Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

S:t Olofsskolan i Åbo behöver renoveras grundligt – skolverksamheten måste flytta till ersättande lokaler när renoveringen inleds

Från 2021
Bild på S:t Olofsskolans tegelbyggnad utifrån, skolans namn står på väggen.
Bildtext Arkivbild. S:t Olofsskolan i Åbo behvöer renoveras grundligt.
Bild: Yle / Nora Engström

S:t Olofsskolan i Åbo behöver genomgå en grundläggande renovering, visar den undersökning av skolbyggnaden som Åbo stad har låtit göra. Både fuktskador och problem med inomhusluften har konstaterats i byggnaden. Det här kommer att kräva ersättande lokaler för skolverksamheten.

Fukt- och mikrobskador konstaterades på flera håll i skolan, särskilt i ytterväggs- och fönsterkonstruktioner. Också luftläckage upptäcktes. Dessutom har man upptäckt omfattande fukt- och mikrobskador och industriella mineralfiber som försämrar inomhusluften i skolan.

Undersökningsplanen och slutrapporten har lagts ut på stadens webbplats (på finska).

Höstterminen inleds med luftrenare och grundlig städning

Skolåret inleds som vanligt i S:t Olofsskolan onsdagen den 11 augusti, men flera åtgärder har vidtagits för att det ska vara tryggt att vistas i lokalerna.

Man har bland annat skapat övertryck för att förbättra luftkvaliteten och luftrenare har också placerats ut runt om i skolan. Man har också börjat kartlägga fiberkällor och ta bort fiber som försämrar inomhusluften. Skolhuset har städats på sommaren och man har varit särskilt noggrann med att städa bort damm på höga ställen. Den effektiverade städningen fortsätter också efter skolstarten. 

Tre flickor går upp för en trappa.
Bildtext Utrymmesbristen i S:t Olofsskolan har redan diskuterats i flera år.
Bild: Marie Söderman / Yle

Utredningen av S:t Olofsskolans skick blir färdig i början av hösten. För tillfället utreds också hur länge verksamheten kan fortsätta i skolans lokaler och när man ska flytta till ersättande lokaler. Åbo stad söker redan efter tillfälliga lokaler.

Utrymmesbristen i S:t Olofsskolan och skolbyggnadens skick har redan diskuterats i flera år, och antalet elever i skolan ökar hela tiden.

Diskussion om artikeln