Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Kultur och utbildning möts i nya Laurentiushuset i Lojo – se bilder från byggnaden

Från 2021
Bild tagen från ingången till det nya Laurentiushuset i Lojo. På bilden synns modern inredning i form av bänkar i trä och lampor i olika former.
Bildtext Laurentiushuset har inretts med trämaterial och ljusa färger.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Bland annat tre skolor, två daghem, ett musikinstitut och ett medborgarinstitut huserar under samma tak. Det nybyggda Laurentiushuset i centrum av Lojo möjliggör samarbete över språk- och enhetsgränserna.

Skolstarten innebär en helt ny miljö för många barn i Lojo. 

Från och med hösten finns Solbrinkens skola, tillsammans med de finskspråkiga skolorna Tytyrin koulu och Anttilan koulu, i det nybyggda Laurentiushuset bredvid S:t Lars kyrka i Lojo. 

Bild av lärare som drar undan en skrivtavla framför en skärm i ett klassrum.
Bildtext Smarta lösningar och modern utrustning finns i de nya klassrummen. Här ska årskurs tre och fyra i Solbrinkens skola sitta.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Här kan du lyssna på intervjun med Lotta Sandberg-Nyman som är klasslärare i Solbrinkens skola. Artikeln fortsätter efter inslaget.

Klassläraren Lotta Sandberg-Nyman ser fram emot nya samarbeten i Laurentiushuset: “Det blir roligt att få börja”

5:48

I Laurentiushuset finns också finskspråkiga daghem och det svenskspråkiga daghemmet Solbrinken, som tidigare hette Laban. 

Förutom daghem och skolor finns också flera andra utbildningar och eftermiddagsaktiviteter i huset. Bland annat musikinstitutet Länsi-Uudenmaan Musiikkiopisto och konstskolan Lohjanseudun kuvataidekoulu delar byggnaden med de andra utbildningsenheterna. 

Bild av en stor rund scen som finns i mitten av det nya Laurentiushuset. Kring scenen finns männsikro som är på rundvadring i byggnaden.
Bildtext Den runda scenen finns mitt i Laurentiushuset, framför huvudingången. Här hoppas daghemsföreståndare Mervi Harvio-Jokiaho att lucia får uppträda i december.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Laurentiushuset är till för både kultur och utbildning. 

Enligt Mervi Harvio-Jokiaho, som är daghemsföreståndare på daghemmet Solbrinken, är tanken att byggnaden ska vara i användning från morgon till kväll. 

Här kan du lyssna på intervjun med daghemsföreståndaren Mervi Harvio-Jokiaho. Artikeln fortsätter efter inslaget.

Solbrinkens daghem återvänder till trakten där den svenskspråkiga daghemsverksamheten fick sin början i Lojo

10:35
Bild av en gång som leder till musikinstitutet i Laurentiushuset. På bilden finns människor som är på ruindvandring i byggnaden.
Bildtext Gången på övre våningen leder till musikinstitutet. Träväggen i bakgrunden är den övre delen av scenen som finns i mitten av Laurentiushuset.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Efter att skolbarnen och barnen på daghemmet gått hem verkar musikinstitutet, konstskolan och medborgarinstitutet Hiiden Opisto i huset. 

– Daghemmet är först här på morgonen. Vi håller öppet från 6 till 17. Efter det finns det verksamhet här ända till klockan 22. 

Här kan du lyssna på intervjun med Ann-Christin Rautiainen vars barn börjar i skolan och på daghem i det nya Laurentiushuset. Artikeln fortsätter efter inslaget.

Ann-Christin Rautiainens barn börjar i det nya Laurentiushuset: “Det ser jättefint ut”

2:24
Bild av ett rum för barn på Solbrinkens daghem. Rummets färger går i violett i enlighet med de liturgiska färgerna.
Bildtext Varje utbildningsenhet i Laurentiushuset har en färgskala som symboliserar en av de liturgiska färgerna. Färgerna hänvisar till kyrkan i Lojo som ligger intill. I Solbrinkens daghem leker barnen i en violett miljö.
Bild: Yle/Cecilia Juuti
Bild av en bård som föreställer kyrkostenar. Bården dekorerar glasväggar och -dörrar i Laurentiushuset.
Bildtext De gråa fläckarna föreställer kyrkostenar som finns i närliggande S:t Lars kyrka i Lojo. Stenranden dekorerar alla glasväggar och -dörrar i byggnaden.
Bild: Yle/Cecilia Juuti
Bild av en ribbstol och en klättervägg som förvaras bakom en dörr.
Bildtext Smarta lösningar sparar utrymme. Vilorummet i Solbrinkens daghem förvandlas lätt till gymnastiksal. Bakom låsta dörrar finns både ribbstol och klättervägg.
Bild: Yle/Cecilia Juuti
Bild av en gymnastiksal i Laurentiushuset. Flera människor på rundvandring i byggnaden syns på bilden.
Bildtext Gymnastiksalen finns mittemot scenen i mitten av Laurentiushuset. Här ska alla skolor i byggnaden kunna ha gymnastikundervisning.
Bild: Yle/Cecilia Juuti
Bild av slöjdsalen i Laurentiushuset. Bilden ör tagen genom fönstret så att exten "slöjd" syns i bildens förgrund.
Bildtext Slöjdsalen är gemensam för alla skolor i Laurentiushuset.
Bild: Yle/Cecilia Juuti
Bild av byggarbetare som står i matsalen i Laurentiushuset.
Bildtext En vecka före skolstart var Laurentiushusets matsal fortfarande inte färdig. Väggen längst bort ska rivas.
Bild: Yle/Cecilia Juuti
Bild vid ingången till Solrbinkens skola inne i Laurentiushuset. Franför skolans glasdörrar står människor som är på rundvandring i byggnden.
Bildtext Bakom glasdörrarna finns Solbrinkens skola. Ingången är på övre våningen ovanför trappan vid den stora scenen.
Bild: Yle/Cecilia Juuti

Diskussion om artikeln