Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Benita Öberg representerar Västnyland när den nya vårdorganisationen ska byggas upp på mindre än 1,5 år – "Det blir nog en arbetsam period"

Uppdaterad 11.08.2021 07:20.
En kvinna utanför sitt tjänsterum, tittar in i kameran och ler
Bildtext Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg ska representera Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå i det tjänstemannaorgan som bygger upp den det nya välfärdsområdet i Västra Nyland.

Den kommunala hösten kör igång med en rivstart. Knappt har man bestämt vem som sitter i nämnderna så står århundradets förvaltningsreform och knackar på dörren. En ny organisation ska byggas upp med snabba ryck och kandidater ska redan ställas upp för nästa val.

Först på kommunernas agenda står att välja en representant till det organ som ska bygga upp den nya organisationen för Västra Nylands välfärdsområde.

Det tillfälliga organet banar vägen för det nya fullmäktige som tar över arbetet i slutet av februari. Organets sammansättning kräver enhällighet av alla tio kommuner som ingår i området. Om man inte är överens tillsätter ministeriet gruppen, säger Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.

– Det är ganska mycket jobb här under hela hösten. Den nya vårdorganisationen ska byggas upp på dryga 1,5 år.

Vad är VATE?

De fyra västligaste västnyländska kommunerna föreslår Benita Öberg, social- och hälsovårdsdirektör i Raseborg, att representera Hangö, Raseborg, Ingå och Sjundeå. Som suppleant för Öberg föreslås Cathrinne Wetterstrand, grundtrygghetsdirektör i Sjundeå. Lojo föreslår sin välfärdsdirektör Tuula Suominen.

– Det blir nog en arbetsam period, bekräftar Öberg, som ännu inte hunnit påbörja arbetet.

Kommunerna godkänner beslutet i sina styrelser (16.8) och stadsstyrelsen i Esbo tillsätter organet den 23 augusti.

Politikerna ska övervaka

Kommunerna ska också utse politiska representanter med uppgift att övervaka beredningen och verksamheten - både nu och efter reformen trätt i kraft.

Elisabeth Kajander, som arbetar med att utveckla vården i det kommande välfärdsområdet, betonar hur viktigt det är att det finns insyn från politiskt håll.

– Det tillfälliga organet ska nu ta sådana beslut som i slutändan kommer att vara politiska beslut. Därför är det förstås viktigt att de finns jämsides så att man går diskussionen tillsammans så att det inte kommer som en ny sak, säger Kajander.

– Det skulle vara viktigt att de senast nu vaknar och börjar fundera hur de organiserar sig, vem och vem som representerar och hur man följer upp verksamheten.

Elisabeth Kajander med havet och sandstrand i bakgrunden.
Bildtext Samarbetet ska vara väldigt tätt mellan välfärdsområdet och kommunen sedan, säger Elisabeth Kajander.

– Vi har just haft ett kommunalval. Det kan nog hända att folk är ganska utpumpade. Och sedan är det också lite osäkert - vad är det fråga om och hur många blir det?

Jämfört med befolkningstäta Esbo har de västnyländska kommunerna ett geografiskt sett stort område att bevaka. 

– Det skulle vara viktigt att hela området skulle vara representerat av olika syner.

Ragnar Lundqvist ser vissa orosmoln gällande hur påverkningsmöjligheterna i den nya helheten kommer att se ut.

– Vi ska försöka samarbeta och nog vet vi ju alltid sen att emellanåt är det den som har starkaste representationen som bestämmer. Men det är ju en demokratisk process.

Valet närmar sig med stormsteg

Västra Nylands område har 473 838 invånare, vilket ger 79 ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. 

Kampanjtiden har redan börjat och listorna stängs strax innan jul, den 14 december.

Kandidatnomineringen har ännu inte kommit igång och inom flera lokala partiorganisationer har man inte ens hunnit diskutera vem som kommer att ställa sig till förfogande i valet.

– Man har så länge hållit på med det här att man inte ens riktigt tänkte att det är realistiskt att det blir, och då orkar man inte sätta så mycket krut på det, säger Kajander.

Hon tror också att det handlar om trötthet efter kommunalvalet. Kajander gissar att de västnyländska riksdagsledamöterna kommer att ställa upp i välfärdsområdesvalet.

– Det skulle vara viktigt att den som kommer att sitta i fullmäktige är med i uppföljningsgruppen så att man har kontinuitet och vet lite vad som händer och vad som pågår.