Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Pyrande missnöje med Pargas stadsdirektör – politikerna efterlyser mer öppenhet och bättre dialog

Från 2021
Uppdaterad 11.08.2021 10:38.
Ingången till Pargas stadshus
Bildtext På tisdag inleder Pargas stadsfullmäktige den nya fullmäktigeperioden. Pargas har många utmaningar framöver och det är viktigt att dialogen mellan politiker och tjänstemän fungerar.
Bild: Arash Matin / Yle

Yle Åboland har talat med 32 ledamöter av 35 i Pargas nya stadsfullmäktige. Fullmäktige möts för första gången tisdagen den 10 augusti och av totalt 35 stycken anser 21 ledamöter att det behövs mer dialog och öppenhet mellan ledande tjänstemän och politiker. Vissa ledamöter anser till och med att Patrik Nygréns roll som stadsdirektör borde diskuteras.

En av dem som är kritisk till hur Patrik Nygrén har skött sitt arbete som stadsdirektör är Samlingspartiets Petri Abrahamsson. Enligt Abrahamsson har stämningen i Pargas varit dålig redan en länge tid och hela tiden gått mot det sämre.

Petri Abrahamsson.
Bildtext Petri Abrahamsson vill att stadsdirektörens roll synas i sömmarna.
Bild: Yle/Lotta Sundström

- Patrik har inte gjort sitt arbete så som stadsdirektören skulle behöva göra det och alla beslut som kommer till styrelsen och fullmäktige är redan på förhand färdiga, säger Abrahamsson. Patrik lyssnar egentligen inte alls på någon annan och gör som han vill och då han har haft SFP:s majoritet bakom sig har han kunnat göra ungefär som han tycker.

"Kan stadsdirektören sitta kvar?"

Abrahamsson anser att politikerna i snabb takt måste diskutera hur vi vill att stadsdirektören ska sköta sitt arbete och ställa krav som leder till en förändring.

- Vi måste diskutera hur vi som politiker vill att jobbet ska skötas och jag skulle gärna också rösta för om posten är Patriks plats eller inte, säger Abrahamsson.

Socialdemokraternas Mikaela Luoma är besviken på hur samarbetet mellan den ledande tjänstemannen och politikerna har fungerat hittills.

Mikaela Luoma
Bildtext MIkaela Luoma hoppas att SFP som har majoritet i fullmäktige är villiga att diskutera stadsdirektörens roll.
Bild: Yle/Nina Bergman

- Om vi ska kunna samarbeta och jobba tillsammans måste vi också kunna diskutera om det finns förtroende för stadsdirektören, säger Luoma. Det finns en hel del som borde rensas och diskuteras kring hur saker och ting har skötts och jag hoppas att SFP också är villigt att diskutera de här sakerna.

Luoma hoppas att den nyvalda styrelsen ska ha mod att lyfta katten på bordet och ta itu med de här sakerna då fullmäktige inleder sitt arbete.

- SFP är i majoritet i vår stad och jag hoppas att de också vill se en förändring, säger Luoma.

Bristen på dialog är ett allvarligt problem

Yle Åboland talade med 32 av 35 ledamöter i det nya stadsfullmäktige. Bland de mindre partierna är missnöjet mot stadsdirektör Patrik Nygrén stort och utbrett. Flera ledamöter vill se en förtroendeomröstning om ifall Patrik Nygrén är rätt person att styra Pargas stad i framtiden.

Inom SFP är kritiken inte lika högljudd men flera ledamöter Yle Åboland har talat med anser att det finns skäl att ta tag i de problem som synbarligen finns. Majoriteten av dem som vidtalats anser att det måste bli bättre dialog och mer öppenhet mellan tjänstemän och politiker.

- Jag är bekymrad för att det har skett en hel del som gör att jag som förtroendevald måste fundera på hur vår stadsdirektör sköter sina uppgifter, säger långvariga SFP-politikern Christer Friis.

Sfp:s Christer Friis
Bildtext Christer Friis är bekymrad och besviken hur stadsdirektör Patrik Nygrén sköter sina uppgifter.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Speciellt besviken säger sig Friis ha blivit då han fick höra om ett tjänstemannabeslut från den 5:e juli i år. Ett beslut som stadsdirektör Patrik Nygrén fattade utan att ha meddelat stadsstyrelsen om det på förhand.

- I beslutet framgår det att Paula Sundqvist har anställts som tf förvaltningschef i staden och mig veterligen finns det inte ännu ens någon sådan tjänst, säger Friis. Vi söker en person som ska ersätta stadsjuristen Monica Avellán men den nya tjänstebenämningen finns inte ännu i förvaltningsstadgan.

Enligt Friis är det inte bara själva beslutet som gör honom besviken och bekymrad utan också att Nygrén valt att anställa en person som varit mycket omtalad inom styrelsen redan tidigare.

SFP vill se mer dialog men en förtroendeomröstning är inte realistisk

Friis anser att det nu är mycket viktigt att det nya stadsfullmäktige tar tag i problemen och diskuterar hur man vill gå vidare. Det krävs en gedigen diskussion om vilka spelreglerna är och hur man vill att dialogen mellan politiker och tjänstemän ska föras.

