Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansminister Annika Saarikko: Minskad statlig låntagning – inte rum för nya projekt i statsbudgeten 2022

Uppdaterad 11.08.2021 16:11.

Statens låntagning minskar under kommande år och går under tio miljarder euro år 2022. Nu måste Finland dra nytta av "uppehållsvädret" i ekonomin och komma upp ur gropen. Finansminister Annika Saarikko (C) har inlett budgetarbetet och höll på onsdagen presskonferens. Du kan se den överst i den här artikeln.

Det är det första budgetförslaget som Annika Saarikko förbereder som finansminister. Hon ville inte gå in på några konkreta detaljer eller siffror i budgetförslaget. Det kommer mer information de närmaste dagarna.

Statens låntagning kommer att minska, från årets 14 miljarder euro till mindre än 10 lånade miljarder, lovade finansminister Annika Saarikko.

Vid det här laget har Finansministeriet fått in de olika ministeriernas budgetönskemål. De ska nu sammanjämkas i förhandlingar som finansministern för med alla sina kolleger. Men det kommer inga nya stora reformer som inte redan är avtalade, enligt finansminister Saarikko.

Enligt tidsplanen för budgetberedningen ska Finansministeriet lämna sitt förslag till ministerierna och offentliggöra det på fredag. Efter det kommer det åsikter och utspel också från riksdagsgruppernas sommarmöten.

Regeringens budgetförhandlingar, den så kallade budgetmanglingen, hålls den 7 och 8 september. Budgetpropositionen blir färdig för publicering den 27 september.

Uppehållsväder – men kanske inte evigt

Finansminister Annika Saarikko höll en utomhuspresskonferens efter den första förmiddagens interna förhandlingar. 

Saarikkos återkommande tema var att den värsta krisen nu är över och det verkar som om vi har fått ett rejält “uppehållsväder”. Det visar olika prognoser och mätningar som har producerats inför budgetberedningen.

- Vi har tagit oss upp ur den enorma grop med ekonomiska problem som coronapandemin försatte oss i, sa finansministern. Hon tillade snabbt att Finlands grop inte var lika djup som i omvärlden. Man kan inte heller lita på att solskenet fortsätter, påpekade Saarikko.

- När det är gott väder lönar det sig att sätta saker och ting i ordning, både i ekonomin och annars.

Nu har vi en stark tillväxt också internationellt, med snabba förändringar. Inflationen väntas ändå inte bli något stort problem, åtminstone i Europa, enligt Saarikko.

Nu ska budgeten garantera att tillväxten inte stannar upp. Där nämnde finansministern tillgången på arbetskraft som ett allvarligt problem. Det - och investeringarna - är frågor som regeringen koncentrerar sig på, enligt Saarikko.

Fler finländare behövs, genom ökad nativitet och arbetskraftsinvandring. Saarikko väntar sig konkreta snabbförslag om arbetskraftspolitiken och sysselsättningen från en grupp statssekreterare under Finansministeriets ledning.

Många beslut redan fattade

Det fanns en del information om budgetramarna redan inför presskonferensen. En del politiska prioriteringar gjordes i våras då regeringen godkände en plan för de offentliga finanserna år 2022-2025.

Konkreta beslut som har fattats gäller till exempel skatten på tobak. Den höjs nästa år. Det innebär att tobaksasken blir ungefär 50 cent dyrare nästa och därpå följande år.

De som bor i småhus och byter ut oljeuppvärmning mot någon annan uppvärmningsform kan vänta en höjning av hushållsavdragets maximibelopp. Dessutom överväger ministeriet en tvåårig höjning av avdraget gällande arbete i hemmet samt vårdarbete.

Inkomstbeskattningen för löntagare tros inte höjas. Inga skattehöjningar väntas heller för alkohol eller bensin. De frågorna behandlades inte på presskonferensen.

Coronapandemin leder till utgifter också nästa år och regeringen har tidigare lovat att kompensera kommuner och sjukvårdsdistrikt för direkta utgifter. Utgifterna för pandemin väntas ändå minska nästa år.

Klimatbudget?

Den färska klimatrapporten tidigare i veckan föranleder i det här skedet inga konkreta ändringar i nästa års statsbudget.

- Arbetet med att sammanjämka olika former av hållbarhet blir allt svårare, sa finansminister Annika Saarikko. Klimatförändringen är ett faktum och allvarligt oroande. Det måste beaktas i ekonomin. Men hon vände på bilden och såg stora möjligheter i klimatåtgärderna.

Den ekonomiska tillväxten kan gynnas av finländskt specialkunnande om förändringarna. Övergången till en grönare, hållbarare klimatvänligare teknologi gynnar finländskt näringsliv och exporten, sa Saarikko.

- Det måste vara tillåtet att dra ekonomisk nytta, när hela världen söker lösningar på de problem som nämns i klimatrapporten, sa Annika Saarikko.