Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

En stor del av studierna kommer att gå på distans också efter pandemin enligt högskolorna – studeranden Linnéa Lang: "Vet inte om jag kan fortsätta"

Från 2021
Porthaniabyggnaden på Helsingfors universitets centrumkampus.
Bild: Tiina Jutila / Yle

På onsdag samlas landets högskolor och Undervisningsministeriet för att för första gången diskutera coronaläget. På de flesta håll kommer undervisningen i höst att fungera enligt en hybridmodell, något man kommer fortsätta med också efter pandemin. – Om det blir en till distanshöst klarar jag inte av studierna helt enkelt, säger studeranden Linnéa Lang.

En rundringning till fyra av Svenskfinlands största högskolor visar att samtliga kommer satsa på en hybridmodell, undervisningen kommer alltså att ske delvis på distans och delvis på plats.

Att bara fokusera på den fysiska hälsan har ett högt pris

― Linnéa Lang

Linnéa Lang studerar sociologi för tredje året på Svenska social- och kommunalhögskolan. Vid hennes universitet, Helsingfors universitet, uppskattar man att ungefär en tredjedel av studierna kommer att arrangeras som närundervisning. Efter mer än ett år av distansstudier misstänker Lang att beslutet, som togs redan på våren, kan vara den sista droppen för coronatrötta studerande.

– Studierna och studielivet handlar om så mycket mer än om bara föreläsningar och när allt annat faller bort blir det inte så mycket kvar. Jag förstår att man vill skydda folk från coronan och vi har ju haft jämförelsevis fina coronasiffror i Finland. Men att bara fokusera på den fysiska hälsan har ett högt pris för så småningom kommer den psykiska hälsan emot.

I fjol visade en enkätundersökning att hela 60 procent av studerandena vid Helsingfors universitet antingen kände sig helt utmattade eller i riskzon för utmattning. Distansstudier angavs som en central orsak till de rekorddåliga siffrorna.

– Jag har själv funderat på om jag överhuvudtaget orkar fortsätta studera eller om jag borde ta ett mellanår, många andra har också funderat på samma sak.

HU: Fokuserar på årskurs ett och två

Enligt Helsingfors universitets prorektor, Tom Böhling, följer man den plan man gjorde upp på våren. Det blir inga massföreläsningar ännu i höst, men ungefär en tredjedel av studierna räknar han med att ska kunna ordnas i universitetets lokaler.

– Det finns ändå väldigt stora skillnader mellan de olika fakulteterna. Det finns fakulteter där man har mycket praktisk undervisning, till exempel medicinska fakulteten, så där kommer man att ha mera närundervisning.

Vår årskurs har klart och tydligt fallit mellan stolarna

― Linnéa Lang

Också självstudiesalar, bibliotek och Unisport, universitetets motionstjänst, kommer att slå upp sina dörr i höst.

– Vi kommer att fokusera närundervisningen till årskurs ett och två eftersom de har fått minst kontakt med universitetet.

Lang, som nu inleder sitt tredje och sista år av kandidatstudier är upprörd och arg över universitets prioriteringar.

– Förra året var det förstaårsstuderanden och de som skriver sin kandidatavhandling som prioriteras. Nu är det tydligen första och andra året som prioriteras, så vår årskurs har klart och tydligt fallit mellan stolarna. Jag är besviken på att det är så här, säger hon.

"Vissa moment är bra att ha online"

Arcada har redan öppnat sitt campus och förbereder som bäst sig på att ta emot studerandena. Där kommer alla årskurser att ha möjlighet till närundervisning men andraårsstuderande kommer att få en särskild introduktion till campus, eftersom de inte ännu hunnit bekanta sig med miljön.

Rektor Mona Forsskåhl berättar att man tar med sig lärdomar från coronaåret också till en coronafri tid.

– Det är många studenter som tycker att vissa moment är bra att ha online, till exempel föreläsningar. Många uppskattar att de kan se eller lyssna på en föreläsning flera gånger om och sedan diskutera det som introducerats i föreläsningen i mindre grupper.

Mona Forsskåhl har varit rektor vid Arcada sedan 2018.
Bildtext Många uppskattar att de kan se eller lyssna på en föreläsning flera gånger om, säger Mona Forsskåhl.
Bild: Arcada

Också Helsingfors universitet och Åbo Akademi tror att vi går mot en framtid där delar av undervisningsmomenten stannar på nätet. Stefan Willför, prorektor vid Åbo Akademi, poängterar att ÅA inte kommer att bli ett distansuniversitet i framtiden.

– Men det här är ett utvecklingsarbete som så småningom kommer att leda till flera inslag av distansstudier. Jag tror personligen inte att vi går tillbaka till något som det var före pandemin, utan det utvecklas till mera av en hybridmodell., säger Willför.

Svårt att nätverka online

Hanken öppnar upp för förstaårsstuderande den 23.8. Enligt rektor Karen Spens hoppas man att de nya studerandena ska kunna närvara under de så kallade introdagarna. Den första perioden kommer ändå i stort sett att ske helt och hållet på distans, säger hon, med undantag för samarbeten i mindre grupper.

karen spens är rektor för svenska handelshögskolan
Bildtext Det ska finnas distansalternativ i undervisningen, säger Karen Spens vid Hanken.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Spens säger att man man måste hitta en balansgång mellan behovet att få komma till högskolan och på samma gång tillfredsställa de som faktiskt inte vill ha närundervisning ännu.

– Det ska finnas distansalternativ i undervisningen, men examinationerna kan kräva fysisk närvaro.

På Hanken kommer man ändå inte att gå in för mera onlineundervisning i framtiden.

– Det är så mycket annat som gäller än själva undervisningen. Att nätverka, bygga vänskapsband och knyta kontakter är inte samma sak på nätet. Men en hybridmodell är nog framtidens melodi som kommer att kräva digital kompetens och utrustning.

Diskussion om artikeln