Hoppa till huvudinnehåll

Natur

"Städerna utgör en väldigt störd miljö som extremt få arter klar av"

Man och trollslända i närbild.
Bildtext Johan Ekroos konstaterar att urbana miljöer med höga hus och ensidiga grönområden ofta utgör en väldigt störd miljö som extremt få arter klar av. Därför vore de viktigt med större enhetliga miljöer i naturligare tillstånd även i samband med städer.

Allt fler människor bor i allt tätare och i allt större städer, men hur lämpliga är de urbana miljöer vi skapat för växt och djurlivet?

Vi människor och våra städer breder ut oss över allt större områden. Fyra av fem finländare bor i en tätort där grönområdena inte av tradition är planerade för biologisk mångfald.

– I urbana områden saknas ofta specifika miljöer eller så är de är för små för att arterna ska klara sig där. De lämpliga boplatserna kan bli isolerade från de bästa födosökningsplatserna, förklarar Johan Ekroos.

Man med fjärilshåv.
Bildtext Det är viktigt med gröna oaser som inte enbart består av välfriserade gräsmattor både för både oss människor och den biologiska mångfalden.

Johan Ekroos är biolog och biträdande professor i agroekologi vid Helsingfors universitet. Forskning visar att både graden av uppbyggd yta i städerna och populationstätheten, det vill säga hur många människor som bor på området, påverkar den biologiska mångfalden.

– Ju mera urbaniserad kontexten är desto flera arter trillar bort, speciellt arter som har specifika krav på sin miljö. Kvar blir arter som är väldigt mobila och kan röra sig över stora områden, säger Ekroos.

Fjäril i närbild.
Bildtext Vid ängarna kring försöksgården i Vik i centrum av Helsingfors lockade blommorna vid åkerkanten till sig bland annat fjärilsarten påfågelöga.
Skylt i närbild.
Bildtext Undervisnings- och försöksgården i Vik omges av öppna åkerlandskap. Söderut avgränsas åkerfältet av Gammelstadsfjärdens grönskande strand och i öster av Hertonäs.

– Det kan finnas gröna ytor i städer men dom tenderar att vara hårt utnyttjade och har väldigt få blommande växter. Det blir en väldigt störd miljö som extremt få arter klar av, konstaterar Johan Ekroos.

Enligt Ekroos är det viktigt att vi inte enbart har uppstädade parker i våra urbana miljöer. Miljön kring försöksgården i Vik i Helsingfors är ett sådant ställe.

– Om vi inte har en möjliget att se mångsidig miljö tappar allt fler kopplingen till ett aktivt naturintresse. Det är väldigt viktigt att det finns lätta naturupplevelser, att man kan sätta sig i skogskanten med barnen, säger han.

Trollslända i närbild.
Bildtext En större sjötrollslända fick se sig fångad för stunden men kunde snabbt fortsätta sin färd i sensommaren.

Lyssna till intervjun med Johan Ekroos om biologisk mångfald i urbana miljöer.

Avsnitt 8: "Städerna utgör en väldigt störd miljö som extremt få arter klar av"
Avsnitt 8: "Städerna utgör en väldigt störd miljö som extremt få arter klar av" - Spela upp på Arenan

Avsnittet om biologisk mångfald i urbana miljöer ingår i en tiodelad serie om biodiversitet och artglädje. Idag vet vi att alla arter har en viktig plats i naturen. Artdöden kan leda till en kollaps av hela ekosystem. Djur- och växtlivet hotas även hos oss av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling, utfiskning och klimatförändringar. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten - även vårt eget.

Diskussion om artikeln