Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fler smittas men få blir allvarligt sjuka – vaccinen är den avgörande skillnaden i kampen mot coronaviruset

Uppdaterad 12.08.2021 14:03.
Bildkollage med personer med munskydd på en järnvägsstation i bakgrunden, i förgrunden uppåtgående kurvor för nya fall och vaccinerade samt en nedåtgående kurva för sjukhusvårdade.

Finlands coronaincidens har skjutit i höjden, men antalet sjukhusvårdade och dödsfall verkar ändå hållas stabilt. Vaccinationerna av äldre och personer i riskgrupperna har haft effekt och allt färre insjuknar blir nu allvarligt sjuka, jämfört med situationen i vintras. Hur tolkar myndigheterna läget just nu och när kan vi överge restriktionerna?

När coronaviruset började spridas igen hösten 2020 ökade också behovet av sjukhusvård i nästan samma takt.

I november förvärrades läget, flera regioner gick in i fasen för allmän samhällsspridning och restriktionerna skärptes: offentliga utrymmen som bibliotek och simhallar stängdes, teatrarna tvingades ställa in sina föreställningar, och även eleverna i högstadiet började använda munskydd.

Den andra vågen fortsatte med ny fart under vintern och i slutet av mars vårdades över 300 coronapatienter på sjukhus, vilket fick regeringen att föra fram ett lagförslag om begränsning av rörelsefriheten som senare stoppades i grundlagsutskottet.

I grafen kan du se antalet nya smittfall och dödsfall från och med hösten 2020 fram tills nu, samt hur stor andel av befolkningen som fått sin första vaccindos.

Ser man på situationen nu i augusti 2021 ökar inte antalet som blir allvarligt sjuka, även fast smittofallen är på samma nivå som i mars.

– Det lägre antalet smittade personer över 60 år är den huvudsakliga orsaken till att antalet sjukhusvårdade och döda minskat, säger överläkare Tuija Leino på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Att man hunnit vaccinera unga i riskgrupp har också bidragit till den lugnare situationen, enligt Leino.

Smittan sprids bland unga vuxna

Idag har 86 procent av befolkningen över 60 år fått sin andra vaccindos medan bara nio procent av 20-29-åringarna har fått två doser. Det är också i den här åldersgruppen smittan sprids mest just nu. Bland den äldre befolkningen ser man knappt någon ökad smittspridning.

Våren och sommaren 2020 talades det mycket om att “platta till kurvan” – hålla smittotalen på en låg nivå så att sjukhusen inte skulle fyllas till bredden.

På grund av de nya virusvarianterna har det varit svårare att platta till kurvan än vad modellerna förutspådde. Men enligt Tuija Leino kan det snart lyckas, tack vare vaccinerna.

– En vaccindos skyddar nog mot svår sjukdom, men två doser skyddar redan mot själva smittan, säger Leino.

Det är däremot oklart exakt hur bra skyddet fungerar mot smittspridning.

Vi vet att vaccinerade kan få och bära coronaviruset, och i vissa fall få symtom. Vi vet även att de tidiga virusvarianterna blev avsevärt mindre smittsamma på grund av vaccinen, så att de blev hälften så smittosamma som vanligt, men vi vet ännu inte hur den kraftigare deltavarianten påverkas av vaccinen.

Så kommer det faktiska antalet fall att minska i takt med att vaccinationerna framskrider, eller kommer vi bara inte att utveckla symtom, och därmed inte att märka av viruset?

– Det är en bra fråga. Vi kan egentligen bara följa de fall som registreras genom test, vilket i praktiken innebär att de lett till symtom, säger Leino.

Tuija Leino överläkare vid THL.
Bildtext Tuija Leino, överläkare på THL, säger att vi så småningom måste vänja oss vid coronaviruset, speciellt efter att man fått två vaccindoser.

– Det finns fall där personer som fått två vaccindoser har smittats. Men hur mycket de smittar är mycket oklart. Det verkar ändå som att smittorna just nu håller sig bland de yngre åldersgrupperna, så nog ser det ut som att vaccinen har effekt också på spridningen.

Oavsett så vet vi att vaccinen drastiskt minskar på risken för svår covid-19. En amerikansk studie visar att bara en dubbelvaccinerad per hundratusen avlider i covid, och fyra på hundratusen behöver intensivvård.

Så många smittade, sjukhusvårdade och dödsfall nu jämfört med hösten 2020

Graferna här under visar skillnaden i antalet smittade, sjukhusvårdade och döda från och med 15 september i fjol och 15 juni i år. Båda är datum då smittspridningen tagit ny fart.

Ser man på de rapporterade fallen av smittade ökar antalet exponentiellt just nu och vi har fler rapporterade fall på en dag än under någon annan period under hela pandemin.

Förra hösten avtog smittofallen då restriktionerna för offentliga sammankomster återinfördes, vilket fungerade ganska bra mot de virusvarianter som då var dominerande.

Även om smittospridningen under den nuvarande tredje vågen är mångfalt större, så hålls antalet sjukhusvårdade och dödsfall tillsvidare på ungefär samma nivå.

När ska vi överge restriktionerna?

I och med att vaccinationerna framskrider, trycket på vården minskar och färre insjuknar och dör, har det under sommaren höjts flera röster om att det är dags att minska på restriktionerna och återgå till “det normala”.

Är det här en risk? Kan pandemin ännu skena iväg? Och kan viruset mutera till farliga versioner av sig själv om det får härja fritt bland den ovaccinerade befolkningen?

Tuija Leino anser att det rådande coronaläget tyder på att sjukvårdens kapacitet inte är hotad på samma sätt som tidigare.

Antalet smittor började stiga på allvar för två veckor sedan. Vi ser redan dess effekt på sjukvården, och det är lägre siffror än tidigare.

Knappast kommer vi ju att helt och hållet bli av med det här viruset. Så det skydd två doser ger är sannolikt det vi måste godkänna.

― Tuija Leino

Enligt Leino finns det nog en risk för nya mutationer, men vaccinerna går att uppdatera om det behövs. De två doser som rekommenderas i nuläget ger ett bra skydd mot alla de varianter vi känner till nu.

Så länge alla som kan vaccinerar sig borde vi alltså klara det bra. Leino tycker att vi så småningom därefter borde vänja oss vid situationen.

– Knappast kommer vi ju att helt och hållet bli av med det här viruset. Så det skydd två doser ger är sannolikt det vi måste godkänna. Det är den nivå av skydd av oss själva och andra som vi kommer uppnå, säger Leino.

Forskning tyder på att skyddet inte blir särskilt mycket bättre av en tredje dos – som ändå inte är aktuell i Finland – men att skyddet räcker en längre tid. Studien är inte referentgranskad.

Korrigering 12.8 kl 10.00: "15 juli" ändrades till "15 juni" på ett ställe i texten.

Diskussion om artikeln