Men att inleda fullmäktigearbetet med en förtroendeomröstning om stadsdirektörens ställning ser Friis inte som en god idé.

- Att på första fullmäktigemötet börja diskutera och rösta om förtroendet ställer jag mig nog mycket fundersam till, säger Friis. Ska man rösta om förtroendet så krävs det ett ordentligt beslutsunderlag för det är så pass allvarligt att det krävs mer kött på benen för att kunna gå till en omröstning.

Nina Söderlund.
Bildtext Nina Söderlund anser att stadsdirektören i Pargas misslyckats med att informera politikerna om vad som pågår i staden och nu måste det bli en förändring.
Bild: Yle/Lina Frisk.

Vänsterförbundets Nina Söderlund är inne på samma linje trots att hon är mycket kritisk till hur stadsdirektören har skött sina uppgifter hittills.

- Informationsgången eller bristen på den måste diskuteras för vi har påtalat det redan en längre tid och inget har hänt, säger Söderlund. Nu måste nya fullmäktige ta tag i saken och det måste ske en förändring.

Söderlund anser att en förtroendeomröstning inte i nuläget är aktuell, utan att stadens politiker nu ska ge en möjlighet för stadsdirektören att förbättra sitt sätt.

- Men om det inte sedan lyckas så måste man kanske hitta på något annat.

Politiker i Pargas är missnöjda med stadsdirektören

6:56

"Diskussionen om kommunikation en mycket viktig fråga"

Stadsdirektör Patrik Nygrén säger till Yle Åboland att kritiken mot honom och hans sätt att sköta kommunikationen till politikerna kan bero på flera olika orsaker.

- Vi har många frågor inom staden som skapar och har skapat osäkerhet, säger Nygrén. Vi har en vårdreform på kommande och lever dessutom mitt i en pandemi med allt vad det innebär. Denna osäkerhet har säkert bidragit till att skapa en känsla bland politikerna att man borde vara bättre informerad men alltid finns det inte svar eller information att ge.

Enligt Nygrén har förväntningarna på beslutsfattandet också förändrats och det kan vara en av orsaken till att politikerna känner att de inte har tillräckligt med information för att fatta besluten.

Stadsdirektör Patrik Nygrén anser inte att han har misslyckats men anser att dialogen borde förbättras

10:47

- Fullmäktige har en roll och stadsstyrelsen en annan men för att kunna ta besluten måste man få viss sorts information, säger Nygrén. Men samtidigt så pågår det också diskussioner på sociala medier och då kan det kännas för politikerna att det krävs information om allt som pågår i staden i minsta detalj för att kunna ge svar på de frågor som ställs.

Men eftersom de olika organen har olika roller är det viktigt att diskutera hur rollfördelningen ser ut, betonar Nygrén.

- Fullmäktiges roll är egentligen att besluta om den stora helheten och ta beslut om de stora riktlinjerna, säger Nygrén. Men jag medger att jag alltid kan bli bättre på kommunikation och att alla kan bli bättre på att förbättra informationsgången.

Ser du att du skulle ha misslyckats i din roll som stadsdirektör då det gäller att informera politikerna och föra en bättre dialog med dem?

- Inte vet jag om jag har misslyckats men jag kan alltid se över mina kommunikationsrutiner och nu när fullmäktige inleder sitt arbete är det viktigt att diskutera kring spelregler och vilka förväntningarna är vad gäller dialogen mellan stadsdirektören och politikerna, säger Nygrén.

"Behovet av dialog upphör aldrig och ändrar form under årens lopp"

Nygrén betonar vikten av diskussion och hoppas att man kunde föra en konstruktiv debatt om vilka förväntningar alla har inför den kommande fullmäktigeperioden.

- Det finns gamla och nya ledamöter i det nya fullmäktige som möts för första gången på tisdagskvällen, säger Nygrén. I min roll som stadsdirektör är det här en diskussion som aldrig blir klar och jag vill påstå att den förs oberoende i vilken kommun vi befinner oss.

Oavsett vilka spelregler vi gör upp så uppstår det med tid nya situationer där diskussionen igen måste dammas av och föras.

Stadsdirektör Patrik Nygrén

Men enligt Nygrén är det viktigt att ta en närmare titt på hur rollerna inom det politiska livet ser ut och vilka förväntningarna är.

- Oavsett vilka spelregler vi gör upp så uppstår det med tid nya situationer där diskussionen igen måste dammas av och föras, säger Nygrén. Men det gäller naturligtvis att vara lyhörd och vilken sorts information som förväntas och hur den dialogen förs är också viktigt att diskutera.

Enligt Nygrén har man tidigare diskuterat hur politikerna vill få sin information och staden har försökt erbjuda olika möjligheter till att förbättra informationsgången.

- Under min tid som stadsdirektör minns jag inte att vi skulle ha haft så många aftonskolor och seminarier som vi har haft nu, säger Nygrén. Vi har verkligen satsat på att föra dialog och informera beslutsfattarna också utanför fullmäktigemötena.

Nygrén hoppas att fullmäktige som möts för första gången den 10 augusti ska kunna föra en öppen och konstruktiv dialog.

- Jag hoppas att vi kan få en bra start på den här nya fullmäktigeperioden, säger Nygrén.

Diskussion om artikeln