nu börjat planera batterimaterialfabriken på Långskogens industriområde.

I fabriksplanen pågår nu en remissbehandling med NTM-centralen som avslutas i mitten av augusti.

NTM-centralen har bett Vasa stad ge ett utlåtande om bland annat åkergrodans lek- och viloplatser.

– På grundval av dessa uttalanden kommer ett uttalande från kontaktmyndigheten att göras, som beräknas vara klart i mitten av september, säger Elina Venetjoki, projektets MKB-sambandsmyndighet från NTM-centralen.

I höst kommer det klarna om det finns tillräckligt med information om åkergrodan och andra ärenden i planeringen, eller om det behövs ytterligare information.

Laajametsän teollisuusalueen viitasammakkoalueet kartalla
Bildtext De gröna punkterna på bilden visar åkergrodans tre vilo- och lekplatser på batterifabriksområdet..
Bild: Vaasan kaupunki

Fabriksområdet har granskats flera gånger

Långskogens fabriksområde ligger ungefär åtta kilometer från Vasa centrum, på flyplatsens ostsida. Området är ungefär 51 hektar stort. Förhandsarbetet på området har redan börjat.

År 2018 framkom det att åkergrodan har sin viloplats på södra delen av fabrikskvarteret 16. Förra våren gjordes en kartläggning av åkergrodan då det framkom att en damm som tidigare varit obebodd nu användes som lekplats av åkergrodan.

Två andra lekplatser för åkergrodan ligger ungefär 200 meter söder om tomten som är reserverad för Johnson Mattheys planerade batterimaterialfabrik.

Enligt Vasa stads planläggningsdirektör Päivi Korkealaakso är åkergrodan inte ett hinder för byggandet av batterimaterialfabriken.

– När saken är beaktad och det har lämnats spelrum för planen är saken okej, säger Korkealaakso.

Också på den södra delen av kvarteret finns två andra lek- och viloplatser för åkergrodan.

Vasa stads grönområdeschef Timo Jousmäki berättar att förekomsten av åkergroda i industriområdet i praktiken innebär att inga avverkningsarbeten utförs vid vila och lekplatser och att inte heller våtmarker dräneras.

– Åkergrodan kan gott leva sida vid sida med en batterimaterialfabrik, och det kräver inte i sig något separat skyddsområde, konstaterar Jousmäki.

Viitasammakko.
Bildtext Åkergrodan är fridlyst enligt EU:s naturdirektiv.
Bild: Arja Lento / Yle

Åkergrodan är en fridlyst art

Åkergrodan är livskraftig i Finland, men en fridlyst art enligt EU:s naturdirektiv.

År 2017 ansåg högsta förvaltningsdomstolen att det var viktigare att skydda åkergrodans lekplats än att bygga en trädgårdsby i Kuortane i Södra Österbotten. Åkergrodans överlevnad har också övervakats åtminstone på Pyhäjokis kärnkraftverk.

Enligt beskrivningen i direktiven är åkergrodan platstrogen och individer kan vandra några kilometer till avelsplatser.

Efter parningen stiger grodorna till marken och tillbringar sommaren i i den markbundna miljön för att återvända till vattnen i september-oktober för vintern.

Enligt direktivet måste det också i omedelbar närhet vid parnings- och viloplatsen finnas miljö som lämpar sig för vila och föda, vars avgränsning ska beaktas från fall till fall.

Artikeln är översatt och bearbetad av Isabella Lindell och baserar sig på Yles artikel Keskeltä Vaasan akkutehdasaluetta löytyi suojellun viitasammakon levähdyspaikkoja – brittiyhtiö joutuu huomioimaan ne miljoonahankkeessaan

Diskussion om artikeln