Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

SFP leder fullmäktige, styrelsen och nästintill alla nämnder i Pargas – första fullmäktigemötet genomfördes rekordsnabbt

Från 2021
RKP:n vaalitapahtuma. Etualalla RKP:n vaalirekvisiittaa, taustalla kolme ehdokasta epäterävinä.
Bildtext Arkivbild. SFP har majoritet både i stadstyrelsen och stadsfullmäktige i Pargas.
Bild: Petteri Bülow / Yle

Pargas stadsfullmäktiges första möte inleddes med tekniskt strul och först efter 35 minuter kom mötet och livesändningen igång. Men efter det gick det som på räls och 40 minuter senare hade man klubbat igenom hela föredragningslistan utan diskussion.

Stadsdirektör Patrik Nygrén inledde mötet med att önska alla 35 fullmäktigeledamöter välkomna och lycka till. Enligt Nygrén förväntar sig en tuff och intensiv period som kommer att vara kantad av stora förändringar.

- I höst kommer vi att träffas ofta eftersom vi dels ska arrangera en hel del utbildning för nya och gamla medlemmar, säger Nygrén. Dessutom kommer en hel del av er tid att upptas av stadens nya strategiarbete som vi kommer att arbeta med i olika etapper.

Pargas stadsdirektör Patrik Nygrén är för fiber till glesbygden.
Bildtext Stadsdirektör Patrik Nygrén önskade alla fullmäktigeledamöter lycka till för perioden kommer att vara intensiv.
Bild: YLE Axel Rappe

Pargas stads strategi ska var uppdaterad 2022 och det finns ett stort behov att se över den, anser Nygrén.

- I oktober kommer vi dessutom att ha utbildningar som ska ge färdkost för politikerna kring hur samarbetet mellan tjänstemän och politiker kunde förbättras, säger Nygrén. Det är Kommunförbundet som erbjuder de här utbildningarna, som är avsedda både för nya och gamla ledamöter.

Nygrén kommenterade inte den kritik som riktats mot honom och som Yle Åboland tidigare har rapporterat om.

Inga överraskningar då förtroendeuppdragen fördelades

Partierna hade på förhand förhandlat och beslutat hur förtroendeuppdragen i de olika nämnderna och presidierna skulle fördelas. På mötet uppstod därför ingen diskussion om besluten och de kunde klubbas igenom utan dramatik.

Som förväntat valdes Sandra Bergqvist, SFP, till fullmäktigeordförande, en post som hon också hade då hon senast satt i fullmäktige under perioden 2012-2013.

En kvinna i långt ljust hår poserar framför rikdsdagshuset.
Bildtext Sandra Bergqvist leder stadsfullmäktige och hoppas alla ledamöter är redo att kavla upp ärmarna för nu inleds allvaret.
Bild: Niklas Gerkman

- Tack för förtroendet, och det känns fint att igen kunna sitta på den här posten, säger Bergqvist. Jag hoppas att jag den här gången ska kunna sitta längre på posten än senast och förhoppningsvis har ni arbetshandskarna i fickan för det finns en hel del arbete att göra den här perioden.

Till första vice ordförande för stadsfullmäktige valdes Tomas Björkroth, SFP, som andra vice ordförande Hanna Järvinen, Saml, och som tredje vice ordförande Nina Söderlund, Vänsterförbundet.

SFP har majoritet i fullmäktige och styrelsen

Valresultatet i kommunalvalet återspeglas naturligtvis i maktbalansen i staden och föga överraskande har SFP majoritet både i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen. På mötet stod det klart att Gunilla "Gilla" Granberg, SFP, leder stadsstyrelsen. Till vice ordförande valdes Staffan Åberg, SFP och Markku Orell, Saml.

Kimitoönsutvecklingschef Gilla Granberg på Kalkholmen
Bildtext Gunilla Granberg ser med tillförsikt på framtiden och hoppas samarbetet ska förlöpa bra i den nya styrelsen.
Bild: Yle/Nina Bergman

Övriga medlemmar är Tina Axén, SFP, Kaj-Johan Karlsson, SFP, Kurt Lundqvist, SFP, Regina Koskinen, SFP, Maria Sainio, Saml, Mikaela Luoma, SDP, Egon Nordström, De Gröna och Niko Ojala, Sannf.

Nämnderna leds av SFP de följande fyra åren

På mötet klarnade det också att Svenska folkpartiet kommer att leda stadens alla nämnder förutom revisionsnämnden de följande fyra åren.

Bildningsnämnden leds av Maj Björk. Bildningsnämndens svenska sektion leds av Erika Silventoinen. Bildningsnämndens finska sektion leds av Maija Elenius. Bygg- och miljönämnden leds av Kurt Ekström. Kultur- och idrottsnämnden leds av Jan Eriksson. Social- och hälsovårdnämnden leds av Jeanette Laaksonen. Stadsstyrelsen sektion för tekniska stödtjänster leds av Regina Koskinen och Centralvalnämnden av Annemo Palmroos-Broos. Revisionsnämnden leds av Hanna Järvinen, Saml.

Diskussion om artikeln